جارچی شماره2-پانزدهم اردیبهشت 1388

همایش شوراهای اسلامی
همایش شوراهای اسلامی استان در تاریخ 9 اردیبهشت ماه 1388 در ساعت 2 بعد از ظهر در تالار فرهنگ آموزش و پرورش شهرکرد برگزار شد. از روستنای مارکده مسعود شاهسون در این همایش شرکت داشت. ابتدا آقای رفیعی مدیر کل محترم امور اجتماعی شوراهای اسلامی استانداری سخن گفت و ضمن تقدیر از اعضا شوراهای اسلامی، 6 مورد از شرح وظایف آن ها  را شرح داد. سپس آقای مهندس صادقی استاندار محترم پیرامون علل عقب ماندگی استان سخن گفت و به مواردی از جمله بن بست بودن استان اشاره و درخواست نمود همه در جهت برون رفت از معضل عقب ماندگی تلاش نمایند.           
                                                                                                           گزارش از مسعود شاهسون
جلسه ی شورا
شورای اسلامی مارکده در تاریخ 31/1/88 جلسه داشت. در این جلسه پیرامون مسائل زیر گفتگو و موارد زیر به تصویب رسید.
1- آقای کریم شاهسون دهیار ضمن تسلیم نامه ای، شفاهی هم گزارش داد که؛ قدری به راننده لودر بدهکارم و نیز برای پوشاندن روی جوی برای راه مدرسه قرار است قدری میلگرد خریداری گردد بدینجهت  نیاز به یک میلیون پول دارم و چون حسابدار دهیاری هنوز مشخص نشده نمی توانم از حساب دهیاری برداشت کنم تقاضا دارم از حساب شورای اسلامی مبلغ یک میلیون تومان به عنوان قرض به مدت حد اکثر یک ماه به من بپردازید تا وقتی حسابدار مشخص شد از حساب برداشت و پول قرض گرفته شده باز پس داده شود. که پس از گفتگو باتفاق آرا مصوب شد:  فردا از حساب شورا در پست بانک مارکده مبلغ یک میلیون تومان برداشت و به عنوان قرض برای مدت یک ماه به دهیار پرداخت گردد
2- همچنین کریم شاهسون گزارش داد مبلق چهار صد و شصت هزار تومان در صد تاییدیه معامله توسط آقای عطار زادگان اشتباها بجای حساب دهیاری در پست بانک، به حساب شورای اسلامی واریز شده است خواهشمند است این مبلغ هم به دهیاری برگردانده شود. اعضا شورای اسلامی با بررسی پرینت حساب شورای اسلامی در پست بانک، مصوب نمودند:  مبلغ اشتباه واریز شده از حساب شورا برداشت و به دهیار پرداخت گردد.
3- دهیار کریم شاهسون طی نامه و نیز شفاهی گزارش داد برابر نامه شماره 4044 مورخ 11/12/87  بخشداری سامان تایید قول نامه های زمین و خانه مسکونی در محدوده طرح هادی روستا به عهده دهیاری قرارداده شده است لذا در خواست تعیین میزان مبالغ دریافتی هزینه تاییدیه قباله را دارم که پس از بحث و گفتگو مقرر گردید: – هزینه تاییدیه قباله های زمین و خانه هایی که از طرف پدر و یا مادر به فرزند رایگان واگذار می گردد به صورت مقطوع از هر قباله مبلغ 15 هزار تومان  دریافت گردد و بقیه قباله معاملات یک درصد قیمت معامله دریافت شود. اگر افرادی برای فرار از پرداخت درصد هزینه دهیاری قیمت غیر واقعی درج نمایند دهیار این حق را دارد برابر قیمت کارشناسی محلی هزینه خود را دریافت کند.
 4- همچنین کریم شاهسون، دهیار گزارش داد هزینه پیگیری کارهای صدور سند ثبتی منازل تا کنون مبلغ دو هزارر تومان دریافت می شود که با توجه به هزینه های دهیاری بسیار اندک است پیشنهاد می کنم حد اقل مبلغ 5 هزار تومان تعیین گردد. که شورای اسلامی مصوب نمود؛ برای پیگیری صدور سند ثبتی منازل به ازاء هر سند مبلغ 5 هزار تومان هزینه دریافت نماید.                                     
                                                                                             گزارش از : محمدعلی شاهسون مارکده
معاون راه روستایی اداره راه و ترابری استان در مارکده
با پیگیری هایی که اعضا شورای اسلامی مارکده انجام داد مورخه 12/2/88 ساعت 13 آقای مهندس حیدری معاون راه های روستایی اداره کل رله و ترابری استان به مارکده آمد و از محل پیچ ورودی روستا، محل پرتگاه انتهایی غرب روستا، محل تلاقی جاده و جوی آب عاشق آباد پایین در کنار دره امام و نیز پیچ تند بالای گردنه مزرعه عاشق آباد پایین بازدید نمود و از شورای اسلامی در خواست شد به منظور تعریض جاده در تلاقی جاده و جوی مزرعه عاشق آباد پایین، درختان گردوی بالای جاده قطع گردد. همچنین از شورای اسلامی درخواست نمود صاحب اتاقک آهنی قرار داده شده در بالای گردنه مزرعه عاشق آباد پایین شناسایی تا از طریق مراجع قضایی نسبت به برداشتن آن اقدام گردد.      
                                                                                               گزارش از: محمدعلی شاهسون مارکده
حرف های مردم
1- امروز 10/2/88 حدود یک ساعت است ما چند نفر جلو پست بانک ایستاده ایم کسی نمی آید در را باز کند اکنون که ساعت 50/8 می باشد به رئیس شعبه زنگ زدم که چرا درِ پست بانک را باز نمی کنید؟ که می گوید: شرایط مساعد نیست؟! درِ پست بانک را باز کردن و کار ارباب رجوع را راه انداختن باید چه شرایطی داشته باشد؟ ما مردم از دست این بی نظمی هایی که در روستا انجام می شود نزد کی باید شکایت ببریم؟
2- چند نفری از تعطیل شدن نشریه آوا خوشحال هستند و این خوشحالی را در گفتار و رفتار خود بیان می کنند و تعطیل شدن نشریه آوا را شکست خوردن محمدعلی شاهسون می پندارند می خواهم به این دوستان بگویم آوا گرگ بارون دیده است.
3- رانندگان مینی بوس برای هیچ کس تره هم خرد نمی کنند روز دوشنبه بعد از ظهر مسافران نجف آباد در کنار خیابان سرگردان بودند به آقای … زنگ زده ام که چرا نمی آیی مسافران را ببری؟ که می گوید بیکار در خانه نشسته ام و نمی آیم؟ هرکاری هم می توانی بکن؟ می پرسم آیا مارکده صاحاب و سالار ندارد؟
                                                                                                                  
4- ما گروه زیادی از مردم مارکده بویژه جوانان از تعطیلی نشریه آوا ناراضی هستیم آیا لازم است طوماری امضا کنیم و نا رضایتی خود را از تعطیلی نشریه آوا به اداره ارشاد اسلامی اعلام نماییم؟ چون آوا به روستا یک تشخص ارزشمندی بخشیده است وجودش در این عصر لازم و ضروری است.
5- یکی از اعضا شورای اسلامی مارکده تا کنون حتا یک قسط از وام شرکت تعاونی فردوس را هم پرداخت نکرده است می پرسیم چگونه این آقا رویش می شود توی جلسه ی حل اختلاف شورای اسلامی می نشیند و برای کسانی که هیات مدیره فردوس از دست شان به خاطر ندادن وام شان شکایت می کند حکم صادر می کند؟
6- از شورا و دهیار می خواهیم که دیگر در مرکز بهداشت در جلسه ننشینند و برای فاضلاب روستا که در جوی آب مارکده جمع می شود تصمیم نگیرند چون هم وقت خود را تلف می کنند و هم عِرض روستا را می برند!
7 – از سران روستای مارکده که عَلَم ساخت حسینیه را برداشته اند می پرسیم؛ در وضع بحرانی کنونی که مشکل شرکت تعاونی فردوس، مردم مارکده  را در تنگنا قرار داده است آیا ساخت حسینیه الزامی دارد؟
8- آقای یزدانی رئیس بانک شعبه هوره، آن آقایی که می خواست 5 سال شرکت فردوس را در دست داشته باشد و آن آقایی دیگر که می خواست شورا شود همگی تبلیغ بخشیده شدن وام های فردوس را می کردند چرا حالا زبان ندارند؟ چرا حد اقل از مردم عذر خواهی نمی کنند؟ چون من خودم علاوه بر این که در روستا شایعات بخشیده شدن وام ها را می شنیدم به بانک هوره رفتم که به من گفته شد وام ها بخشیده شده اند.
9- چرا مؤسسه خیریه روستا صورت های مالی خود را برای مردم گزارش نمی کند؟ آیا مردم روستا غریبه اند؟ و نباید از کار مؤسسه خبر دار باشند؟ اگر می خواهید مردم به کارتان اعتماد داشته باشند و کمک تان کنند، حمایت تان نمایند بهترین شیوه این است که به مردم بگویید چه مقدار درآمد داشته اید و چه مقدار و در چه زمینه ای هزینه کرده اید و برنامه های تان چیست؟
10- دهیاری روستا سال گذشته گزارش مالی خود را به مردم ارائه نداد این یک نوع بی احترامی به شعور مردم است امیدوارم دهیار خوب مان گزارشی دقیق از صورت های مالی خود به مردم ارائه دهد تا کسی در خوب بودن دهیارمان نتواند شک کند.
پاسخ به حرف مردم: آقای محمود عرب مدیر عامل شرکت توسعه ی روستایی نگین مارکده در پاسخ همشهری که در بند 6  شماره قبل جارچی مارکده توضیح خواسته بود می گوید؛ هر فردی که قرار است عضو و سهامدار شرکت تعاونی نگین گردد باید به تایید هیات مدیره برسد و هیات مدیره کسانی را به عضویت می پذیرد که دارای شرایط و با دستورالعمل ها و مصوبات هیات مدیره ی شرکت نگین همخوانی داشته باشد.  
تعیین رئیس شورا
شوری اسلامی در تاریخ 13/2/88 ساعت 21 در محل دفتر دهیاری جلسه داشت. آقای کریم شاهسون دهیار ضمن تسلیم نامه ای، شفاهی هم گزارش داد؛ « به منظور کاهش هزینه های دهیاری ها، ما دهیاران بخش سامان با هم توافق کرده ایم که همه ی دهیاری های بخش سامان یک نفر حسابدار داشته باشند و در محل بخشداری مستقر باشد بدین منظور این موضوع به مناقصه گذاشته شد و آقای قاسمعلی امانی نام با اعلام پایین ترین قیمت یعنی 25 هزار تومان ماهیانه برای دهیاری هر روستایی برنده مناقصه شده است بنابر این ایشان حسابدار همه ی دهیاران بخش از جمله حسابدار دهیار روستای مارکده خواهد بود لذا برابر مقررات این انتخاب باید به تایید شورای اسلامی برسد تقاضا دارم ضمن بررسی انتخاب آقای قاسمعلی امانی به عنوان حسابدار دهیاری به تصویب اعضا شورای اسلامی برسد ». اعضا شورای اسلامی با توجه به سوابق امر و اطلاعاتی که داده شد انتخاب آقای قاسمعلی امانی را به عنوان حسابدار دهیاری مارکده مصوب نمود.
در همین جلسه آقای مسعود شاهسون اعلام نمود؛ « از زمان فعالیت دوره سوم اعضا شورای اسلامی دو سال گذشت هیات رئیسه ی شورا که در آغاز کار انتخاب شد برای مدت دو سال بود حال باید برای مدت دو سال آینده هیات رئیسه ی جدیدی بر گزینیم ». که پس از بحث و گفتگو توافق گردید ترکیب هیات رئیسه کنونی برای دو سال آینده هم باشد بنار این آقای مسعود شاهسون به عنوان رئیس شورا، محمدعلی شاهسون به عنوان نایب رئیس شورا و محمد عرب به عنوان منشی شورا برای مدت دو سال دیگر انتخاب شدند که موضوع در فرم خاص صورت جلسه و به امضا رسید و برای بخشداری سامان ارسال شد.                                   
                                                                                                        گزارش از: محمدعلی شاهسون مارکده
.                   .                      .                      .                     .                            .                          .                     .
تبریک به دوست
آقا مهدی عرب و سرکار خانم باقری، پیوندتان خجسته باد.           
                                                                                                          دوستان در نشریه آوای مارکده