گزارش نامه 262 اول آذر ماه 1401

   الیاس (بخش سوم)    با اینکه قرار بود گفت­ وگوی سیدممرضا و حاج محمد، فرد ثروتمند مارکده پوشیده بماند تا مردم اعلام پانصد تومان کمک او به بازسازی مسجد را واقعی بدانند و با پیروی و رقابت با او سطح ارقام کمک خود را بالاتر اعلام کنند ولی این گفت­ وگو به بیرون درز […]

ادامه مطلب...