گزارش نامه 243 اول دی ماه 1400

   رئیس شورای ریشو (بخش پنجم)   زلفعلی بعد از چوب خوردن، وقتی از مدرسه به خانه رفت، احساس سر شکستگی و تحقیر شدگی داشت از خجالت مدتی فقط توی خانه ماند حتی کمک پدرش در کار کشاورزی هم نمی­ رفت خجالت می­ کشید توی خیابان ده ظاهر و با مردم روبرو گردد. حسن، پدر […]

ادامه مطلب...

گزارش نامه 242 نیمه آذر 1400

رئیس شورای ریشو (بخش چهار) موضوع دومی که بعد از چوب خوردن زلفعلی در اذهان مردم ده دوباره تداعی  و به صحنه آگاه اذهان آمد و درباره­اش حرف زده می­شد ارتباط زلفعلی با زینب، یک زن شوهردار بود. زینب یکی از زنان جوان مارکده بود در مارکده متولد و نیز به یکی از مردان مهاجر […]

ادامه مطلب...

گزارش نامه 242 نیمه آذر 1400

رئیس شورای ریشو (بخش چهار) موضوع دومی که بعد از چوب خوردن زلفعلی در اذهان مردم ده دوباره تداعی  و به صحنه آگاه اذهان آمد و درباره­ اش حرف زده می ­شد ارتباط زلفعلی با زینب، یک زن شوهردار بود. زینب یکی از زنان جوان مارکده بود در مارکده متولد و نیز به یکی از […]

ادامه مطلب...