جارچی شماره اول-یکم اردیبهشت 1388

جارچی مارکده                                                                               1/2/88                                                                      
همشهریان گرامی؛ چاپ و انتشار نشریه آوای مارکده به درخواست معاون اداره ارشاد استان فعلا متوقف شد. یکی از سودمندی های ارزنده ی آوا درج خبرهای روستا برای اطلاع شما بود. از آنجایی که دانستن را بویژه در این عصر ارتباطات – که دنیا را دهکده جهانی اش نامیده اند – حق همه می دانم.  و به قول سعدی بزرگوار« شرط انصاف » نیست که شما همشهریان عزیز بی اطلاع از خبرهای روستا باشید. نخست گفتم؛ خبر ها را با جار زدن به اطلاع شما برسانم. گرچه در این عصر، روشی عقب مانده، و ابتدایی به نظر می رسد. ولی شیوه ای بوده که نیاکان  ما صدها سال در همین مارکه با آن اطلاع رسانی کرده اند. بعد دیدم این کار عملی نیست. چون تعداد و حجم خبرها زیاد است و موجب آسیب رسیدن به حنجره جارچی می شود و ناگزیر سر و کارش با پزشکان و مطالبات رو میزی و زیر میزی این صنف محترم می افتد که به فکرم رسید خبر ها را روی ورقکی بنویسم و برای اطلاع شما به شیشه دکان حبیب کامپیوتری بچسبانم.  تقاضایم این است که شما همشهریان بزرگواری کرده خبر ها را نخوانید، بلکه آن ها را از زبان جارچی بشنوید! این کار از روی ناگزیری و به صورت موقت انجام می شود. امید است که افق دید مسئولان فرهنگی استان مان قدری وسعت بیشتری یابد و با سعه صدر بیشتر به قضایا بنگرند و به قول حافظ شیرین سخن «گره از کار فرو بسته ی ما بگشایند» و  مجوز چاپ و انتشار نشریه آوا را صادر فرمایند. فعلا تا آن موقع چاره ای نیست جز این که خبرها را شنوید.                                                                   
                                                                                محمدعلی شاهسون مارکده
جلسه هیات امنا حسینیه
به دعوت هیات امنا ساخت حسینیه در مارکده، جلسه ای در تاریخ 13/1/88 ساعت 21 با حضور آقایان: محمود عرب ف احمد، اکبر عرب ف احمد، بهرام عرب ف نورالله، غلامعلی شاهسون ف اسماعیل، علیرضا عرب ف لطیف، محمد عرب ف یدالله و مسیب شاهسون ف عبدالله اعضا هیات امنا ساخت حسینیه. و سید رحمان قاسمی امام جماعت. کریم شاهسون دهیار. و مسعود شاهسون، محمدعلی شاهسون و محمد عرب اعضا شورا، در محل مسجد جامع تشکیل گردید. و پیرامون موضوع های زیر گفتگو و تصمیمات زیر اتخاذ شد.
توافق شد به منظور جلوگیری از تبعات منفی احتمالی ساخت حسینیه ی جدا گانه در محلی دیگر، قطعه زمینی در همسایگی مسجد جامع مارکده از صاحبان زمین، تحت هر شرایطی خریداری و حسینیه در کنار مسجد و چسبیده به مسجد ساخته شود که با ساختمان مسجد سرهم و یکی شود. بدین منظور به پیشنهاد آقایان؛ محمود عرب و بهرام عرب 9 نفر از معتمدان محل، آقایان: بهرام عرب ف نورالله، بهرام عرب ف ولی الله، ایراهیم شاهسون ف سعادت، عطاء الله شاهسون، اسماعیل شاهسون ف احمد، اکبر عرب ف عباسقلی، مسعود شاهسون و محمدعلی شاهسون بدین منظور تعیین شدند تا با مالکان زمین های اطراف مسجد گفتگو و زمینه ی خرید قطعه زمین را فراهم نمایند. توافق شد دهیار روستا محل کندن قبر های تازه را با نصب علامتی مشخص نماید تا هم در زمین صرفه جویی گردد و هم قبرها از یک نظم برخوردار باشند. و همه ی حاضران جلسه قبول نمودند که با اطلاع رسانی بویژه به کسانی که در روستا همت به کندن قبر می کنند این نظم دهی دهیار را مراعات نمایند.  همچنین توافق شد فردا ساعت 9 صبح همه ی حاضران جلسه در محل گورستان حاضر و نسبت به موضوع های زیر تصمیم گیری نمایند.
فاصله هر قبری با قبر دیگر. حد اکثر طول و عرض سنگ  های قبر. محل و چگونگی ساخت سرویس بهداشتی در محل گورستان. چگونگی و محل ساخت حسینیه و یا سایه بان در محل گورستان.
برابر تصمیم فوق جلسه ای با حضور افراد فوق الذکر در ساعت 9 مورخه 14/1/88 در محل گورستان تشکیل و پس از دیدن محل تصمیمات زیر اتخاذ شد.
1- توافق شد سرویس بهداشتی و مرده شوی خانه و نماز خانه در ضلع شرقی زمین گورستان زیر نظر و با هزینه ی هیات امنا یادشده ساخته شود. آقای محمد( ابراهیم) عرب فرزند یدالله تقبل نمود هزینه ی ساخت سرویس های بهداشتی فوق الذکر را شخصا بپردازد.
اعضا هیات امنا با رای گیری کتبی و مخفی از بین خود آقای اکبر عرب را به عنوان رئیس هیات امنا و آقایان؛ علیرضا عرب فرزند لطیف و بهرام عرب فرزند نورالله را به عنوان نایب رئیس انتخاب نمودند و مقرر گردید یک شماره حساب جاری در پست بانک مارکده به منظور واریز وجوهات اهدایی مردم افتتاح و پرداخت هزینه ها توسط چک صورت گیرد و برای جمع آوری و ترغیب مردم به اهدا کمک، قبض هم چاپ گردد.
2- به منظور نظم دهی به دفن مردگان در گورها، و استفاده بهینه از زمین موجود، افراد حاضر در جلسه، پس از بحث و بررسی توافق نمودند، فاصله دو قبر از یکدیگر 40 سانتیمتر باشد. حد اکثر طول سنگ قبر مردگان 160 سانتیمتر و حد اکثر عرض آن 60 سانتیمتر باشد. و فاصله ردیف قبرها هم80 سانتیمتر رعایت گردد. مدیریت با دهیار روستا است.
3- پس از محاسبه هزینه ی خرید و حمل و نقل سنگ های لحد، مقرر گردید؛ از این پس بازماندگان تازه فوت شده بابت هزینه ی سنگ های لحد استفاده شده مبلغ 15 هزاز تومان به حساب دهیاری واریز نمایند.
4- به منظور زیبا سازی محیط گورستان، مقرر گردید سنگ های قبر هم سطح زمین روی قبر نصب گردد یعنی سنگ قبر از زمین بالاتر نباشد. مدیریت و نظارت با دهیار روستا خواهد بود.

در پایان آقایان هیات امنا ساخت حسینیه در مارکده و نیز آقای سید رحمان قاسمی امام جماعت، و دهیار و اعضا شورای اسلامی، از مردم خوب مارکده درخواست نمودند:  1- تصمیمات فوق را که برای رفاه حال همه و نظم و زیبایی محیط گرفته شده رعایت و همکاری لازم را بنمایند.  2- در صورت                                                                           امکان و با صلاح دید خودشان همه و یا قسمتی از هزینه ایام تعزیه عزیزان فوت شده و نیز دیگر نذورات خود را به منظور ساخت حسینیه، مرده شوی خانه و سرویس بهداشتی، به حساب  جاری  100091  نزد پست بانک مارکده  واریز نمایند.            
                                                               گزارش از: محمدعلی شاهسون مارکده
جلسه هیات مدیره فردوس
روز 18/1/88 ساعت 21 جلسه هیات مدیره شرکت باغداری فردوس مارکده با حضور آقایان: محمود عرب، علیرضا عرب، ابوطالب عرب، رمضانعلی عرب، ابراهیم عرب در محل دفتر شرکت تشکیل و تصمیمات زیر اتخاذ شد.
1- مقرر شد آقای رمضانعلی ( حسن ) عرب تا اطلاع ثانوی روزانه به مدت دو ساعت هنگام غروب به منظور جمع آوری مطالبات شرکت به درِ خانه های سهامداران برود و طلب های شرکت را جمع آوری نماید و در ازاء زحمات خود ماهیانه 80 هزار تومان مزد دریافت دارد.
2- مقرر گردید مدیر عامل یک دستگاه پمپ رزرو برای شرکت فردوس خریداری نماید.
3- مزد مدیر عامل در این جلسه بدین شرح تعیین شد؛ روزهایی که فردوس کار دارد و مدیر عامل دنبال کارها می رود برای هر روز 12 هزار تومان مزد بگیرد مبلغ بیمه مدیر عامل از طریق شرکت فردوس پرداخت و یکجا همه ی مبلغ از مزد مدیر عامل کسر گردد.
                                                                                                                                                     گزارش از: محمدعلی شاهسون مارکده
جلسه در ارشاد اسلامی
به درخواست معاونت مطبوعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان جلسه ای در تاریخ 20/1/88 ساعت 10 صبح با حضور آقایان:  امیری معاون، ترابی مسئول مطبوعات استان، و مسئول حراست اداره و محمدعلی شاهسون در اتاق معاون تشکیل شد. هدف از این دعوت و نشست رسیدگی –  به گفته ی معاونت اداره – به شکایت های شخصیت های حقیقی و حقوقی  علیه نشریه آوای مارکده بود که پس از بحث و گفتگو به دستور معاون صورت جلسه ای به مضمون زیر تنظیم و به امضا رسید.   1- انتشار نشریه آوای مارکده فعلا متوقف شود.  20 – شورای اسلامی مارکده درخواستی مبنی بر صدور مجوز نشریه – خبرنامه داخلی – در اسرع وقت به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال تا با پیگیری های آقای ترابی مجوز صادر گردد.   3- از آنجایی که آقای شاهسون دارای حسن نیت تشخیص داده شد پیگیری شکایت ها منتفی است.                
                                                                        گزارش از: محمدعلی شاهسون مارکده
جلسه برای حسینیه
به درخواست هیات امنا ساخت حسینیه در مارکده سه جلسه در تاریخ های زیر برای فراهم آوردن زمین تشکیل شد. جلسه نخست در تاریخ 14/1/88  ساعت 21 با حضور 9 نفر معتمد انتخاب شده در خانه آقای امیدعلی عرب به منظور کسب رضایت ایشان برای واگذاری خانه اش به مسجد و یا حسینیه. جلسه دوم در تاریخ 21/1/88 ساعت 21 با حضور بیش 20 نفر از معتمدین روستا در محل ساختمان بسیج به منظور تنظیم قباله زمین یدالله عرب برای امیدعلی و خانه مسکونی ایشان برای مسجد و یا حسینیه که به علت نبود قیمت منوط به رفتن کارشناس روی هر دو زمین شد. روز 22/1/88 ساعت 8 صبح هر دو زمین توسط دو نفر کارشناس محلی آقایان: بهرام عرب و ناصر عرب ارزیابی شد  جلسه سوم در تاریخ 22/1/88 ساعت 21 با حضور بیش از 50 نفر از بزرگان، مسئولان و معتمدین روستا در محل مسجد جامع مارکده تشکیل شد که به علت عدم توافق بر سر قیمت کارشناسی شده جلسه بی نتیجه پایان یافت. و قرار شد مجددا هیات 9 نفره با همسایگان مسجد رای زنی نمایند.               
                                                                     گزارش از: محمد علی شاهسون مارکده
جلسه شورا  22/1/88
دهیار روستا آقای کریم شاهسون طی نامه شماره 10 مورخ 22/1/88 چند موضوع را برای تصویب تقدیم شورا نمود. و شورا موارد را بررسی و مصوب نمود. صورت جلسه شورا بدین شرح است.  
« آقای کریم شاهسون در جلسه شورای اسلامی حاضر و گفت:  1- ضرورت دارد روی گورستان کهنه درخت کاری گردد بدین منظور لازم است تعدادی نهال درخت خرید گردد، انشعاب آب از شرکت آب و فاضل آب روستایی برای آبیاری درختان خریداری گردد و نیز مقداری لوله به منظور آبیاری درختان خریداری شود.   2- برابر درخواست شفاهی اعضا شورا جاده و محوطه گورستان بازسازی شده است.
 3 –  مدتی بود زباله های روستا در محل دفن زباله سوزانده می شد که تلی از خاکستر و باقی مانده های نیم سوخته ی زباله جمع شده بود که با لودر دفن شدند.  4- تعدادی از سطل های زباله در معابر از بین رفته و نیز در بعضی جاهای جدید سطل زباله لازم دارد برای اجرای این طرح لازم است سطل زباله جدید خریداری گردد.  5- اجازه داده شود دهیار یک دستگاه دوربین عکاسی و یک دستگاه دوربین فیلمبرداری خرید نماید.  
خواهشمند است طرح های فوق را بررسی و مصوب نمایید.  اعضا شورا پس از بحث و گفتگو طرح های فوق را بدین شرح مصوب نمودند.
1- طرح خرید نهال و کاشت در محل گورستان قدیمی، خرید لوله و انشعاب آب به منظور آبیاری درختان مصوب می گردد.   2- پرداخت هزینه بازسازی محوطه گورستان بلا مانع است.   3- پرداخت هزینه دفن زباله که بوسیله لودر انجام شده بلا مانع است.   4- برای خرید سطل زباله لازم است دهیار یک گزارشی از تعداد سطل های تخریبی  و نیز  محل های جدید مورد نظر و قیمت خرید را به شورا گزارش تا مورد بررسی و مصوب گردد.
  5- دهیار گزارشی مبنی بر ضرورت خرید دوربین عکاسی و فیلمبرداری به شورا ارائه دهد تا مورد بررسی قرار گیرد.  6- این صورت جلسه در سه نسخه با متن واحد تنظیم و به امضا رسید. 1- یک نسخه برای دهیاری.  2- یک نسخه برای بخشداری سامان.  3- یک نسخه بایگانی شورای اسلامی مارکده »  
                                                                       گزارش از: محمدعلی شاهسون مارکده
جلسه در مرکز بهداشت
به دعوت مسئول محترم مرکز بهداشتی درمانی مارکده، جلسه ای در تاریخ 24/1/88  ساعت 16 به ریاست سرکار خانم دکتر مشایخی اصل پزشک مرکز، و سرکار خانم هزاریان متصدی مامایی مرکز و آقایان: اصغر عرب، مسعود شاهسون، محمد عرب، کریم شاهسون، علامی از شورای یاسه چاه، شریفی دهیار گرم دره، منصوری از شورای قراقوش و محمدعلی شاهسون در محل مرکز تشکیل شد. خانم دکتر مشایخی اصل گفت: هدف از این جلسه نخست آشنایی با اعضا شورا و دهیار روستاها و بعد درخواست همکاری به منظور بالا بردن کیفیت ارائه خدمات است. چون من از دیروز در مرکز بهداشتی درمانی مارکده به عنوان پزشک خانواده مشغول به کار شدم. در همان دیروز 125 بیمار ویزیت کرده ام که خارج از استاندارد ویزیت تعداد بیماران یک پزشک است.  من در اینجا سه وظیفه دارم .مدیریت مرکز،  رسیدگی به بهداشت عمومی 6 روستا و درمان بیماران. هدفم این است که کارم با کیفت باشد در این راستا از شما مسئولان تقاضای همکاری می نمایم که 8 ساعت کارم را 6 ساعت آن را اختصاص به ویزیت بیماران نمایم و 2 ساعت دیگر را به آن دو وظیفه دیگر – مدیریت و رسیدگی به مسائل بهداشتی – اختصاص دهم این در حالی است که بهداشت مقدم بر درمان است اگر بتوانیم با صرف وقت بیشتر سطح بهداشت عمومی روستا را بالا ببریم قطعا تعداد بیماران و مراجعین به مرکز کمتر خواهد شد. بدین جهت من از صبح ساعت 30/7 تا 30/1 بعد از ظهر در مارکده و روستاهای دیگر اقدام به ویزیت بیماران می نمایم و 2 ساعت کاری بعد از ظهر را به کارهای مدیریتی و بهداشت عمومی رسیدگی خواهم نمود از شما می خواهم که این تقسیم بندی را به اطلاع همگان برسانید.
  روزهای یکشنبه سه شنبه و چهار شنبه چون روز های سیاری است و پزشک مرکز باید در روستاهای دیگر بیماران را ویزیت کند صبح تا ساعت 30/10 در مرکز مارکده هستم و بیماران مارکده و قوچان را ویزیت می کنم.  ساعت های دیگر را  در روستاهای دیگر خواهم بود.
در پایان جلسه مقرر شد؛  1-  دهیار درخواستی مبنی بر تلف کردن سگ های ولگرد تنظیم و ارائه دهد. 2- مرکز بهداشتی درمانی نامنظم بودن مقدار کلر و نیز دیگر مسائل و مشکلات و کاستی های آب آشامیدنی را به اطلاع اعضا شورا و دهیار برساند تا این سه نهاد دهیار، شورا و مرکز بهداشت موضوع را همزمان و با هم پیگیری نمایند.   3- اعضا شورای اسلامی به مردم اطلاع رسانی نماید که بیماران از مراجعه در ساعات کار بعد از ظهر به مرکز بهداشت حتی الامکان خود داری نمایند.  4- توافق شد شوراهای 6 روستا هزینه خرید یک دستگاه آزمایش قند خون را تقبل نمایند و  مقرر گردید مرکز بهداشت شهرستان شهرکرد مشخصات کامل و محل فروش دستگاه یادشده را جهت خرید دستگاه فوق الذکر به اعضا شورا تحویل دهد تا خود اعضا شورا خریداری نمایند و یا مرکز بهداشت دستگاه را خریداری و فاکتور آن را ارائه و هزینه خرید را دریافت دارند. 5- پزشک مرکز چون در محل مرکز سکونت دارد یماران اورزانسی –  فقط اورزانسی –  می توانند در ساعات غیر اداری به پزشک مراجعه نمایند.
                                                                                                                                گزارش از: محمدعلی شاهسون مارکده
اطلاعیه فردوس
اطلاعیه زیر برای هریک از سهام داران فردوس که بدهی خود را تاکنون نپرداخته اند تحویل شده است. که در اینجا برای اطلاع همگان چاپ می شود.
« جناب آقای … همان گونه که مطلع هستید شرکت بدلیل بدهی های معوقه از طرف بانک مورد پیگرد قانونی قرار گرفته و مسئولین شرکت پس از چند بار ابلاغ شفاهی و بر گزاری جلسات مجمع عمومی و تذکر به شما هیچ گونه اقدامی نسبت به پرداختن بدهی خود ننموده اید به همین دلیل به شما اخطار می گردد ظرف 48 ساعت نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نموده در غیر این صورت شرکت علیه شما به مقامات قضایی شاکی خواهد شد لازم به ذکر است هرگونه هزینه های پیگرد قضایی از شما مطالبه خواهد شد»
            رئیس هیات مدیره علیرضا عرب،   نایب رئیس رمضانعلی عرب،     مدیر عامل محمود عرب.
جلسه شورا 26/1/88
اعضا شورای اسلامی در تاریخ فوق ساعت 21 به اتفاق کریم شاهسون دهیار جلسه داشت. در این جلسه کریم شاهسون دهیار طی گزارش کتبی و نیز گفتار شفاهی در خواست نمود کار دهیار تمام وقت باشد.  دلیل این درخواست را حجم کار زیاد دهیاری و این که در پاره وقت بسیاری از کارهای روستا انجام نشده می ماند عنوان نمود که شورای اسلامی با بررسی گزارش دهیار تصویب نمود؛ دهیار به صورت آزمایشی از تاریخ 1/2/88 به مدت 6 ماه به صورت تمام وقت کار کند در پایان این زمان با بررسی کارکرد آزمایشی 6 ماهه مجددا تصمیم مقتضی گرفته خواهد شد.
همچنین در جلسه یاد شده فوق دهیار ضمن ارائه گزارش کلی از مبلغ دریافتی همیاری و هزینه های جمع آوری زباله که در آن رقم هزینه ها بسیار بالا تر بود درخواست نمود سرانه همیاری از 150 تومان در ماه به 250 تومان افزایش یابد. که شورای اسلامی ضمن بررسی، توافق نمود از تاریخ 1/1/88 مبلغ 200 تومان سرانه همیاری هزینه جمع آوری زباله وصول گردد.    

در تاریخ 24/12/87 جلسه ای به دعوت فرماندهی محترم پاسگاه انتظامی هوره و با حضور اعضا شوراها، دهیاران و فرماندهان بسیج دهستان هوره در محل این پاسگاه تشکیل می گردد. از مارکده مسعود شاهسون، کریم شاهسون و اکبر عرب حضور داشته اند در این جلسه ضمن تنظیم و امضا صورت جلسه ای مقرر می گردد هر روستایی مبلغ  100 هزار تومان برای خرید یک دستگاه کپی برای پاسگاه بپردازند. حال کپی صورت جلسه طی نامه ای جهت وصول مبلغ تعهد شده به این شورا ارسال گردیده است. و در جلسه فوق مطرح و مصوب گردید دهیار مبلغ تعهد شده را بپردازد.
                                                                                                                         گزارش از: محمدعلی شاهسون مارکده
مسابقات ورزشی
در نوروز 1388 خورشیدی طبق سال های گذشته مسابقات فوتبال یادواره شهدای گرم دره در زمین ورزش فوتبال روستای گرمدره با حضور 8 تیم از روستاهای مارکده، گرمدره، یاسه چای و صادق آباد برگزار گردید. از روستای مارکده سه تیم فوتبال با نام های تیم دهیاری مارکده، تیم فوتبال شهاب مارکده و تیم فوتبال پارسای مارکده شرکت نمودند.که تیم های فوتبال شهاب مارکده و پارسای مارکده در کمال شایستگی در دور اول مسابقات حذف گردیدند. اما تیم فوتبال دهیاری مارکده با شایستگی و اقتدار به فینال مسابقات راه یافت اما در کمال ناجوان مردی و حق خوری در اثر در گیری بین هوا داران دو تیم به فینال رسیده ( دهیاری مارکده و نگین گرمدره ) تیم فوتبال دهیاری مارکده بازی را ترک کرد و از ادامه بازی انصراف داد. لازم به ذکر است طبق سال های گذشته مسئولان مسابقات که از روستای گرمدره می باشند به هیچ وچه عدالت را رعایت نکردند و با مسایل داوری نتایج مسابقات را به سود تیم های خودی رقم زدند. در پایان از زحمات تمامی اعضای هرسه تیم روستای مارکده تشکر می گردد.
                                                                                                                            گزارش از: اسدالله عرب مارکده
حرف های مردم
 1- خانمِ یکی از ثروتمندان روستا، در یک جمع زنانه گفته: دیگِ آشِ پشتِ پایِ ما، از روی اجاق پایین نمی آید. چون در طول سال خودمان و بچه های مان دائم به مسافرت می رویم
2- محمود عرب مدیر عامل در جلسه عمومی فردوس مورخه  10/1/88 چند بار تکرار کرد که یکی از هیات مدیره قبلی فردوس گفته: من اصلا تراز مالی نمی دانم چیه؟ حرف مدیر عامل اشاره به چیه؟ و کیه؟
پاسخ: بهتر بود این پرسش را در همان جلسه و از خود مدیر عامل می کردید ولی احتمالا اشاره ایشان به گزارش جلسه هیات مدیره فردوس در آوای شماره 97 مورخه 1/4/86 باشد
3- از سردم داران روستا می پرسم ساخت حسینیه با وجود نیمه تمام ماندن ساختمان مسجد بدلیل نبود و یا نداشتن بودجه چه ضرورتی دارد؟ که این همه سر و صدا راه انداخته اید؟ و می خواهید برای مردم خرج تراشی کنید؟
4- بسیاری از خوانندگان آوا از داستان قربی چیراغ خوش شان آمده و در خواست دارند که داستان های قدیمی مانند اصلی و کرم ، عاشیق غریب و …  را به زبان امروزی و ساده باز نویسی نمایید
5- خبر می رسدکه بسیاری از همشهریان از جمله چند نفر از سرشناسان و ادعا رسان روستا در شرکت های هرمی گلد گوئیست ها سرمایه گذاری کرده و پول شان را از دست داده اند .نکته جالب این که یکی از این سرمایه گذاران پول همیاری زباله اش را برای دهان کجی به دهیار نمی دهد ولی حاضر است پول هنگفتی به شرکت های هرمی گلدگوئیست ها بپردازد.
6- آقای ق عرب سهام دار شرکت نگین است و خارج از روستا زندگی می کند از مدیر عامل در خواست توضیح داریم.
7- با این که مؤسسه خیریه متصدی دارد ولی یکی از مدیران آن کمک ها را به درخانه ها می برد آیا این کار برای خوب جلوه دادن خود نیست؟
8- از فعالیت های دهیار هم تشکر و قدردانی می کنیم.
اطلاعیه
به اطلاع کلیه خواهران محترم روستای مارکده و قوچان می رساند جامعه الزهرای قم جهت غنی سازی اوقات فراغت و تعمیق بخشیدن به فرهنگ و معارف اسلامی یک دوره سه ساله کلاس های معارف اسلامی برگزار می کند کسانی که سواد خواندن و نوشتن ندارند هم می توانند شرکت کنند.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام: کپی شناسنامه، عکس 6*4 دو قطعه،  واریز مبلغ 30 هزار تومان به حساب جامعه الزهرای قم جهت کتاب.
کلاس ها به صورت غیر حضوری می باشد و در پایان دوره مدرک معارف به فارغ التحصیلان داده می شود.
برای استفاده بهینه از کتاب ها حد اقل هفته ای دو مرتبه کلاس جهت رفع اشکال برگزار می گردد.
علاقه مندان می توانند برای اطلاعات بیشتر با آقای سید رحمان قاسمی تماس حاصل فرمایند.
                                             تدوین اطلاعیه از: سید رحمان قاسمی امام جماعت مارکده