جارچی شماره 3- یکم خرداد 1388

جلسه اعضا شورای  6 روستا
به دعوت شورای اسلامی مارکده جلسه ای در تاریخ 20/2/88 ساعت 21 با حضور آقایان؛ مسعود شاهسون و محمدعلی شاهسون از مارکده، شهرام مردانی و ذوالفقار شریفی از گرمدره، قربانعلی شاهبندری، نیازعلی شاهبندری و رسول شاهبندری از قوچان، حسین نوری از صادق آباد، منوچهر پیرعلی از یاسه چای در محل دفتر دهیاری مارکده تشکیل شد. هدف از این دعوت و نشست بررسی پیشنهاد خانم دکتر مشایخی اصل مسئول محترم مرکز بهداشتی درمانی مارکده مبنی بر خرید یک دستگاه آزمایش گر قند خون توسط اعضا شوراهای اسلامی 6 روستا و هدیه به مرکز بهداشتی درمانی مارکده بود. که پس از بحث و گفتگو خرید و وجود این دستگاه به منظور رفاه حال بیماران 6 روستا ضروری تشخیص داده شد و مبلغ1400000 تومان قیمت پیش فاکتور بین 6 روستا به شرح زیر تقسیم گردید. سهم روستای مارکده 500000 تومان. قراقوش 100000 تومان. گرمدره 250000 تومان. یاسه چای 200000 تومان. صادق آباد 175000 تومان. قوچان 175000 تومان.  و مقرر گردید اعضا شوراهای اسلامی 6 روستا پول سهم خود را حد اکثر تا روز جمعه 25/2/88 تحویل محمدعلی شاهسون دهند تا ایشان به اتفاق کارشناس مرکز بهداشت دستگاه یادشده را خریداری و به مرکز بهداشتی درمانی مارکده تحویل داده شود. موارد فوق صورت جلسه و به امضا رسید.                   
                                                                                                    گزارش از محمدعلی شاهسون مارکده
کمک به کتاب خانه
آقایان روح الله مصطفایی و مصطفی مصطفایی از مردمان نجف آباد در جلسه مورخه 20/2/88  ساعت 18 که با حضور اعضا شورای اسلامی و دهیار روستا در محل دفتر دهیاری تشکیل شد مبلغ 495000 تومان طلب خود را از آقای مرتضی عرب فرزند مهرعلی به کتابخانه عمومی امام علی مارکده اهدا نمودند و مقرر گردید اعضا شورای اسلامی مبلغ فوق را وصول و تحویل هیات امنا کتابخانه دهد.             گزارش از محمدعلی شاهسون مارکده
جلسه بامدیرکل شرکت گاز استان
به درخواست اعضا شوراهای اسلامی 6 روستا جلسه ای در تاریخ 21/2/88 ساعت 11 صبح با حضور آقایان: مهندس هیبتیان مدیر کل محترم شرکت گاز استان، مهندس موسوی دفتر دار مدیر کل، شهرام مردانی از گرم دره، قربان علی شاهبندری از قوچان، حسین نوری و مجید ایزدی از صادق آباد، منوچهر پیرعلی از یاسه چای در محل دفتر مدیر کل تشکیل گردید. هدف از این درخواست و تشکیل جلسه بررسی شایعات مربوط به همیاری گاز رسانی بود. نخست اعضا شوراهای اسلامی از همه ی کارکنان شرکت گاز بویژه مدیران و مسئولان بخاطر همکاری و مساعدت نسبت به گاز رسانی به 6 روستا تشکر و قدردانی نمودند و سپس ضمن تقدیم گزارش کتبی گفتند: گاه گاهی شایعاتی شنیده می شود که شرکت گاز گفته است برای وصل انشعاب های گاز تاییدیه شورا لازم نیست؟ این در حالی است که توافق ما با شرکت گاز سه ساله است. مهندس هیبتیان گفت؛ ما روی توافق مان با شما هستیم و تا مدت سه سال برای وصل گاز ساکنان آن 6 روستا تاییدیه شورای اسلامی لازم است. ضمنا به اطلاع تان برسانم که گاز رسانی به آن 6 روستا خلاف دستورالعمل ها بوده و شما توانستید در یک مقطع این موافقت را بر خلاف قانون بدست آورید اگر در شرایط امروز بود به هیچ وجه با درخواست شما نمی توانستیم موافقت کنیم.                                                                         
                                                                                                     گزارش از: محمدعلی شاهسون مارکده
جلسه در مرکز بهداشت
به دعوت سرکار خانم دکتر مشایخی مسئول محترم مرکز بهداشتی درمانی مارکده جلسه ای در تاریخ 22/2/88 ساعت 15 با حضور خانم دکتر و آقایان: اصغر عرب بهورز، هرمز کرمی از صادق آباد، نوروزعلی علامی از یاسه چای، کریم شاهسون، مسعود شاهسون و محمدعلی شاهسون از مارکده، رسول شاهبندری و حسین شاهبندری و قربانعلی شاهبندری از قوچان و سید رحمان قاسمی امام جماعت مارکده در محل مرکز بهداشتی درمانی مارکده تشکیل شد. نخست خانم دکتر مشایخی هدف از این دعوت و نشست را تشکیل هیات امنا برای مرکز بهداشتی درمانی اعلام نمود و گفت: برابر دستورالعمل اداره، مراکز بهداشتی درمانی باید هیات امنا داشته باشند و اعضا هیات امنا را دهیاران روستاها و یکی از اعضا شورای اسلامی هر روستایی تشکیل خواهند داد. سپس خانم دکتر از نامیزانی مقدار کلر آب آشامیدنی روستاها از جمله روستای مارکده و قوچان اظهار نارضایتی کرد و گفت در جلسه ای که میراب ها را دعوت کرده بودیم متاسفانه میراب مارکده خودش نیامده بود تا شخصا مشکلات را بشنود. از شما دهیاران و اعضا شوراهای اسلامی تقاضا دارم نسبت به اطمینان از سالم بودن آب آشامیدنی جدیت بیشتری به کار بگیرید. خانم دکتر از اهمیت ندادن مسئولان به وضع فاضلاب روستا ها بویژه به تجمع فاضلاب ها در جوی آب مارکده و یاسه چای اعلام خطر کرد و گفت تجمع فاضلاب ها سلامتی مردم را به خطر می اندازد. موضوع بعدی که خانم دکتر گلایه داشت مراجعات بیماران خارج از وقت و یزیت، مراجعات تکراری بیماران، اصرار بیماران بر تجویز داروی خاص و یا داروهای بیشتر بود. آنگاه خانم دکتر پرسید: خوب بگویید ببینم قولی که برای خرید یک دستگاه آزمایش گر قند خون برای مرکز داده بودید چه مقدار به قول خود عمل کرده اید؟
پاسخ اعضا شوراهای اسلامی و دهیاران این ها بود. از آنجایی که آب آشامیدنی مستقیم با سلامتی مردم ارتباط مستقیم دارد مرکز بهداشت نوسانات میزان کلر را مرتب به هیات امنا گزارش دهد هیات امنا به اتفاق مسئول مرکز مرتب نارسایی ها در کلر آب آشامیدنی را به مرکز بهداشت و شرکت آب و فاضلاب گزارش و خواسته شود که نظارت و کنترل بیشتر بر عمل کرد میراب های روستا داشته و سهل انگاری و عدم دقت در تزریق کلر را در مزایای میراب لحاظ نمایند. مشکل فاضلاب روستاها فقط در سطح مدیران شهرستان و استان بویژه فرماندار قابل حل است پیشنهاد می گردد هیات امنا مرکز یک جلسه ملاقات با دکتر سلیمی رئیس مرکز بهداشت شهرستان داشته باشد و مشکلات را دقیقا گزارش و در خواست گردد جلسه ای به دعوت دکتر سلیمی از مسئولان شهرستان و استان تشکیل و راجع به این مشکل تصمیم گیری شود. در باره مراجعات بیماران خارج از وقت و درخواست تجویز داروی خاص و یا داروی بیشتر بهتر است اعضا شورا، دهیاران و مسئولان مرکز بجای مقابله، گفتگو و فرهنگ سازی گردد. درباره خرید دستگاه آزمایش گر قند خون توافق کرده ایم و قرار است در همین چند روز آینده خریداری شود.      
                                                                                                      گزارش از: محمدعلی شاهسون مارکده
حرف های مردم
1- شنیده می شود مدیر عامل فردوس بدهی شخصی به دهیاری روستا دارد و از پرداخت بدهی طفره می رود و دهیار هم پول لوله های فردوس را که برای ریختن آب در جوی به عنوان قرض گرفته بجای طلب خود برداشته و نمی پردازد یعنی پول لوله فردوس بجای بدهی شخصی به گرو گرفته شده است!  
2- برابر تصمیمی که در جلسه مشترک 23/11/87 نمایندگان طرح گلستان با اعضا شورا داشته اند قرار شده روز 30 هر ماه نماینده طرح گلستان گزارش کاری خود را ارائه دهد. دو تا سی ام ماه گذشته هیچ گزارشی نشنیده و یا  نخوانده ایم چرا؟  لطفا نماینده طرح پاسخ دهد.
3- بیش از یک سال از انتخابات هیات مدیره شرکت تعاونی توسعه روستایی نگین می گذرد می پرسیم چرا جلسه مجمع عمومی که قرار است هر یکسال برگزار گردد تشکیل داده نشده است؟ چرا گزارش کاری و مالی از شرکت به مردم ارائه داده نشده است؟  لطفا پاسخ دهید.
4- در حرف های مردم شماره قبل جارچی مارکده نوشته شده بود؛ یکی از اعضا شورا تا کنون هیچ یک از اقساط وام فردوسش را نداده است. اگر این خبر درست است چرا مدیر عامل و هیات مدیره فردوس بقیه را به جلسه شورا می کشند ولی حرفی از بدهی عضو شورا نمی زند؟ اگر خبر نادرست است آن را هم اعلام کنید تا مردم سوء ظن پیدا نکنند. آقای مدیر عامل لطفا پاسخ دهید.
5- چرا حرف ها و قول های خود تان یاد تان می رود؟ سال گذشته در آوای شماره 120 در تاریخ 15/3/87 نوشتید که شرکت تعاون روستایی سامان دهی می شود گزارش مالی به اعضا ارائه می گردد و مدیر عامل هم یک نفر لیسانس انتخاب خواهد شد کدام یک از وعده های تان را عملی کرده اید؟ هر کدام شان عملی شده بنویسید؟
پاسخ: دوست گرامی، ما اعضا شورا به کسی قول و وعده ندادیم بلکه این رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان شهرکرد بوده که طی نامه شماره  3369/741 مورخه 20/12/86 این وعده ها را داده است. متن نامه بدین شرح است.
« شوراي محترم اسلامي روستاي مارکده، با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. عطف به نامه شماره824 مورخ 3/12/86 اعضا محترم شوراي اسلامي روستاي مارکده طبق رونوشت نامه فوق الذکر به اين اداره به استحضار مي رساند که شرکت تعاوني روستايي مارکده طي سه ماهه اول سال 87 بر اساس طرح سامان دهي مشمول طرح ساماندهي مي باشد، که بر اساس اين طرح اعضا هيات مديره شرکت که توسط مردم انتخاب مي گردند، مي بايستي حد اقل داراي مدرک ديپلم باشند و مدير عامل شرکت حد اقل بايد داراي مدرک ليسانس و در همين فاصله زماني که مجمع عمومي عادي برگزار مي گردد، تراز نامه و صورت حساب هاي مالي 86 شرکت در مجمع عمومي قرائت و در حضور حاضرين مورد بحث قرار مي گيرد که از اعضا محترم شورا تقاضامند است نسبت به اطلاع رساني طرح سامان دهي به روستاي مارکده و ديگر روستاهاي زير مجموعه شرکت جهت ثبت نام کانديداي اعضا هيات مديره و مديرعامل شرکت در آينده همکاري لازم را مبذول فرماييد.    منصور قائدي، رئيس اداره تعاون روستايي شهرستان شهرکرد.»
6- شایعاتی شنیده می شود که کمیته امداد بخشی از هزینه لوله کشی گاز خانه های افراد تحت پوشش خود را می پردازد برای برخورداری از این مزایا باید فاکتور لوله کشی را ارائه داد.
7- گفته می شود طرح مهدی آباد بالا سهم خود بابت مرمت جاده دره مارکده را که دهیار به راننده گریدر پرداخته نمی پردازند. آقای دهیار لطفا صورت حساب پول های جمع شده و هزینه مرمت جاده را به مردم گزارش دهید.
جلسه شورای اداری
جلسه شورای اداری بخش در تاریخ 23/2/88 ساعت 30/7 صبح باحضور بخشدار، فرماندهی نیروی انتظامی و مسئولان ادارات بخش سامان و دهیاران در محل نماز خانه پاسگاه انتظامی هوره تشکیل شد. نخست آقای قاسمی امام جماعت مارکده به نیابت از امام جمعه سامان پیرامون حق گویی و راست گویی و پرهیز کاری سخن گفت و از دولت وقت با  لقب کریمه و صدیق یادکرد و گفت در طول 4 سال همه کارهای دولت به نفع مردم بوده است.                                                                     
سپس بخشدار سخنانی گفت که چکیده آن ها چنین است. ارزش های دینی و اسلامی در طول انقلاب احیا شده اند. در طول دوران انقلاب 14 هزار اختراع و اکتشاف ثبت شده، مملکت ما 50 سال در طول این4 سال جلو افتاده است در طول 4 سال دولت کریمه فرار مغز ها نداریم بلکه معکوس شده است. 50 هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی داشته ایم، سفر های استانی راه میان بر جهت پیشبرد کارها است، کارخانجات متعددی در طول این4 سال به
تصویب و تولید رسیده است بطوری که استان مان رتبه 19 را در سطح کشور دارد. در طول یکی دو ماه گذشته چند نفر از مسئولان بخش تغییرکرده اند که به اطلاع تان می رسانم. سروان علیدوستی به فرماندهی نیروی انتظامی سامان و حومه منصوب شده است. آقای بهرامی مسئول تربیت بدنی بخش سامان شده است. آقای کریم نژاد مسئول تامین اجتماعی بخش سامان شده است.
آنگاه آقای دهقان مسئول گروه  انجمن معتادان گمنام پیرامون تاریخچه، شکل جلسات، موفقیت ها و نحوه فعالیت این انجمن سخنانی ایراد کرد. دهقان گفت: انجمن غیر انتفاعی است. کسانی می توانند عضو انجمن باشند که مشکل اعتیاد داشته باشند. با شرکت در جلسات و هم اندیشی به پاکی می رسیم این انجمن در تاریخ 1369 در ایران فعالیتش را آغاز کرد. و در سامان 1383 فعالیتش را شروع نمود تا کنون در سامان و حومه 1200 نفر از اعتیاد پاک شده اند. جلساتات انجمن دو گونه است جلسات باز که همه می توانند شرکت کنند و جلسات بسته که فقط معتادان شرکت می نمایند. در این انجمن رئیس و مرئوس نداریم این انجمن خود کفا است و از هیچ جا کمک نمی گیریم. اعضا انجمن معتادان کمنام وارد مسائل سیاسی اجتماعی نمی شوند شیوه کار ما روحانی است و در طول12 قدم کارمان را به نتیجه می رسانیم شیوه کارمان کمک از طریق یک معتاد به معتاد دیگر است. الکل، سیگار و قلیان دروازه های ورود به عالم اعتیاد است تجربه های بد در خانواده، مدرسه و جامعه انسان را به سمت و سوی اعتیاد می کشد. این انجمن کسی را به عضویت می پذیرد که به عجز و درماندگی رسیده باشد. در جلسات گروه   راه زندگی کردن آموخته می شود در شهر سامان 800 عضو فعال داریم ورودی های یک ساله در این آمار نیستند در روستاها 450 نفر عضو داریم باز بدون احتساب یک ساله ها، تصمیمات در جلسات به صورت توافقی گرفته می شود.کسی می تواند عضو انجمن شود که بخواهد اعتیاد را ترک کند. هدف ما نجات بیماران به اعتیاد و هدفی است انسانی و خدایی.
                                                                                                       گزارش از ؛ محمدعلی شاهسون مارکده
جلسه شورا
شورای اسلامی در تاریخ 25/2/88 جلسه داشت. در این جلسه نامه شماره 85 دهیاری بررسی گردید. آقای کریم شاهسون دهیار چند پیشنهاد جهت بررسی و تصویب ارائه و گفت: « برابر توافق شفاهی قبلی دهیاری با اعضا شورای اسلامی و کسب موافقت اعضا شورا مبنی بر؛ الف:  ترک تشریفات به منظور عقد قرار داد با آقای رضا محمودیان مالک و راننده لودر که در محل حاضر بود برای خاک برداری محل ساختمان آینده دهیاری.  ب: اجازه خاک برداری محل ساختمان دهیاری در گوشه زمین متصل به گورستان کهنه. این کار انجام شده است خواهشمند است توافق اجازه ترک تشریفات و نیز توافق اجازه خاک برداری را بصورت مصوبه مکتوب نمایید» که پس از بحث و گفتگو: تصویب توافق شفاهی ترک تشریفات عقد قرار داد با آقای رضا محمودیان به منظور خاک برداری محل ساختمان دهیاری منوط به ارائه کتبی صورت حساب های پرداختی گردید. ولی اجازه شفاهی مبنی بر خاک برداری گوشه زمین متصل به گورستان کهنه اکنون به صورت کتبی مصوب و ابلاغ می گردد.  
همچنین دهیار کریم شاهسون طی نامه یاد شده و نیز شفاهی در جلسه شورا پیشنهاد نمود: دستمزد کارگرانی که به منظور انجام کارهای امانی به صورت روزانه و موقت به کار گمارده می شوند بدون تحویل غذا 14 هزار تومان پرداخت گردد.  که اعضا شورا با توجه به نرخ عرف و مرسوم روز در جامعه ؛ قبول نمود و اجازه پرداخت را مصوب نمود.
 آقای کریم شاهسون دهیار در بند 4  نامه فوق الذکر و نیز شفاهی در خواست نموده  معادل 200 هزار تومان به صورت تنخواه در اختیار دهیار باشد تا بتواند پرداختی های خرده و روزانه را بپردازد و وقفه ای در کارها پیش نیاید که پس از بحث و گفتگو مقرر گردید. تصویب و در اختیار داشتن تنخواه نزد دهیار منوط به ارائه گزارش مالی سال های 86 و 87 دهیاری مارکده به شورای اسلامی گردید.         
                                                                                      تنظیم گزارش از: محمدعلی شاهسون مارکده
تصویر و صدا
بخشدار سامان طی نامه شماره 496 مورخ26/2/88 از شورای اسلامی درخواست نموده « وضعیت دریافت تصاویر تلویزیونی و پخش صدای رادیو در روستای مارکده را به بخشداری گزارش نماییم » لذا از همشهریان محترم تقاضا می شود نظرات خود را تلفنی به اعضا شورا اطلاع دهند تا جمع نظرات انعکاس داده شود.    
افراد موفق روستا
بخشداری سامان طی نامه شماره 470 مورخ 22/2/88 از شورای اسلامی خواسته:« اسامی و مشخصات افراد موفق و برتر، نخبه و نمونه روستا را در زمینه های فرهنگی، آموزشی، اقتصادی، کشاورزی، باغداری، صنایع دستی و … با ذکر ویژگی ها و مزیت ها به بخشداری ارسال نماید » لذا از همشهریان گرامی تقاضا می شود اطلاعات خود را تلفنی و یا حضوری در اختیار اعضا شورای اسلامی قرار دهند.
مشکلات بانوان    
بخشداری سامان طی نامه شماره 572 مورخ 22/2/88 از شورای اسلامی خواسته که « مهمترین مشکلات بانوان روستا را در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و … شناسایی و به بخشداری اطلاع داده شود »  لذا از همشهریان گرامی بویژه از بانوان محترم تقاضا می گردد اطلاعات خود را به اعضا شورا انتقال دهند.
هیات مدیره جدید
سر انجام پس از نزدیک به یک سال گفتگو، تشکیل جلسات و انتخابات، بنا بر اطلاعاتی که مدیر عامل محترم شرکت تعاونی روستایی آقای عبدالمحمد ( منوچهر ) عرب ارائه داد هیات مدیره جدید شرکت تعاون روستایی به شرح زیر انتخاب و آغاز به کار نموده اند. آقای دکتر مصطفی عرب فرزند اکبر مدیر عامل شرکت. آقای مرتضی بهارلو فرزند اسدالله از روستای یاسه چای رئیس هیات مدیره. آقای اکبر شاهبندری از قوچان عضو هیات مدیره. آقای سعادت شریفی از روستای گرم دره عضو هیات مدیره. آقای حسین اثباتی از صادق آباد عضو هیات مدیره. قای منوچهر شریفی از قراقوش عضو هیات مدیره. آقای اکبر شریفی فرزند شکرالله از گرم دره  بازرس شرکت و آقای نیازعلی شاهبندری از قوچان بازرس شرکت.
مدیر کل دفتر فنی استانداری در مارکده
روز 30/2/88 ساعت 13 آقای مهندس ابراهیمی مدیر کل دفتر فنی استانداری به همراه مهندس مرادی معاون سازمان جهاد کشاورزی استان، مهندس ارژنگ از اداره منابع طبیعی، سرکار خانم مهندس محمدخان از بنیاد مسکن  استان و آقای قربانی بخشدار سامان به مارکده آمدند و جلسه ای با حضور اعضا شورای اسلامی  و دهیار در محل تشکیل شد.
اعضا شورا و دهیار گزارشی از وضعیت بحرانی کمبود زمین مسکونی در مارکده ارائه و خواستار ضمیمه شدن دو هکتار از زمین های کشاورزی قریه به طرح هادی روستا شدند. که قرار شد به درخواست و مدیریت بنیاد مسکن، مهندسین مشاور موضوع را بررسی، مطالعه و راهکاری جهت استفاده بهینه از زمین مورد درخواست در قالب یک شهرک مسکونی و بیشتر تراکم سازی در ارتفاع ارائه دهند.
سپس گزارشی از وضعیت نامطلوب جاده بین روستا و مزارع و نیز کارهای اداری پیگیری شده در مدیریت جهاد کشاورزی به منظور آسفالت کردن جاده ارائه گردید و خواستار عکس شدن هزینه ها  از 70 درصد سهم کشاورز به 30 درصد سهم کشاورز شدند که آقای مرادی گفت: هیچ گونه قولی نمی دهم ولی می کوشم  در این زمینه کمک های ممکن را بکنم.  آنگاه  از قطعه زمین شمال شرقی روستا واقع در کنار راه صحرا و زیر باغات مهدی آباد پایین بازدید به عمل آمد که چندان مناسب و چشمگیر به نظر نیامد. سرانجام از دیوار حائل ساخته شده در کنار خیابان اصلی میان روستا بازدید به عمل آمد و گزارش لازم به اطلاع آقای مهندس ابراهیمی رسید.                        
                                                                                                گزارش از: محمدعلی شاهسون مارکده
جلسه شورا با مدیر عامل تعاون روستایی
به توصیه آقای قائدی رئیس محترم تعاون روستایی شهرستان شهرکرد مبنی بر همکاری با آقای عبدالمحمد عرب مدیر عامل تعاون روستایی به منظور امضا لیست آردهای خانه پزی توزیع شده، جلسه ای در تاریخ 28/2/88 ساعت 21 با حضور سه نفر اعضا شورای اسلامی آقایان: مسعود شاهسون، محمدعلی شاهسون و محمد عرب و آقای عبدالمحمد (منوچهر ) عرب در محل دفتر دهیاری تشکیل و پیرامون نحوه مطلوب نظارت اعضا شورا بر توزیع آرد گفتگو شد و مقرر گردید آقای عبدالمحمد عرب حد اکثر تا 30/3/88 لیست کلی و کاملی از میزان آرد تحویل گرفته شده و نیز لیست کلیه آردهای توزیع شده بین خانوارهای مارکده ای درسال 1387 تنظیم و به اعضا شورا جهت کنترل ارائه دهد.  
                                                                                             گزارش از :  محمدعلی شاهسون مارکده
لیوان را زمین بگذار
روزی معلمی در یک کلاس درس لیوانی را در دست گرفت و بالا برد و به شاگردانش گفت: وزن این لیوان چقدر ایت؟ برخی از دانش آموزان گفتند: حدودا 50 گرم. معلم گفت: اگر من این لیوان را به مدت 5 دقیقه بالا بگیرم چه می شود؟ یکی از دانش آموزان گفت: دست شما خسته می شود. معلم گفت: درست. اما اگر باز هم این لیوان 50 گرمی را به مدت یک ساعت بالا بگیرم چه اتفاقی رخ خواهد داد؟  یکی دیگر از دانش آموزان گفت: دست شما خیلی خسته می شود. معلم گفت: باز هم درست. اما اگر من همین لیوان را به مدت 24 ساعت بالا بگیرم چه می شود؟ یکی دیگر از دانش آموزان گفت: حتما کارتان به بیمارستان کشیده می شود. معلم گفت: پس من چه کاری باید بکنم؟ دانش آموز دیگری گفت: لیوان را زمین بگذار.  معلم با لبخندی لیوان را زمین گذاشت و گفت: تلخی ها و نا خوشایندی های زندگی مثل همین لیوان است که بی جهت با دست مان بالا گرفته ایم. همین گونه که از وزن لیوان کاسته نمی شود از تاثیرات بد و ویران گر مشکلات هم در یاد نگه داشتن کمنمی شود اما می تواند مشکلات وبدی های دیگری را پی در پی ایجاد کند. خاطرات بد و تلخ در زندگی مهم و تاثیر گذارند. می پرسم چه لزومی دارد فردی رنجشی، کینه ای را سال ها در ذهن خود نگهدارد؟ چه لزومی دارد روز های خوب را با یاد آوری خاطرات تلخ خراب کرد؟ بهتر است مشکلات را با خرد و تدبیر حل و پشت سر گذاشت. کسی می تواند چنین عمل کند که در زندگی هدف و انگیزه داشته باشد. سفارش می کنم هرگاه در طول زندگی با مشکلی روبرو شدید بکوشید جور دیگری به مشکل بنگرید، کار دیگری بکنید و راه دیگری باید برگزینید و گونه ای دیگر بیندیشید.
دوست من، خواننده گرامی؛ یادت باشد همین امروز لیوان غم، غصه، رنجش ها، کینه ها، نفرت ها و خاطره های بد وناگوار را روی زمین بگذار و به جهان لبخندبزن.                                       
                                                                                                                   خانم شاهسون 26/2/88