گزارش نامه 223 اول بهمن 99

 چرا کتاب نمی ­خوانیم؟

      من فکر می­ کنم تا کنون هیچ یک از ما مردم مارکده از خود نپرسیده­ ایم؛ چرا کتاب نمی ­خوانیم؟! خواننده و همشهری گرامی شما در این خصوص چه نظری داری؟

    احساس نداشتن نیاز به خواندن کتاب در جهت گستردن دانش و اطلاعات، کاستی و نقص است که همه­ ی ما داریم و این یک واقعیتی هست تلخ و ویرانگر آرمیده در روان و فرهنگ اجتماعی  روستای ما. حدس می ­زنم برای بسیاری این نظر من قدری عجیب بیاید ولی من با شناختی که از روان اجتماعی و فرهنگ عمومی روستای ­مان دارم این کاستی و نقص را به عینه می ­بینم. بدتر از این اصلا این پرسش هم در اذهان بوجود نمی ­آید که چرا کتاب نمی ­خوانیم دلیلش این هست که نیازی به خواندن کتاب در خود احساس نمی ­کنیم.

     آدمی که اندکی کتاب خوانده و با واژه و ادبیات مبتنی برکتاب آشنایی داشته باشد و با مردم روستا بویژه با جوانان چند دقیقه­ ای گفت ­وگو کند به راحتی در می ­یابد که ذهن گویندگان اصلا با کتاب آشنایی ندارد و کلماتی که بکار برده می ­شود هیچ تاثیری از ادبیات نوشتاری نگرفته است بلکه جان ­مایه کلمات، کوچه­ بازاری و مقداری هم متاسفانه لمپنی است.

     برای من این پرسش همیشه مطرح بوده و هست که چرا ما کتاب نمی ­خوانیم؟ بی­ گمان پاسخ گفتن به این پرسش ساده نیست علت­ ها از آدم به آدمی می ­تواند متفاوت باشد ولی وقتی دقیق شویم علت­ های فراگیر را هم می ­توان مشاهده کرد. از جمله اینکه هیچ نیازی به کتاب خواندن در خود نمی ­بینیم! چرا نیاز به خواندن کتاب در خود نمی ­بینیم؟ چون در این کره خاکی در خود کمبودی احساس نمی­ کنیم دلیل این احساس بی نیازی هم این هست که به خطا خود را به حقیقت دست یافته می ­پنداریم و دیگران را به راه باطل رفته می­ دانیم  به همین جهت برای خود اطمینان کاذبی بافته­ ایم و این اطمینان کاذب را به جهان دیگر هم تعمیم داده و می­ پنداریم جهان آخرت هم دربست در اختیار ما است و ما در آنجا نورچشمی و صدرنشین خواهیم بود و دیگران آواره و درمانده. هریک از ما نکته ­ای که ضرورت دارد بدانیم این هست که این باورها عین خود شیفتگی است. تعجب نکنید ما مردمی هستیم خودشیفته و این بیماری خودشیفتگی را فرهنگ ما توی کله ­ی ما ریخته است در حقیقت ما دچار خودشیفگی فرهنگی هستیم.  خود شیفتگی فرهنگی یک احساس کاذب بی ­نیازی در ما بوجود آورده و ما به خطا فکر می­ کنیم بهترینیم برترینیم راه راست یافته­ ترینیم نکته ­های اصلی و اساسی را فقط ما فهمیده­ ایم فقط ما به حقیقت کامل دست یافته ­ایم پس نیازی نداریم که کتاب بخوانیم چون تمام حقیقت نزد ما است. این دیگران هستند که در راه باطل هستند. چیزی که باید دانست خودشیفتگی چه فردی و چه فرهنگی اش بیماری است.

                                                                                     محمدعلی شاهسون مارکده 28 دی 99