گزارش نامه 280 نیمه آبان ماه 1402

     قصه مرادعلی (بخش دوم)        بعد از مرگ پدر بزرگ، نخست فرزندان دیگر پدر بزرگ از زنان قبلی ­اش به این واگزاری اعتراض کردند و رابطه بین اعضا خانواده با هم تیره شد، فرزندان با نوادگان رو در رو هم ایستادند و روابط به قهر، دلخوری و دوری از یکدیگر انجامید. متاسفانه این قهر […]

ادامه مطلب...