آواي ماركده شماره 125 يكم شهريور 1387

فروش سهام  نگین ممنوع
بخشدار سامان طی نامه شماره 1261 – 14/5/87 خطاب به هیات مدیره نگین نوشته: « برخی اطلاعات واصله حاکیست که اراضی ملی پیش بینی شده جهت اجرای طرح گردشگری در قالب شرکت نگین مارکده، قبل از طی مراحل واگذاری توسط اعضای شرکت به فروش می رسد با توجه ممنوعیت خرید و فروش اراضی موصوف و پیامد      های عدیده اجتماعی مقتضی است ضمن اطلاع رسانی به اعضا شرکت از ادامه روند مذکور ممانعت بعمل آید.                                      قربانی بخشدار سامان»
خبرنگار رادیو شهرکرد
روز 21/5/87 خانم نادری خبرنگار رادیو شهرکرد به اتفاق آقای یزدانی خبر نگار صدا و سیمای بخش سامان جهت انجام مصاحبه با اعضا شورای اسلامی و نیز مردم روستا، به مارکده آمدند که به علت خراب بودن دستگاه ضبط صوت، مصاحبه ای انجام نشد. مجددا روز 25/5/87 ساعت 18 به مارکده آمدند و با سه نفر اعضا شورا، دهیار یکی از جوانان روستا و دو نفر از بانوان گفتگو نمودند.
توسعه طرح هادی
به درخواست چندین ساله شورای اسلامی از بنیاد مسکن مبنی بر ضمیمه کردن قسمتی از زمین های کشاورزی قریه به طرح هادی روستا روز 22/5/87 خانم محمدخان مسئول طرح های هادی روستا به اتفاق آقای شهباز از بنیاد مسکن استان به مارکده آمدند و به اتفاق اعضا شورا از قسمتی از زمین های قریه – خط مستقیم ساختمان خانه هیات تا زیردست خانه حبیب شاهسون در باغ بزرک – نقشه برداری انجام شد تا در جلسه کار گروه مطرح گردد.
مرمت جاده بیابان
سازمان جهاد کشاورزی شهرستان شهرکرد در پاسخ درخواست های مکرر شورای اسلامی در خصوص مرمت جاده بین مزارع، از روستا تا بیابان، طی نامه شماره 5138 – 7/5/87 نوشت: « … در خصوص تقاضای 125 مورخ 21/4/87 بپیوست نامه 8/5609 مورخ 29/4/87 فرماندار محترم شهرکرد به اطلاع می رساند که چنانچه زارعین توانایی پرداخت خودیاری به میزان70 درصد کل هزینه را دارند مراتب صورتجلسه و  به این مدیریت ارسال تا پیگیری لازم به منظور سهم دولتی بعمل آید».
جلسه طرح وحدت
روز 25/5/87 ساعت 30/21 جلسه ای به دعوت آقای ابوالفضل شاهسون، نماینده طرح باغداری وحدت و با حضور سردانگ ها آقایان: علیرضا عرب، علی عرب، محمد رضاشاهسون و ابوطالب عرب و نیز سه نفر اعضا شورای اسلامی در محل دفتر دهیاری تشکیل شد. نخست نماینده طرح گزارشی از مراجعات مکرر به بانک و جهاد کشاورزی به منظور حل مشکل وثیقه مورد نیاز بانک ارائه وگفت: « با وجود این که پذیرفته شده زمین واگذاری طرح وحدت در گرو بانک قرار گیرد ولی کارشناسان بانک با این دو استدلال؛ یکی این که این زمین تکافوی همه ی مبلغ وام را نمی کند و دیگر این که به دلیل عدم پرداخت اقساط وام های قبلی که مردم گرفته اند شما بد حساب هستید و ما دیگر اعتماد زیادی به شما نداریم بنابر این نا گزیریم این وام را با اخذ وثیقه های سنگین تر پرداخت کنیم. لذا اگر تا دو سه روز آینده مشکل ارائه وثیقه مورد نیاز بانک را فراهم نکنید ما ناگزیر یارانه اختصاص داده شده به طرح را به طرح های دیگر که مشکل وثیقه ندارند خواهیم پرداخت».
که پس از گفتگو و مذاکره مقرر گردید: 1- تقاضا نامه ای خطاب به مدیریت بانک
 کشاورزی استان، مبنی بر این که با حفظ مبلغ یارانه اختصاص داده شده به طرح وحدت، چند روزی مهلت داده شود تا با شرکا طرح مذاکره و اسناد مورد نیاز را تامین و به بانک ارائه گردد.  2- با دعوت کتبی از تک تک شرکا جلسه ای تشکیل و ضمن بیان واقعیت از اعضا خواسته شود هریک سندی فراهم و به بانک ارائه دهد.
سمینار سرمایه گذاری
روزهای 23و24 مرداد ماه 1387 سمیناری با نام « سمینار ملی سرمایه گذاری در مناطق مستعد کمتر توسعه یافته کشور» با حضور استانداران، کارشناسان و دیگر مسئولان 11 استان توسعه نیافته کشور در محل دانشگاه شهرکرد برگزار گردید. نخستین سخنران آقای دکتر محمدی معاون برنامه ریزی استانداری چهار محال و بختیاری به عنوان دبیر سمینار بود.که خلاصه ای از سخنان ایشان را با هم می خوانیم.
سمیناری که امروز به همت والای شما شروع می شود به یکی از مقولات مهم و حیاتی کشور یعنی سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته می پردازد مقوله کمتر توسعه یافته یک مقوله نسبی است که تابع شرایط و موقعیت و سطح برخورداری کلیت مورد مقایسه قرار می گیرد به لحاظ تئوری و بر مبنای مقایسه استان ها به عنوان واحد های سیاسی و جغرافیایی و اقتصادی با کلیت کشور دو تعریف کلی از واژه کمتر توسعه یافته می توان ارائه داد. استان هایی از کشور که سهم آن در تولید نا خالص واحدی کشور از سهم جمعیتی کشور کمتر و یا این که در آمد خانوار آنها از میانگین در آمد خانوار کشور کمتر است را می توان به عنوان استان های کمتر توسعه یافته منظور داشت صرف نظر از تعاریف، آمار و ارقام موجود کشور نشان میدهد که تفاوت شاخص های اقتصادی مؤثر در توسعه استان های برخوردار و استان های کمتر برخوردار قابل ملاحظه و قابل تامل است. به عنوان مثال در حالی که 5 استان بزرگ و برخوردار کشور کمتر از  43 درصد جمعیت کشور را دارند بیش از 56 درصد تولید نا خالص داخلی، 50 درصد اشتغال، 50 درصد در آمد عمومی، 54 درصد تخت های بیمارستانی، نزدیک50 درصد  تعداد دانشجویان مراکز آموزش عالی را به خود اختصاص می دهند. این  آمار نشان میدهد که توزیع در بین استان های کشور نیازمند تجدید نظر و ارائه راهکار های جدید است. استان چهار محال و بختیاری با وجود برخورداری از پتانسیل ها و مزیت های بالای جغرافیایی، اقلیمی، فرهنگی، طبیعی، گردشگری و مواهب فراوان نزولات جوی و نزدیکی به قطب های صنعتی و کشاورزی کشور، آن چنان که باید مورد توجه قرار نگرفته و اکنون با وجود مستعد بودن برای توسعه، از استان های کمتر توسعه یافته کشور است. بر اساس ارزیابی حساب های منطقه ای تا سال 1384 سهم این استان در در تولید ناخالص واقعی حدود 6 دهم درصد می باشد که باتوجه به سهم جمعیتی استان و پتانسیل ها و مزیت موجود آن سهم مناسبی نیست و نیازمند توجه بیش از پیش دولت  و مدیران به منظور افزایش شتاب توسعه بر این استان است. آنچه باعث گردیده این استان از شتاب بیشتر توسعه در گذشته برخوردار نباشد عدم نگرش حد اقل بخشی از برنامه ریزان کشور به توسعه ی متوازن و عدم شجاعت و جسارت کافی در تدوین برنامه های توازن آور و عدالت محور در کشور از یکسو و عقب ماندگی های تاریخی و شدت بالای محرومیت های بجای مانده از سالیان قبل از انقلاب از سوی دیگر بوده است. خوشبختانه در سالیان اخیر دولت مردان و مدیران کشور با درک اهمیت توسعه ی متوازن و با غالب شدن گفتمان عدالت در کشور و ورود متهورانه دولت به برنامه ریزی با هدف ایجاد توسعه ی متوازن .این استان نیز در بستر سازندگی های پیشین و همت والای نظام روند   
توسعه را با شتابی بیش از گذشته طی میکند به اعتقاد بسیاری از متخصصان علمای اقتصاد علاج بیکاری های دو رقمی و پایین بودن در آمد عمومی، سرمایه گذاری است. و از آن جایی که عموما سرمایه گذاری های دولتی برای فایق آمدن بر این میزان از بیکاری کفایت نمی کند راهی جز بستر سازی برای سرمایه گذاری بخش های غیر دولتی باقی نمی ماند. بنا بر اعداد مندرج در سند ملی توسعه استان در سال 1384 به تصویب هیات دولت وقت رسیده است میزان بیکاری در استان برابر با 100 و 6 دهم درصد بوده است که یکی از نرخ های بالای بیکاری در کشور است گرچه این میزان از بیکاری در پایان سال86 به 12 و4 دهم درصد رسیده است با این وجود برای فایق آمدن به این میزان از بیکاری استان چهار محال و بختیاری نیازمند سالیانه بالغ  بر15000 شغل جدید می باشد و می توان میزان بیکاری را در پایان برنامه 5 به 7 در صد رساند. برای تسریع در سازندگی و تولید این میزان از اشتغال، استان نیازمند سرمایه گذاری حدود 700 میلیارد تومانی در سال است که باید توسط دولت و بخش خصوصی صورت گیرد در استان چهارمحال و بختیاری با روان سازی ساز و کارهای سرمایه گذاری و تلاش مداوم دولت در این خصوص رشد تقاضاهای سرمایه گذاری در سالیان اخیر بی سابقه بوده است. زدودن مقررات دست و پا گیر پیگیری مداوم ارتباط نزدیک و صمیمانه با سرمایه گذاران، کوتاه کردن روند مجوز ها، جلوگیری از استعلام های تکراری و برنامه ریزی مدون، و ایجاد زیر ساخت های صنعتی گردشگری و کشاورزی، و تخصیص و توزیع ملی اعتبارات دولتی از جمله عوامل مؤثر در موفقیت های دولت در جذب سرمایه در استان است. همچنین طرح بنگاه های کوچک زود بازده و سوق دادن تسهیلات بانکی به مناطق کمتر برخوردار و ابداع سفرهای استانی از جمله فعالیت های متهورانه دولت در سال های اخیر است که به روند سرمایه گذاری شدت بخشیده است. گرچه فعالیت های مثبت دیگری نیز در این خصوص صورت گرفته است با این وجود همچنان افزایش شتاب  سرمایه گذاری در استان ضروری است.
 ایده اولیه این سمینار  در حدود 6 ماه پیش توسط استاندار محترم استان چهارمحال و بختیاری مطرح گردید و رای زنی های به عمل آمده با وزارت کشور، سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی کشور، و وزارت اقتصاد و دارایی، موافقت مسئولین امر با برگذاری چنین سمیناری حاصل شد. کلیه فعالیت های اجرایی سمینار با جدیت توسط همکاران ما در استانداری و با مشارکت 11 استان از استان های کشور، سازمان سرمایه گذاری ایران، وزارت کشور، دانشگاه شهرکرد و سایر نهاد های استانی انجام پذیرفت ازمجموع 80 مقاله علمی واصل شده به دبیرخانه سمینار پس از طی مراحل داوری 14 مقاله به صورت ارائه شفاهی و46 مقاله به صورت ارائه پوستری مورد تایید قرار گرفت. تلاش شده است تا مجموعه ای از مدیران دولتی، صاحبان صنایع، اساتید دانشگاه و کارشناسان دستگاه اجرایی را به منظور تبادل نظر و ارائه راهکار جهت یافتن پاسخ برای موارد ذیل گرد هم آوریم انتخاب مقالات نیز با عنایت به ارائه راهکار برای موارد زیر صورت پذیرفته است.  1- راهکار های شتاب سرمایه گذاری در مناطق مستعد کمتر توسعه یافته با عنایت به جذابیت سایر نقاط کشور چیست؟ اگر حق غیر قابل انکار سرمایه گذار را در سرمایه گذاری در مناطقی با ریسک کم و بازگشت سرمایه سریع تر و اقدامات رفاهی و تحصیلی بیشتر و نیروی انسانی مستعد تر بپذیریم دولت و مجلس چه فعالیت هایی برای ایجاد مشوق ها و رفع موانع باید انجام دهند تا سرمایه گذاری را در چنین مناطقی نسبت به مناطق برخوردار کشور اقتصادی تر کند؟  2- استان های کمتر برخوردار کشور بدون شک دارای مزیت ها و امکانات منحصر به فردی هستند که در سمینار و نمایشگاه عظیم جنب آن ارائه خواهد شد چگونه می توان از این پتانسیل ها و مزیت ها در امر توسعه ی این استان ها استفاده کرد مزیت های مغفول مانده این استان ها چگونه معرفی خواهد شد؟ و در افزایش مقاومت و تولید این استان ها چگونه ایفای نقش خواهد کرد؟   3- اگر این اصل مسلم را بپذیریم که سرمایه گذاری در مناطق محروم کشور برای ثبات سیاسی و اقتصادی کلیت کشور و نظام لازم و در راستای اعتلای کشور است و بیش از خود مناطق کمتر توسعه یافته به سود مناطق توسعه یافته کشور و به نفع پایداری و ثبات اقتصادی آن مناطق است راهکار تقویت این اندیشه و کمک به درک این حقایق برای نحله های فکری که قائل به قطب بندی اقتصادی کشور بوده و هرگونه دفاع  از مناطق محروم  را تکدی گری نیازمندان از بی نیازان میدانند چیست؟ چگونه باید به کمک دولت عدالت محور و نگرش نو ظهور توسعه ی متوازن در کشور رفت.  4- در شرایط حساس سیاسی کنونی که دشمنان کشور با ترفند های متفاوت و تبلیغات بی اساس سعی در الغای ریسک پذیری سرمایه گذاری در کشورمان را دارند راهکار خنثی سازی این گونه  تبلیغات در عمل کدامند؟ و اگر به بیت معروف سعدی که؛ کهن جامه خویش خواستن، به از جامه عاریت خواستن، اعتقاد داریم راهکار استفاده از منابع ملی و داخلی در رونق سرمایه گذاری چیست؟
سپس مهندس صادقی استاندار سخن گفت که خلاصه ای از سخنان ایشان را با هم می خوانیم« … نتیجه حاصل ازاین گرد همآیی ها و همآیش ها رفع معضلات و مشکلات عدیده ای که از طریق مهاجرت بی رویه استان های غیر برخوردار به کلان شهرها انجام می گیرد، می باشد هم چون ترافیک، مشکلات زیست محیطی، حاشیه نشینی، ناهنجاری های اجتماعی، روحی، روانی و مشکلات امنیت را به دنبال دارد. بهتر است بگویم استان های غیر برخوردار جمع شدند تا بگویند حل مشکلات کلان شهر ها در استان های غیر برخوردار است برای این منظور کارشناسان و علمای اقتصاد و توسعه چهار مؤلفه را برای توسعه مطرح می کنند که مؤثر در توسعه است مؤلفه فیزیکی مالی و انسانی و مقررات و قوانین است اگر که ما این عوامل را بتوانیم باز شناسی و باز شکافی بکنیم در استان های غیر برخوردار ببینیم که عدم توسعه یافتگی به کدام یک از این عوامل بر می خورد که هر یک از این ها می تواند موضوع یک همایش کارشناسی باشد در ارتباط با استان چهار محال و بختیاری رابطه هر یک از این ها را بیان می کنم حاضران ببینند کدام یک می تواند مؤثر تر باشد عوامل فیزیکی شامل زیر بناها و عوامل طبیعی محسوب می شود قبل از انقلاب آمایشی توسط فرانسوی ها برگزار می گردد و نتیجه آن به رژیم قبلی دیکته می گردد که شما 5 کلان شهر را انتخاب و توسعه صنعت دنبال و مابقی کشور حول این شهرهای کلان و شهرک ها . خوب طبیعی است که در استان اصفهان شهرک های متعددی در اطراف آن و بعد از انقلاب هم ادامه یافت بنابر این در استان چهارمحال و بختیاری در زیر بناها کاری صورت نگرفت. بعد از انقلاب که توسعه سرمایه گذاری که با ارز ارزان قیمت دولتی همراه با چانه زنی جهت دریافت اعتبار بیشتر صورت می گرفت آن فرصت ها از دست رفت توسعه زیر ساخت ها در استان ما به بعد از جنگ یعنی یکدوره  15ساله دارد و امروز به برکت دولت عدالت گستر توانستیم شرایطی را در ابعاد فیزیکی بوجود بیاوریم انتقال این گونه اطلاعات برای جذب سرمایه یکی از اهداف همین همآیش ها و سمینار هاست ما در بخش ارتباطات جاده ای ریلی و هوایی به عنوان مهمترین مؤلفه و نیاز سرمایه گذاری در استان اشاراتی را خواهم داشت استان ما از جاده های برون رفت از استان و اتصال استان به شریان های ترانزیتی هنوز محروم هستیم و یکی از نقیصه ها و ضعف های سرمایه گذاری استان است قرار است تا سال آینده ما از چندین محور این نقیصه و ضعف را برطرف کنیم اقتصاد ترانزیتی از طریق جنوب به خوزستان اتصال استان از طریق اتوبان کمر بندی اصفهان به کاشان و تهران. ارتباط شهرکرد به مسجد سلیمان هم قرار است برقرار گردد ارتباط مرکز ایران به خوزستان و بندر امام از طریق استان ما حدود 200 کیلومتر نزدیکتر است راه آهن یکی از نیازهای توسعه ی هر منطقه است در سفر ریاست جمهور مصوب شد راه آهن استان به جنوب احداث گردد به جهت همین زیر ساخت ها سرمایه گذاری و تقاضای سرمایه گذاری در چند سال اخیر در استان ما رشد کرده است از جمله استقرار فولاد 800 هزار تنی استقرار ورق 400 هزار تنی ارائه خواهد شد و دو واحد پتروشیمی.
ما 10 درصد آب کشور را در استان داریم با مساحت یک درصد از خاک کشور با توجه به مدیریت آب منطقه ای استفاده از منبع آب در توسعه استان کمترین توجه شده است از 11 میلیارد متر مکعب آب در استان تنها 70 میلیون متر مکعب مورد مدیریت شده است به علت استفاده بی رویه از آب های زیر زمینی دشت ها متاسفانه سطح آب پایین رفته که نا گزیر دشت های ما دشت های ممنوعه شده اند اکنون به علت خشک سالی آب آشامیدنی 80 روستا با تانکر تامین می گردد. معادل ده درصد ظرفیت تولید شیلات بهره برداری می گردد که با 10 هزار تن تولید و می تواند به 100هزار تن برسد. به ازائه یک متر مکعب بسته بندی آب 200 هزار تومان در آمد برای استان دارد که امکان یک میلیارد متر مکعب را داریم. از مزیت های منحصر به فرد، ایجاد سد های برق آبی در استان است که می توان 6 سد ایجاد کرد یک سد نزدیک به بهره برداری می رسد و 5 سد دیگر مطالعاتش انجام شده است که می توان 6  تا 7 هزار مگاوات برق تولید کرد استان چهار محال و بختیاری دالان عبور برق خوزستان به مرکز کشور است انرژی گاز بوسیله سه خط لوله از طریق این استان به مرکزکشور انتقال می یابد و در حال حاضر 100 در صد جمعیت شهری از گاز شهری برخوردارند. همه ی سرزمین ما موقعیت مناسب جهت جذب گردشگر دارد و می تواند میزبان گردشگر از استان سوزان خوزستان و اصفهان توریستی و صنعتی باشد. 28 شهرک صنعتی ایجاد شده در استان یکی از مزیت های خوب استان است فرودگاه استان نیز یکی از منابع زیر ساخت توسعه محسوب می گردد. مؤلفه منابع انسانی هم مهم است ما قبل از انقلاب 600 دانشجو در استان داشتیم و امروز 37 هزار دانشجو داریم با اینحال کار آفرینان استان اصفهان می توانند در آفرینش کار در استان ما نقش بسزایی داشته باشند. و مؤلفه مالی بسیار جای بحث دارد اعتقادم بر این است با شبکه بانکی تجاری به لحاظ مشکلات ساختاری امکان دست یابی با اهداف توسعه بسیار مشکل است اگر ما متکی به پس انداز های استان در شبکه بانکی باشیم نمی توانیم رشد داشته باشیم چون سیکل باطل نبود پس انداز نبود سرمایه گذاری را به همراه دارد و نبود سرمایه گذاری عدم تولید و در آمد را به همراه دارد وعدم تولید عدم پس انداز را به همراه خواهد آورد. لذا در بخش مالی نیازمندیم ایجاد ضوابط و قوانین و مقررات و سیاست های مالی مناسب برای تجهیز منابع مالی استان غیر برخوردار هستیم.
   ادامه دارد                              گزارش از؛ محمدعلی شاهسون مارکده
سرما زدگی زمستانه
به دنبال اعتراض کشاورزان مبنی بر حذف عامل سرما زدگی زمستانه از پرداخت خسارت بیمه محصولات باغی، این شورا اعتراض را طی نامه شماره 750 مورخه19/10/86 به بانک کشاورزی استان انعکاس و پیگیری نمود ، اکنون بانک طی نامه شماره 5608/18/2/55111/16 مورخه 15/5/87 اعلام نموده؛ « … در خصوص خسارات ناشی از سرمای زمستانه در محصولات باغی به استحضار می رساند: حسب مکاتبات صورت گرفته و به منظور مساعدت به تولید کنندگان بخش کشساورزی، با پرداخت غرامت خسارت دیدگان بیمه گزار ناشی از سرمای زمستانه ( که جزء عوامل و خطرات تحت پوشش بیمه نبوده است ) موافقت شده است و امر ارزیابی خسارات در حال انجام بوده انشاءالله بزودی غرامات بیمه گزاران در وجه آنان پرداخت خواهد شد.
           مدیر شعب بانک در استان جواد حاتمی، از طرف محمد رحیمی»
جلسه در مرکز بهداشت
به دعوت مرکز بهداشتی درمانی جلسه ای در تاریخ 29/5/87  ساعت 9 صبح با حضور آقای روستا، کارشناس مبارزه با بیماری ها، و اعضا شورای اسلامی در محل مرکز تشکیل شد. هدف از این دعوت و نشست آشنایی اعضا شورای اسلامی با بیماری هپاتیت و انتقال این اطلاعات به مردم روستا بود. آقای روستا گفت: هپاتیت 5 نوع است. A, B,C,D,I  هپاتیت D,I در مناطق خاصی مانند جنوب شرقی آسیا رشد می کند تقریبا در این محل قابل رشد نیست. لذا نگرانی چندانی نسبت به آن نداریم. هپاتیت A معمولا بیشتر از طریق آب آشامیدنی انتقال می یابد جایی که لوله آب آشامیدنی از کنارچاه های توالت عبور می کند و احتمالا لوله پوسیده باشد و یا نشتی داشته باشد ویروس وارد شبکه آب آشامیدنی می گردد و مردم را آلوده می کند. طریقه انتقال ویروس هپاتیت B و C بیشتر همانند ویروس HIV  است. انتقال از طریق تزریق خون، و تماس های جنسی. فرد مبتلا به بیماری هپاتیت و یا حامل ویروس هپاتیت می تواند ویروس را از طریق فوق انتقال دهد. بیماری هپاتیت کبد را از کار می اندازد. پس باید همیشه مراقب بود و در هر بیماری آزمایش های لازم را زیر نظر پزشک انجام داد تا اطمینان داشته باشیم که حامل ویروس هپاتیت نیستیم. به علاوه برای جلوگیری از بیماری هپاتیت، طبق برنامه سازمان بهداشت جهانی، واکسن وجود دارد که در مراکز بهداشت برابر برنامه تدوین شده به  افراد تزریق می گردد بنابر این افراد دارای شرایط موظف هستند مراجعه و آن را تزریق نمایند.
راه مدرسه
روز 29/5/87 ساعت 12 به درخواست شورای اسلامی مارکده، آقایان: کبیری از آموزش و پرورش و مهندس ربیعی از نوسازی مدارس به مارکده آمدند و محل های احداث جاده برای مدرسه نوساز را بررسی نمودند که مقرر گردید دهیار و شورای اسلامی روستا قبل از مهر ماه، راه غربی مدرسه را احداث و باز نمایند. به همین منظور شورای اسلامی در تاریخ30/5/87 جلسه داشت که پس از بحث و بررسی مقررگردید دهیار کار احداث راه مدرسه را به صورت امانی، و باکمک گرفتن از صاحبان زمین که از این جاده منتفع می شوند اجرا نماید و آقای مسعود شاهسون رئیس شورای اسلامی از طرف شورا بر کارنظارت می کند.
اطلاعات 118
جهت ارائه خدمت بهتر به مشترکین تلفن، اطلاعات 118 به مرکز مخابرات استان انتقال یافت. مشترکین هنگام استفاده از شماره 118 به مرکز مخابرات استان وصل می شوند. و بطور 24 ساعته می توانند به شماره های مورد نظر داخل روستا و سایر نقاط استان و کشور دست یابند. لذا از کلیه مشترکین تلفن روستای مارکده و قوچان درخواست داریم که موارد زیر را رعایت فرمایند.
1- جهت کسب اطلاع از شماره شخص مورد نظر می بایست نام و نام خانوادگی شناسنامه ای شخص را اعلام نمایند و از بکار بردن نام مستعار و یا نام پدر، خود داری فرمایند. چون نام مشترکین برابر هویت شناسنامه ای درسیستم کامپوتر اطلاع رسانی 118مخابرات شهرکرد ضبط شده است.
2- برای اطلاع از قطعی و یا اشکال بوجود آمده در رابطه با آب آشامیدنی، قطع برق و یا خرابی تلفن  از شماره تلفن 118 استفاده نکنید.
3- جهت آگاهی از قطعی و اشکال بوجود آمده در آبرسانی و یا قطعی و خرابی تلفن، با شماره 117 تماس بگیرید.
4- جهت کسب اطلاع از وضعیت پست، خدمات اینترنتی، و نیز پست بانک، با شماره 3562500  تماس بگیرید.           محمد عرب؛ پیمانکار مرکز مخابرات   
گزارش بخشدار و جلسه میراث فرهنگی
روز 15/5/87 ساعت 9صبح جلسه ای در محل بخشداری سامان با حضور قربانی بخشدار، جلالی پور کارشناس امور اجتماعی، اعضا شوراهای اسلامی بخش تشکیل شد. از روستای مارکده آقایان مسعود شاهسون و محمدعلی شاهسون در این جلسه حضور داشتند. نخست بخشدار گزارشی از کارهای انجام شده در سطح بخش ارائه داد که خلاصه ای از این گزارش را با هم می خوانیم.
شعار های رئیس جمهور درمرحله انتخابات بیشتر معیشت مردم، حفظ ارزش ها بود. هنوز هم به این شعارها پایبند است. ولی دولت هر وقت می خواسته قدری از این شعار ها را تحقق ببخشد موجی ایجاد شده است. برای نمونه در قدم اول 4 وزیر رای نیاورد. سه تا وزیر برای نفت معرفی می شود رای نمی آورد. در رابطه با سیاست خارجی ما هر روز متهم می شدیم که حقوق بشر را نقض می کنیم. رئیس جمهور آمد یک سیاست تهاجمی را شروع کرد و هولوکاس را مطرح کرد ولی در داخل از او حمایت نشد. در سازمان مدیریت سال ها بود که صحبت می شد باید تحولات صورت می گرفت چون در این سازمان نظر کارشناس بر نظر مدیر برتری داشت وقتی رئیس جمهور این تغییر را داد، داد عده ای در آمد. در رابطه با بنزین، کشورهای غربی قصد داشتند ما را تحریم کنند رئیس جمهور این طرح سهمیه بندی بنزین را پیاده کرد و قصد آنها را خنثی کرد. و امروز که هدفمندکردن یارانه ها مطرح است باز حرف های دیگر زده می شود باید بدانیم که90 هزار میلیارد تومان یارانه می دهیم.
استان ما به چند دلیل عقب مانده است یکی این که مدیران بومی نداشته است. کارخانه سیمانی که 20 سال قبل کلنگش زده شده بود در دو سال گذشته70 درصد کارش به اتمام رسید و در آن چندین سال 30 درصد. یادم هست آقای هاشمی رئیس جمهور آمد وکلنگ پتروشیمی را زد آقای خاتمی آمد و گفت نمی شود ولی اکنون کارش اجرا می شود. ما 11 درصد آب کشور را داریم. در سفر رئیس جمهور 20 پروژه بزرگ مصوب شده. در سفر اخیر رئیس جمهور70 گونی نامه جمع شد. در بخش 12-13 هزار هکتار باغ وجود دارد. در این یکی دو سال گذشته حدود 2000 هکتار باغ احداث شده. حدود 3200 هکتار در حال کار اداری هست.  25 هکتار جهت تولید نهال اختصاص داد هشده است. در زمینه گردشگری حدود 80 میلیون تومان جهت سامان دهی مقبره. 210 میلیون تومان برای زیر ساخت های پل زمان خان. 40میلیون تومان مرمت حمام جامع.250 میلیارد تومان پیش بینی شده که در منطقه گردشگری چم جنگل و دشتی که       90 هکتار زمین واگذاری آن ز امور اراضی موافقت نموده. پیگیری دو محل پمپ بنزین و هتل یکی در راه سامان و دیگری در محمد آباد. پیگیری احداث چند ساختمان سرویس بهداشتی از جمله یکی در قوچان. هر روستایی که به مقدار حد اقل 500  تا 1000 متر زمین در کنار جاده محور های اصلی واگذار کند سرویس بهداشتی ساخته می شود. 18 روستا در بخش سامان گاز دارند 4 روستا در حال انجام کار گاز رسانی است. در سال گذشته در 17 روستا عملیات تعمیر آب رسانی انجام شده. سه مجتمع دو روستایی تصفیه آب آشامیدنی از یاسه چاه تا قراقوش در دست اجرا است. بحث سیستم دفع فاضلاب کامل شد امسال باید کارش شروع شود 500 میلیون تومان بودجه برآورد شده که اول از روستای هوره آغاز خواهد شد. درشهر هم فعالیت هایی شده است. 24 جیریب زمین برای تصفیه خانه آب آشامیدنی  خریداری شده. اصلاح شبکه آب حدود 2000 متر انجام شده. اصلاح شبکه فاضلاب7000 متر انجام شده. امسال حدود 600 میلیون تومان بودجه برای تصفیه خانه اعتبار اختصاص داده شده. 800 میلیون تومان امسال برای زیر ساخت های شهرک های صنعتی اختصاص داده شده. سال گذشته در همه ماه های مناسب کاری اداره راه و ترابری در بخش سامان کار می کرده و کار خیلی خوب انجام شده و هنوز هم ادامه دارد. راه چالشتر به تیران از اعتبارات ملی در حال انجام است. در شهر حدود 250 تن آسفالت حدود130 کوچه و خیابان آسفالت شده از اعتبارات عمرانی. 5 دستگاه ساختمان آموزشگاه در بخش سامان در حال ساخت است توصیه شده بیشتر هنرستان ساخته شود. سال قبل دانشگاه پیام نور سامان با 70 دانشجو آغاز بکار کرد و امسال 105 دانشجو می گیرد ساختمان فنی حرفه با1100متر زمین در دو طبقه ساخته شده و به بهره برداری رسید. ساختمان خانه بهداشت چم خلیفه به اتمام رسید. ساختمان خانه بهداشت هوره تقریبا تکمیل شده است. ساخت بیمارستان 10 تختخوابی درسامان مصوب شده است. برای خانه بهداشت روستای ایلبگی بودجه اختصاص داده شد. 20 هکتار زمین جهت مسکن در شهر در نظر گرفته شده که با شرایط 99 ساله به افراد کم در آمد اختصاص داده شود. روستای هوره نمونه طرح پایلوت انتخاب شده که قرار است میلیون ها تومان سرمایه گذاری گردد که از این وضعیت بیرون بیاید. در استان بین 835 روستا 3 روستا بدین منظور انتخاب شده. یکی هوره، دیگری اورگان در بروجن و سومی چلیچه در فارسان. حدود 9 دکل مخابراتی برای نقاط کور احداث شده، اگر نقاط کور هست اطلاع دهید. 60 دستگاه کیوسک تلفن کارتی نصب شده. استخر شنا از مصوبات سفر اخیر رئیس جمهور بود که دارد اجرا می شود. 26 سالن ورزشی مصوب شده. 15  طرح صنعتی در 22 بهمن در سطح استان افتتاح شد 5 تا در بخش سامان. در صدد ایجاد پست 63 کیلو وات هوره هستیم تا ضعیف بودن برق منطقه را جبران کنیم. احداث سه پایگاه بسیج داشته ایم. دو تا خانه عالم ساخته شده. حدود 100میلیون تومان در مساجد وحسینیه ها توزیع شده. 5 یادواره شدا درسطح بخش اجرا شده. و اولویت کارها در بخش با گردشگری است این است که از جناب آقای مهندس حیدری پور مدیر کل محترم اداره میراث فرهنگی دعوت کرده ایم که در جمع ما حضور به هم رسانند و به پرسش های شما پاسخ دهند.
مهندس حیدری پور مدیر کل میراث فرهنگی گفت: دو قسمت مهم جذب گردشگر در استان داریم یکی کوهرنگ و دیگری حاشیه زاینده رود است . پس مهمترین برنامه های ما در منطقه حاشیه زاینده رود بحث گردشگری است از جمله بحث منطقه ویژه گردشگری سامان را در پیش رو داریم که در آینده کلنگ آن را خواهیم زد و عملیات آغاز خواهد شد. بحث دیگر ما احداث سرویس های بهداشتی در کنار راه های ارتباطی است که آقای بخشدار نامه آن را خدمتتان فرستاده است این دو پروژه از پروژه های اولویت دار است. هر روستایی 500 تا1000 متر زمین در کنار راه واگذار کند از طریق بخش خصوصی سرمایه گذار سرویس بهداشتی خواهیم ساخت. امسال بودجه نسبتا خوبی به ما داده شده است و می توانیم برنامه های خود را پیش ببریم. پیشنهادی که ما برای مردم منطقه داریم این است که از باغ های خود استفاده دو گانه نمایند و ما برای این کار هم مجوز می دهیم و هم تسهیلات در اختیارشان قرار می دهیم یعنی هم از محصولات باغی خود سود ببرند و هم با ساخت یک دستشویی توالت و ایجاد چند سکو در زیر درختان پذیرای گردشگر در باغ های خود باشند. افرادی که خانه های دو سه طبقه خالی دارند با مراجعه به اداره میراث فرهنگی و دریافت مجوز و تسهیلات خانه های خود را تبدیل به پذیرای گردشگر نمایند.
                                            گزارش از: محمدعلی شاهسون مارکده
جلسه دهیاران
روز سه شنبه 22/5/87 جلسه ای با حضور دهیاران بخش و آقای قربانی بخشدار و مهندس ارژنگ کارشناس عمرانی بخشداری و آقای رحیمی از دفتر امور روستایی استانداری به منظور بررسی مشکلات دهیاری ها و توجیه دهیاران در زمینه امور مالی دهیاری ها در محل بخشداری سامان تشکیل شد. نخست آقای قربانی گفت: مسابقه راهپیمایی عمومی به مناسبت نیمه شعبان در شهرکرد برگزار می گردد. و از دهیاران خواست که مردم را تشویق تا در این راه پیمایی شرکت نمایند. سپس از روند کند شکل گیری تعاونی دهیاران بخش سامان اظهار نارضایتی نمود و از دبیر این تعاونی خواست که مسائل اداری را پیگیری و تعاونی را به ثبت برساند. آنگاه از ساخت سرویس های بهداشتی بین روستاها توسط میراث فرهنگی و با سرمایه، سرمایه گذاران بخش خصوصی خبر داد و از دهیاران خواست که این امر مهم را پیگیری نمایند. سپس از احداث پایگاه آتش نشانی در منطقه خبر داد و درباره اهمیت این پایگاه سخن گفت. آنگاه به ممنوعیت ساخت و ساز در زمین های کشاورزی و خارج از طرح هادی روستاها اشاره نمود و گفت: در صورت ساخت غیر مجاز در زمینهای کشاورزی ضمن اینکه جریمه کلان می شوند ساختمان هم تخریب می گردد. و از دهیاران خواست که با جدیت پیگیر این مسئله باشند. آقای قربانی از کشاورزان منطقه خواست که از باغات کنار رودخانه خود با ساخت سکوهای نشیمن و ساخت سرویس بهداشتی استفاده دو منظوره نمایند در روزهای تعطیل و در تابستان با اجاره دادن به گردشگران منبع درآمدی برای خود فراهم نمایند در ادامه جلسه آقای رحیمی در مورد مسائل مالی دهیاری ها سخنانی ایراد نمود.                                   گزارش از؛ کریم شاهسون
حرف های مردم
1- معلوم نیست چه مسائلی در آن پشت و پسله ها بوده که « د » دلال های نگین قیچی شده و فقط « لال » شان مانده و بی صدا، خاموش و بدون هیاهو شده اند و یواشکی کار خود را می کنند.
2- کاش این گزارش شورا را جدا منتشر می کردید چون خیلی ناخوشایند بود و آوا را هم از زیبایی انداخته است.
3- آقایان شورا این چه گزارشی بود که نوشتید یک نامه نوشتید به یک اداره ای این قدر منت سر مردم گذاشته اید. حد اقل تعدادی از مردم مرتب نشریه آوا را می خوانند و هر دو هفته یک بار در جریان کارهای شورا قرار می گیرند این گزارش شما با اطلاعات داده شده درطول سال مطابقت ندارد.
4- اگر این گزارش را نمی نوشتید سنگین تر بودید همان گونه که دهیار گزارش نکرده. و بنظر می رسد نخوانده منتشرکرده اید چون مطمئن هستم اگر با دقت می خواندید آن را منتشر نمی کردید.
5- شما به عنوان افراد با تجربه شورا چگونه این گزارش نه چندان واقعی را تنظیم کرده اید؟  گزارش شما هیچ با واقعیت کارهایتان مطابقت ندارد چیزهایی بود که با ذهن تان بافته اید.
 وجدان کاری :
دوستان همراه سلام : راستی تابحال چقدر به موضوع وجدان کاری فکر کردین؟ اصلا میدونید وجدان کاری برای پیشبرد اهداف انسان چقدر لازمه؟ می دونید اگه این وجدان یه وقت صبح از خواب بیدار نشه چه اتفاقی می افته؟ بهرحال توی این اجتماع هر کسی یه کاری رو انجام میده. دوست عزیزی پشت فرمان اتومبیله ، دیگری کشاورزه ، فرد دیگه ای توی یک شرکت یه مسئولیتی رو قبول کرده یا فلانی مغازه داره. همه انسانها باید دست به یک کاری بزنند تا این چرخه زندگی بچرخه اونهم باانضباط و یا وجدان. دوستان عزیر انسان اگه مسئولیتی رو قبول بکنه باید سعی بکنه اون مسئولیت رو به نحو احسن انجام بده برای مثال وجدان کاری یه معلم دلسوز فرهنگی مسئولیت پذیر نسبت به دانش آموزان خودش اینه که سعی بکنه معلم خوبی باشه ، مطالب رو خوب انتنقال بده، سعی بکنه مطالب درسی رو با تمام و کمال و درخور فهم و درک دانش آموز انتقال بده و بعد هم دانش آموزان رو به به یک چشم ببینه . این میشه وجدان کاری یه معلم خوب و فداکار . تو بعضی ادارات مثل همین ادارات ساملن شهرکرد که می ری می بینیم که نوشته مثلا کارمندان اداره ما اینجوری اند، خیلی خوب اند ، شش تا شون نه تاست ، فلان اند . اما بعد می بینیم بنده خدایی می آ دیه پیرمردی یه پیرزنی 4 ساعت اونجا معطله کسی نیست بگه شما گل کدوم باغی چقدر خوبه اگه ما اداره یا شرکتمون یه شعاری داره سعی کنیم ما کارمندان هم به اون شعار عمل کنیم وگرنه چه فایده که تابلویی بالای سر ما بزنند که کارمندان ما در نگاهشون حیا است، در کارشون ایمان است ، مشکل گشای مردم اند، مشکل مردم رو مشکل خودشون می دونند ولی بعضی وقتها حتی جواب سلام مردم رو هم نمی دن، این یعنی چه؟ دوستان عزیز وجدان کاری باعث می شه تمامی کارها با صداقت و خلوص نیت انجام بشنو این کار رضایت قبلی رو در نهایت دربر خواهد داشت. اگه وجدان کاری توی تمام مراکز اداری دولتی و غیر دولتی هر جا که چند نفر دارن کاری می کنند برای مردم و می خوان مثلا خدمت رسان مردم باشن وجود داشته باشه این کار باعث پیشرفت و رونق همه کارها می شه چون هدف یک مسئول در درجه اول باید رضای خداوند باشه بعد هم رضایت بنده خدا و اگه کسی چنین نیتی داشته باشد مسلما آدم باوجدانیه.
انسان موفق کسی است که بتونه  گره گشای مردم باشه، هر کجا که خدمت می کنه دیگران و مردم از دستش راضی باشند و بدونند که کسی هست که دلسوز مردمه، که خوشبختانه از این دست آدمها ما در اجتماعمون فراوان داریم. عزیزان کسی که به عنوان یک مسئول داره به مردم خدمت می رسونه باید به این کارش افتخار کنه حالا در هر لباس و پست و مقامی که می خواد باشه. کسی که وجدان کاری داشته باشهو ازروی عدالت خواهی بخواد به مردم خدمت بکنه و بخواد از روی انصاف با مردم رفتار بکنه دیگه دوست و آشنا و همسایه براش مطرح نیست بلکه در چهارجوب ضوابطو قانون سعی می کنه اینجوری هم وجدان خودش راحته و هم دیگران از دستش در آسایشند. اگه بخواهیم در خصوص موضوع ریزتر بشیم تویهمینمارکده خودمان توی همین شرکت نگین هستند افرادی کهمسئول و دست اندرکاری اند اما از اینکه یه مسئولیتی بهش دادند در پوست خودش نمی گنجه و در عوض اینکه مشکلات مردم رو حل بکنهبه مشکلات مردم هم اضافه می کنه و برای اینکه ذر بین مردم جلوه پیدا بکنه و خودش رو مطرح بکنه سر یه موضوع کوچیک جلوی این و اون موضع می گیره و فقط می خواد حرف اول و آخر حرف خوش باشه و شدیدا روی تصمیم خودش پافشاری می کنه خب با این حساب معلومه که چنین اشخاصی از یک وجدان کاری خوبی برخوردار نیستند چون طرف بهش برخورده که چرا اولا فلان کاری را به فلان شخص دادین که انجام بده و به همین خاطر چون اون فرد از اول به حرف من گوش نداده پس من بابت هزینه اون کار که فلانی انجام داده چک امضاء نمی کنم یعنی طرف با اینهمه ادعایش و تجربه اش تازه مثل افراد تازه کار و مبتدی و خام و جوان عمل می کنه یعنی می خواد یه جورائی با این مخالفتش عقده اش را خالی بکنه که این به نظر بنده شایسته یک فرد باتجربه و مسن نیست و این بدور از وجدانم کاریه. پس چقدر خوبه اگه از طرف مردم رای می آوریم و منتخب مردم شویم و مسئول یک کاری شدیم کاری بکنیم که توی این چند وقتی که مسئول هستیم از خودمون نام نیک به جا بگذاریم و رضایت مردم رو جلب بکنیم تا جوان تر ها از ما درس بگیرند، چقدر خوبه حالا که اهل نگین حاشیه زاینده رود هستیم اهل انصاف و وجدان کاری هم باشیم.     رجبعلی عرب  
جامعه ی ما و دنیای انتظار ها
در جامعه ای که در حال حاضر در آن گذران می کنیم به لحاظ برآوردن نیازهای همدیگر ناچار هستیم با هم ارتباط داشته باشیم به طبع آن از همدیگر توقع و انتظاراتی داریم که اگر با آن روبرو شویم به آرامش دست پیدا می کنیم ولی اگر خلاف آن را ببینیم ممکن است که برنجیم و یا خاطری آزرده پیدا کنیم در مقوله جامعه و انتظارها از دو جهت مورد بررسی و تحلیل می تواند قرار بگیرد نخست آنکه خود در چه وضع هستیم و در چه مراحلی و شرایطی داریم سپری می کنیم و شان و منزلت ما در چه حدی است گاهی وقت ها بعضی از ما عملکردی داریم که شاید مورد پسند جامعه نباشد و این خود از چند چیز نشات می گیرد که در ادامه به تحلیل آن می پردازیم. و دوم آنکه خود از جامعه از افرادی که با آن ها سر و کار داریم و یا حد اقل می بینیم و می شناسیم چه انتظار داریم. که این موضوع را هم در جای خود تحلیل می کنیم. تاچه قبول افتد و چه در نظر آید. و اما در مورد گزینه اول که می خواهیم بدانیم جامعه چه انتظاری از ما دارد باید بدانیم خود چند مرده حلاجیم. بنظر من ما آدم ها در سه دسته کلی قرار می گیریم. دسته اول: افرادی هستند که هاله ای از خوبی، دانایی، روشنفکری در اطراف خود تنیده اند و می خواهند خود را جوری جلوه دهند که مورد پسند عرف جامعه باشد. این دسته خود به دو زیر دسته تقسیم می شوند.  1- عمدا.  2- سهوا. گروه یک عمدا تظاهر می کنند این گروه همواره معذب هستند و نگران. مبادا کاری کنند که جامعه از آنها انتظار ندارد و جایگاه خود را در اجتماع از دست بدهند. این گروه آدم های خطر ناک و زیان بار هستند. گروه دوم گروهی هستند که خود متوجه نیستند که چکار می کنند اگر ما خوب بفهمیم و بشناسیم این گروه را، از اعمال و رفتار آنان چندان دلخور نمی شویم و شاید برای جامعه زیان کمتری داشته باشند. چون رفتار و اعمال آنها نا آگاهانه است. دسته دوم: افرادی هستند ظاهر و باطن یکی، می گن ما همینیم که هستیم. ما می خواهیم خودمان باشیم نه کسی دیگر در جلد و پوست ما، چون ظاهر و باطن یکی دارند و به قولی دو رو نیستند برای جامعه مفید هستند و هر مخاطبی راحت می تواند بداند که با چه کسی طرف هست. دسته سوم: افرادی هستند روشن، آگاه، دانا ولی به لحاظ این که می خواهند در اجتماع مطرح شوند گاهی اعمالی را انجام می دهند که جامعه از آنها انتظار ندارد. ممکن است به همین علت مورد کم توجهی قرار گیرند. و اجتماع یا جامعه نتوان آنها را بخوبی بشناسد و به همین لحاظ بهره کافی و وافی را از آنها نبرد. پس در مجموع شاید بتوانیم خودمان را در میان یکی از این سه دسته ببینیم پس باید بدانیم که اجتماع چه انتظاری از ما دارد و اگر روزی کسی به ما گفت از شما این انتظار را نداشتیم یا از شما بعید است یعنی این که جایگاهی که ما در اذهان عمومی پیدا کرده ایم با این عملکرد ما همخوانی ندارد و این رفتار در شان ما نیست من خودم را جزء گروه  اول می دانم که به شدت تلاش می کنم خودم را به گروه دوم برسانم شما چطور؟ البته تا اندازه ای هم موفق بوده ام و امیدوارم که بتوانم خودم باشم ظاهر و باطن یکی تا دیگران بدانند با چه کسی طرف هستند.
و اما در مورد گزینه دوم که ما از جامعه و از افرادی که با آنها سر و کار داریم چه انتظار داریم ببینید دوستان ما بر اساس شناختی که از دیگران داریم و تحلیلی که در ذهن می کنیم با توجه به سطح آگاهی و دانش خود ممکن است برنجیم یا خوشحال شویم. بگذارید کمی روان بگویم گاهی وقت ها از نحوه عملکرد بعضی ها ناراحت می شویم و بر خلاف انتظار خود رفتار آنها را می بینیم در حالی که به سطح آگاهی، دانش و فهم آن ها توجه ای نداریم و همه را مثل خود یا بهتر از خود می دانیم. خوب ببینید این شخص جزء کدام دسته از گزینه اول است و بعد هم نمی شود که از هر کس انتظاری داشت. پس به عقیده من شناخت توقع و انتظار های خود از دیگران می تواند این کمک را به ما بکند که بیهوده از کسی نرنجیم و نیز هر شخص را عالم به علم ندانیم و مقداری هم از این زاویه نگاه کنیم که اکثر مردم فکر میکنند که کار درست را انجام می دهند و قصد و غرض ندارند و بالا رفتن علم و دانش است که می تواند نوع و روش عملکرد شخص را تعیین کند.                                                   محمد عرب 28/5/87
 سرگذشت موسیقی در مارکده ( قسمت هشتم )
تولد مهدي را ماه حوت يا همان اسفند خودمان و در سال 1298 نوشته اند
 ولي گفته مي شود چند سالي بزرگتر بوده است. احتمالاًدر سالهاي بين 1296-1294 ه ش متولد شده است. مي دانيم اين سال ها اوج حكمراني و اقتدار لرهاي بختياري و غارت و چپاول رضا جوزداني بوده و مردمان روستاهاي اين منطقه از جمله ماركده سال هاي بسيار سختي را مي گذرانده اند زيرا در اين سال ها ملك هاي مردم به زور توسط بختياريان خريداري و نيز رضا جوزداني در همين سال ها ماركده را غارت نموده اند. غلامرضا پدر مهدي چندين سال چوپان ده بود و در سال 1335 ه ق مطابق با 1296 ه ش ، سال غارت ماركده توسط رضا جوزداني و جعفرقلي چرمهيني ، نيز چوپان ده بوده كه ما از كارداني او در تاريخچه ماركده ياد كرده ايم. مهدي در نوجواني پدر خود را از دست داد و تحت سرپرستي برادرش رجب قرار گرفت . مهدي دوران نوجواني و جواني را  به سختي گذراند ، از همان نوجواني علاقمند به موسيقي بوده ، علاقمندي به موسيقي ناخود آگاه در نهاد اين نوجوان قرار داده شده بود. مهدي با همه اين مشكلات اقتصادي و معيشتي و سرزنش هاي مردم توانست اين علاقمندي را بدون استاد و وسيله بارور كند. دايي مهدي 5 – 6  سال چوپان روستا بود که همراه چرانيدن گوسفندان ساز هم مي زده است  و سه سال هم گله گاو (گليگو ) روستا را چرانيد و يک سال هم حمام روستا را سوزاند.  خانم ام ليلا عرب مي گويد: سالي که حمام را مي سوزاند از نظر آذوقه سال سختي بود و بسياري مردم نان نداشتند که مزد حمامي را بپردازند.  دايي مهدي علاوه بر داشتن هنر نوازندگي دراجراي  نمايش مردمي کئسه گلين هم مهارت داشت نگارنده خود شاهد اجراي اين نمايش توسط دايي مهدي بودم که در صورت وجود عمر آن را هم تدوين خواهم نمود.
مهدي ساز زدن را در كنار برادرش با ساقه تو خالي گياهان شروع كرد. آن روزها ساقه گياه شبدر را سر بريده يك سر آن را مقداري دو پهن كرده و به قول خودشان فيقّي درست مي كردند و با دميدن در آن صدا و يا صوتي نواخته مي شد و نيز با همين ساقه شبدر آهنگ مي نواختند و هم كوتاه شده آن را در دهانه يك قطعه ساقه خشك شده ني و يا چوب گل آفتاب قرار مي دادند و چندين جاي آن را سوراخ كرده تا با انگشتان به صداي يكنواخت حالت بدهند . علاوه بر ساقه شبدر از ساقه گياه خشك شده گندم و ني باريك نيز براي تمرين ساز زدن استفاده مي كردند. مهدي در سال هايي که چوپان روستا  بود.  بيشتر وقت ها در صحرا در كنار گوسفندان ساز مي زده و تمرين مي كرده است. كم كم در اين كار رشد كرد . در اين وقت در عروسي مردمان فقير و نيز اقوام و بستگان نزديك نوازندگي مي كرده و شناخته گرديد و به روستاهاي ديگر هم دعوت شد. مدت زماني كارش رونق گرفت و چندين سال به همين منوال گذشت. در همين اوج شهرت خود بود كه به دليل اخلاق خوب و خوي مهربان و سازگارش و اين كه با همه مردم مي جوشيد همگان او را دايي خطاب مي كردند و سرانجام دايي جزئي از نام او گرديد، به طوري كه با مهدي تنها شناخته نمي شد و به دايي مهدي مشهور گرديد.
دايي مهدي هيچگاه مكتب نرفت ، سواد نداشت ، او براي آموزش موسيقي و نواختن كرنا و سرنا به جز برادرش كه آن هم ناشي بود پيش هيچ استادي نرفت ، فقط بر حسب علاقه و صرفاً از طريق شنيدن و نگاه كردن به نوازندگان و گاهگاهي سئوال كردن و با پشتكار و اراده قوي و علاقه خودش توانست نواختن كرنا و سرنا را بياموزد. او در ابتداي كار حتي ساز نداشت و پول خريد ساز را هم نداشت، بعدها براي فراهم آوردن كرنا در يك زمستان سخت با پاي پياده از ماركده به شهركرد رفت و پس از خريدكرنا مجدداً پياده بازگشت. در بين راه برگشت ميان برف ها چند گرگ به او نزديك مي شوند. دايي مهدي كرنا را در دهان گذاشته و شروع به نواختن مي كند ، گرگان فرار مي كنند.
ادامه دارد                                          محمدعلی شاهسون مارکده