گزارش نامه 281 اول آذر ماه 1402

      قصه مرادعلی (بخش سوم)     علی بغدادی و همسرش حاجیه ­خانم، ارباب ­های بعدی بودند که با خرید املاک سهمیه خانم ­ها: نرگس و هاجر، دوتا دختر امیرمجاهد، حالا مالک سه دانگ مزرعه ­ی قارا آغاج شده بودند.      علی بغدادی و همسرش کیستند؟ آقای علی بغدادی، یک مرد اصفهانی و بسیار مرموز بود. […]

ادامه مطلب...

گزارش نامه 280 نیمه آبان ماه 1402

     قصه مرادعلی (بخش دوم)        بعد از مرگ پدر بزرگ، نخست فرزندان دیگر پدر بزرگ از زنان قبلی ­اش به این واگزاری اعتراض کردند و رابطه بین اعضا خانواده با هم تیره شد، فرزندان با نوادگان رو در رو هم ایستادند و روابط به قهر، دلخوری و دوری از یکدیگر انجامید. متاسفانه این قهر […]

ادامه مطلب...