گزارش نامه 262 اول آذر ماه 1401

   الیاس (بخش سوم)    با اینکه قرار بود گفت­ وگوی سیدممرضا و حاج محمد، فرد ثروتمند مارکده پوشیده بماند تا مردم اعلام پانصد تومان کمک او به بازسازی مسجد را واقعی بدانند و با پیروی و رقابت با او سطح ارقام کمک خود را بالاتر اعلام کنند ولی این گفت­ وگو به بیرون درز […]

ادامه مطلب...

گزارش نامه 261 نیمه آبان 1401

   الیاس (بخش دوم)     گفتم مردم مارکده سیدممرضا را مردی نیک ­نفس و نیک ­خواه می ­پنداشتند دلیل اول این بود که مردم او را در تحلیل نهایی جانشین و نماینده پیامبر در مارکده می ­پنداشتند که دستورات خدا را به مردم ابلاغ می ­کند و دلیل دوم برخورد خوب و مهربانانه او با […]

ادامه مطلب...