گزارش نامه 252 نیمه اردیبهشت 1401

      میرزا عبدالوهاب و صفرعلی (بخش سوم)     یک خانواده، از اقوام خانوادگی میرزاعبدالوهاب، در شهر آبادان زندگی­ می­ کردند این خانواده آبادانی پسری به نام سبزعلی داشتند که چند سالی از میرزاعبدالوهاب بزرگتر بود میرزاعبدالوهاب با سبزعلی دوست صمیمی بودند سالی یکی دو بار که این خانواده آبادانی به منظور دید و بازدید و […]

ادامه مطلب...