‘گزارش نامه 244 نیمه دی ماه 1400

رئیس شورای ریشو (بخش ششم و پایانی) تعریف و تمجیدهای صفرپور از لکه پیشانی زلفعلی، زلفعلی را به فکر واداشت تا دیگر جنبه­های ظاهر خود را هم تغییر دهد تا موجب خوشایندی دست اندر کاران انقلاب گردد! زلفعلی همان روز توی مسجد، بر حسب اتفاق، ته ریشی داشت، تصمیم گرفت اولین تغییر را از ریشش […]

ادامه مطلب...