آوای مارکده شماره 60 – يکم آذرماه 1384

زيرآب زني! 

توي تقسيم بندي اخلاقي، آدمها به خوش طينت و بد طينت مشخص هستند. با محبت و نا مهربان. عده اي هم وجود دارن كه ظاهر و باطنشون يكي نيست ممكنِ تو رو با شما يه طور ديگه حرف بزنن و در دل نظرات ديگه اي داشته باشن. يكي از خصوصيات آدمهايِ دو رو ” زيرآب زنيِ” چون آدم دو رو آدم قابل اطميناني نيست چون شما هيچ وقت نمي دونيد رويِ كدوم قضيه حساب كنيد يعني يه شخصيت كاملا رنگارنگ. البته صد چهره و صد رنگ نه اما گوشه اي از همين شخصيتِ ديگه! اما امان از آدمهايِ دو رو زير آب زن. كه جلو آدم تظاهر مي كنه و بعد هم مي ره پشت سرِ آدم صفحه كار ميذاره. اگه يه وقت شنيدين كه گفتن كي داره تويِ كار كسي موش مي دوونه يا شيطنت مي كنه اگه شنيدين كه گفتن فلاني پوست خربزه يا موز جلويِ پايِ فلاني مي اندازه بفهميد! كه همين بويِ غريبِ زيرآب زني داره فضا رو پر مي كنه و بي چاره كسي كه زير آبش رو دارن مي زنن!  دوستان، زير آب زني به كاري كلامي و يا حركتي اطلاق مي شه كه توسط فردِ زير آب زن برايِ به خطر انداختنِ موقعيت ديگري انجام مي گيره و حتما ديدين يا شنيدين كه چه كساني چه ضربات مهلك و جبران ناپذيري از اين مقوله تلخ زير آب زني خوردن! پس با اين حساب آيا ديگه وقت اون نرسيده كه يه كم به خودمون بياييم و دست از اين كار ها بر داريم. دوست عزيز  خواننده به نظر شما آدمِ زير آب زن چه شكليه؟ آيا مثل آدمهايِ معموليه يا شكل خاصي داره؟ درسته كه آدم زير آب زن شاخ و دم نداره و در واقع يه انسان معموليه و اين آدم معمولي خودش رو ميون جمع جا داده و يه قدري هم موذيانه عمل كرده كه ديگران يا اون رو نمي شناسن يا در صورت شناخت همچين بفهمي نفهمي ازش حساب مي برن اما حقيقت ماجرا اينه كه چون با آبرو و حيثيت و موقعيت كاري و احساسات افراد بازي مي كنه دستِ كمي از يه ديو شاخ بلند هم نداره! نظرتون چيه دوستان؟

آخه من نمي دونم تا كي بايد نونِ اينجور كارها مون رو بخوريم؟ چرا نمي خوايم بپذيريم كه ديگه دوره اين جور كار ها گذشته چرا سعي مي كنيم با زير آب زني موقعيت همديگه رو به خطر بياندازيم؟ چرا بايد براي اينكه خودمون رو پيش ديگران نشون بديم و عزيز كنيم بخوايم نون كسي رو ببريم؟ چرا الكي شعار مي ديم؟ چرا؟ ادعايِ هم شهري بودن و نوع دوست بودن مي كنيم؟ بخدا اينجور كارها عاقبت به خيري نداره.بخدا، خدا رو خوش نمي ياد بخدا سزاوار نيست. كسي كه با هزار بدبختي سن نار پول جور كرده تا يه كسب و كاري راه بياندازه بريم و زير آبش رو بزنيم. دوستان نون بري كار درستي نيست و اين رو همه مي دونند چرا كه رزق انسان اگه زير سنگ هم باشه خدا اون رو مي رسونه چون خدا خودش مقرر كرده پس بياييم با همديگه مهربانتر باشيم و از كينه و كدورت و دشمني و زير آب زني دست برداريم. دقت كنيد ببينيد شاعر چقدر قشنگ گفته:

اي آنكه تو با ما كج و با خلق خدا كج       آخر قدمي راست بنه اي همه جا كج

اي هم نفسـان كه درد نـاكيـم همـه       در اصـل ز يـك گـوهر پاكيم همـه

آخـر دل يكـديـگـر چـرا رنجـانيـم        تـا چشـم بهـم زنيـم خـاكيـم همـه

                                                          رجبعلي عرب ماركده 20/8/84