جارچی مارکده شماره 32-پانزدهم مردادماه 1389

خرید
بی گُمان توخواننده این سطرها به آدم هایی برخورده ای که علاقه زیادی به خرید دارد، بویژه خرید لباس و یا زیورآلات. و شاید این پرسش برایت پیش امده باشد که فلانی رخت های متعدد دارد چرا دو باره خرید می کند؟ یا دیده اید که فردی در یک جشن عروسی دو سه بار لباس هایش را عوض می کند و با لباس متفاوت حاضر می شود؟ یا چرا وقتی می خواهیم به مهمانی برویم زیورآلات مان را به خود آویزان می کنیم؟
این رفتارها چند دلیل دارد. یکی این که زندگی این آدم ها از درون خالی است حال می خواهد با خرید بیشتر و داشتن وسایل بیشتر خود را قدرتمند ببیند. دیگر این که چون این ادم توخالی اند در درون احساس تهی و بی ارزشی می کند می خواهد با به نمایش گذاشتن داشته های خود جلوه گری نماید و یا با زبان بی زبانی بگوید: کس دیگری هستم، آدم مهمی هستم. هدف از جلوه گری، جلب توجه دیگران است. باید دانست، جلوه گری، صرفا با لباس نیست، بلکه با نمایاندن زیور الات، آرایش های غلیظ و شدید، با بیان و تعریف و تمجید از داشته هایش، خورده هایش، دیده هایش، بذل بخشش هایش می خواهد بگوید من ادم مهمی هستم. در حقیقت این ها فریاد است که؛ آهای به من توجه کنید!  مرا مهم بدانید!  به من اهمیت بدهید!
بی گمان هر ادمی دوست دارد که مورد توجه دیگران باشد و این یک خواسته ی عادی و طبیعی است اندازه اش به مقدار نمکِ غذا است. آدمی با روان سالم اگر دید دیگران چندان توجهی به او ندارند، ناراحت نمی شود، افسرده نمی شود، نگران نمی شود، اضطراب او را فرا نمی گیرد، بلکه دنبال کار خوب خود می رود و این خواسته را از طریق پربار کردن و توانمند کردن و کسب دانایی بیشتر جبران می کند. ولی آدم توخالی این خواسته را شدید می خواهد، همیشه می خواهد، توجه همه را می خواهد، و توجه به غیر از خود را بر نمی تابد و اگر توجه ندید، به به نشنید، احسن و آفرین دریافت نکرد، افسرده می شود، مضطرب و نگران می گردد و به خود تلقین می کند که حتما عیبی داشته ام که به من توجه نکردند؟ به من اهمیت ندادند؟ بنابر این دنبال جلوه گری بیشتری می رود تا به خواسته هایش دست یابد.
آدم هایی که از درون خالی اند فکر می کنند با داشتن چیزهایی احساس خالی بودن نخواهند کرد.  مثلا پسرِ جوانی فکر می کند اگر زن زیبایی داشته باشد او هم زیبا خواهد بود و یا اگر ماشین گران قیمتی داشته باشد به ارزش او افزوده خواهد شد یا اگر به پول بیشتری دست یابد ارزشمند خواهد شد و یا اگر خود را به شخصی مهم و یا به قدرتی چسباند با اهمیت می گردد. دختر جوانی فکر می کند اگر زنِ مردِ  ارزشمندی شد به ارزش او هم افزوده می شود. این هست که می بینیم آدم های توخالی با حرص و ولع زیاد دنبال بدست آوردن پول بیشتری هستند و به راه های پول در آوردن هم توجه چندانی ندارند که آیا راهش درست و اخلاقی است؟ و پولی که بدست می آید پاک و حلال است؟ و یا به قدرتی که دست یافته بر اساس شایستگی بوده؟ 
از نظر عقل و خرد قرار است ما آدمیان با کسب علم و دانش و توانمندی و مهارت و فضیلت های اخلاقی و انسانی بتوانیم به سلامت روانی و ارزشمندی برسیم به معنی دار بودن خودمان دست یابیم و روی پای خود بایستیم ولی می بینیم بعضی ها این راه را طی نمی کنند.
 آدم جلوه گر یک توهم و تصوری دارد که اگر دیگران به من نگاه کنند و مرا زیبا ببینند پس من زیبا خواهم بود. آدم جلوه گر واقعیت گریز است چون نمی داند و یا نمی خواهد بپذیرد که احساس زیبایی باید درونی خود آدم باشد.
 می رسیم به این پرسش که چرا بعضی ها از درون خالی اند؟ و خود را از درون خوب و ارزش مند نمی بینند؟ و می خواهند این احساس خوب بودن و ارزشمند بودن را از بیرون بدست آورند؟ باید دانست شخصیت هرآدمی در کودکی شکل می گیرد اشخاصی که از درون احساس توخالی و بی ارزشی می کنند در هنگام کودکی در خانواده و در اجتماع به آنها احترام گذاشته نشده است در جمع خانواده و اجتماع اهمیتی نداشته اند. بنابر این به عقده خود کم بینی دچار یا به احساس خود نا دیده انگاشتن رسیده اند. این خود کم بینی و نداشتن اهمیت از درون، برای آنها رنج آور است. حال می خواهند با جلوه گری و مهم نشان دادن خود، نظر دیگران را جلب کنند.  باید دانست از این راه به نتیجه نخواهند رسید بلکه راه رسیدن به احساس ارزشمندی واقعی، پذیرش واقعیت های موجود است. واقعیت این هست که توجه دیگران یک موضوع خارجی است و ما نیازمند توانمندی از درون هستیم باید رفت و با کسب علم و دانش به آگاهی و دانایی دست یافت آنگاه با بکار گیری دانایی به معنویت و ارزش ها و فضیلت های اخلاقی و انسانی رسید در این وقت است که احساس خوب بودن ارزشمند بودن خواهیم کرد و به آرامش روانی خواهیم رسید.
                                                            محمدعلی شاهسون مارکده 10/9/88
جلسه شورا وتعاون روستایی
به دعوت اعضا شورای اسلامی، جلسه ای در ساعت 22 مورخه 6/5/89 با حضور اعضا شورا و دکتر مصطفی عرب مدیر عامل تعاون روستایی در محل دفتر دهیاری تشکیل شد. هدف از این دعوت و نشست، بررسی توزیع آرد خانه پزی روستا بود. نخست اعضا شورا با ارائه لیست تنظیمی از کلیه آردهای تحویلی به مردم در طول سال 88 گفتند:
 برابر این لیست که از روی مجموع لیست های ماهانه توزیع آرد فراهم شده توزیع آرد به نسبت جمعیت به خانوارها رعایت نشده و تفاوتها بسیار است این در حالی است که برابر گفتگو و توافق هایی که در جلسه 20/11/88 در محل بخشداری صورت گرفت  قرار بوده در پایان سال 88 تفاوت های توزیع آرد تسویه گردد. شورای اسلامی برابر وظیفه نظارتی که بر او محول شده ناگزیر است نتیجه نظارت خود را به مسئولین گزارش نماید.
دکتر مصفطی عرب گفت: درست است. ما به دلایلی نتوانسته ایم قولی که برای تسویه توزیع آردهای خانه پزی به خانوار ها در پایان سال داده بودیم عمل کنیم ولی با توجه به این که ممکن است توزیع آرد بدین شکل متوقف گردد این کار را در یکی دو ماه آینده حتما انجام خواهیم داد ما اکنون آرد سه ماه خرداد، تیر و مرداد را طلب داریم قصد داریم با تحویل و توزیع آرد این سه ماه، آردهای تحویلی را به نسبت جمعیت خانوار توزیع، تسویه و میزان و بالانس نماییم تا مقدار آرد تحویل شده به خانوار، با جمعیت خانوارها همخوانی داشته باشد. انجام این کار با توجه به این که مردم سریع نمی آیند آردهای شان را ببرند حدود دو ماه طول می کشد. ما هنگام توزیع آرد این سه ماه، به کسانی که آرد زیادتری گرفته اند دیگر نخواهیم داد و به کسانی که طلب دارند طلب شان را یکجا تحویل می دهیم تا تسویه صورت پذیرد.
 که مقرر گردید در پایان مهر ماه 89 جلسه ای تشکیل و لیست 5 ماهه اول سال 89 با لیست سال 88 یکجا کنترل و مطابقت گردد.
آنگاه اعضا شورا گفتند: چند بند مصوبه صورت جلسه 20/11/88 بخشداری مرتبط با تعاون روستایی مارکده است بنظر می رسد تعاونی این مصوبه ها را هم اجرا نکرده است. بند 2 می گوید؛ « مقرر شد توسط رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان و مدیر عامل اتحادیه های شهرستان نسبت به تامین و تحویل میزان سهمیه آرد خانوارها در طول یک سال به ازاء هر نفر ماهیانه 400/9 کیلوگرم اقدام و تسویه گردد» و بند 7 می گوید: « مقرر شد حسابداری شرکت های  تعاونی روستایی سامان، هوره و مارکده از طریق مناقصه برگزار و انتخاب گردد»
 مدیر عامل گفت: ما بیش از 500 کیسه آرد طلب داریم تا کنون تعداد 50 کیسه به ما تحویل داده شده است مسئولان اتحادیه می گویند اداره غله هنوز میزان آرد بدهی خود را تحویل نداده است من شخصا مکرر پیگیری می کنم بدیهی است وقتی این کمبود آرد به ما داده شود ما تقسیم و لیستش را جهت نظارت ارائه خواهیم داد.
 ما نمی توانیم حسابدارمان را از طریق مناقصه انتخاب کنیم ما یک حسابدار تمام وقت می خواهیم کار حسابداری شرکت سنگین است به علاوه؛ حسابدار افزون بر کار حسابداری کارهای دیگر مثل خرید و … شرکت را هم به او محول کرده ایم.
مسعود شاهسون گفت: کارهای دیگر شرکت وظیفه مدیر عامل است شما اگر می خواهید حسابدار قدری از کارهای مدیر عامل را بکند باید از حقوق خودتان به او بپردازید حساب و کتاب تعاونی اینقدر سنگین نیست که حسابدار تمام وقت بخواهد. مردم از پرداخت حقوق تمام وقت به حسابدار ناراضی اند و قر می زنند، درست هم می گویند و ما نارضایتی مردم را اعلام می کنیم.
 محمدعلی شاهسون گفت: تعاونی اکنون به سه نفر تمام وقت حقوق می پردازد آیا شرکت اینقدر درآمد دارد که که بتواند هزینه هایش را پرداخت کند؟ و یا از مایه هزینه خواهد شد؟ و اگر فردی پیدا شد و گفت؛ من به تنهایی تمام کارهای مرتبط با مدیر عامل را انجام می دهم و نیازی به کمکی هم ندارم شما چه پاسخی خواهید داشت؟ به علاوه آیا اعضا هیات مدیره بررسی کرده و قبول نموده اند که حجم کارهای تعاونی از توان یک نفر مدیر عامل بیشتر است؟ و باید حسابدار تمام وقت داشت تا مقداری از کارهایی که وظیفه مدیر عامل است را انجام دهد؟
مدیر عامل گفت: حجم کارهای شرکت تعاون روستایی از میزان کار یک نفر زیادتر است من برای اعضا هیات مدیره شفاها حجم زیاد کارها را توضیح داده و موافقت آنها را گرفته ام ولی نوشته ای نداریم بدین جهت ناگزیر مقداری از کارها را به حسابدار محول کرده ام و حقوق حسابدار هم زیاد نیست، حد اقل حقوق اداره کار است و ما با براوردی که کرده ایم درآمد تعاونی خوب است با این درآمد همه هزینه هایش را خواهد پرداخت و جای نگرانی نیست.
دکتر مصطفی عرب مدیر عامل درپایان گفت: من می خواهم از این فرصت استفاده کنم و موضوعی را با مردم در میان بگذارم اکنون از من خواسته شده که نامی جدید برای شرکت تعاونی انتخاب کنیم و من فعلا اقدامی نکرده ام و نمی خواهم نام مارکده از تعاونی حذف گردد برای این که بتوانیم نام مارکده را روی تعاونی داشته باشیم باید بتوانیم نصف به علاوه یک اعضا از مردم مارکده باشند بدین منظور از همه مردم بویژه جوانان درخواست می کنم که داوطلبانه عضو تعاونی گردند تا تعداد اعضا روستای مارکده بالا برود و اکثریت را داشته باشیم و بتوانیم نام کنونی آن که بنام مارکده است را حفظ کنیم.      
                                                         گزارش از: محمدعلی شاهسون مارکده
گزارش دهیار
آقای کریم شاهسون دهیار طی گزارشی حساب های خود را چنین اعلام نموده است.
1- کل درآمد دهیاری در سال 1388                      391367799 ریال
الف: واریزی توسط ذیحسابی استانداری                  115466000 ریال
ب: در آمد دهیاری حاصل از صدور پروانه های ساختمان و کسب، تایید معاملات، صدور قبوض زباله، همیاری مردمی و غیره … 
                                                                  275901799 ریال
2- کل هزینه های دهیاری در سال 1388                377489523 ریال
الف: کل هزینه های عمرانی                                 251905186 ریال
الف / 1: کل عملیات خاکبرداری و احداث ساختمان دهیاری تا مرحله سقف سوم                                                      220286186 ریال
الف / 2: ایجاد فضای سبز روستایی                            7484500 ریال  
  الف / 3 : اتمام پل روی جوی آب کشاورزی به منظور ایجاد معبر جهت منازل زیر دست خیابان اصلی روستا و مدرسه جدید الاحداث پگاه مارکده
                                                                    20334500 ریال 
الف / 4 : ساماندهی آرامستان فعلی روستا، اعم از ایجاد پارکینگ، برنامه ریزی جهت دفن منظم اموات و همسطح نمودن سنگ قبور و تسطیح مسیر دسترسی آن                                                3800000 ریال
ب: هزینه های جاری و پرسنلی:                           125584337 ریال
ب / 1 : هزینه های جاری دهیاری:                          45566654 ریال
ب/ 2 : هزینه های پرسنلی                                    80017683 ریال
موجودی بانک ها در پایان سال 88                          13878276 ریال
در سال 88 تعداد 23 مورد عقب نشینی در روستا صورت گرفته مساحت تقریبی آزاد شده 509 متر مربع است که جا دارد از همشهریانی که با عقب نشینی ساختمان فضای معابر را وسیع تر نموده اند تشکر و قدردانی نمود.
جلسه در بخشداری
در تاریخ 12/5/89 ساعت 4 بعد از ظهر به دعوت بخشداری سامان جلسه ای با حضور آقایان: انصاری مدیر کل بنیاد مسکن، کاوه معاون امور اراضی، قاسمی نماینده جهاد کشاورزی، اکبری نماینده منابع طبیعی و قربانی بخشدار و دهیاران و رؤسای شوراهای اسلامی روستاهای فاقد دهیاری در محل بخشداری سامان تشکیل شد که چکیده ای از سخنان جلسه را با هم می خوانیم.
نخست آقای قربانی بخشدار گفت: در بخش سامان بخاطر موقعیت جغرافیایی خاص امید به زندگی در روستاها بالا رفته و مهاجرت نیز معکوس شده است که باعث بالا رفتن تقاضا جهت احداث ساختمان شده است لذا از مدیر کل محترم بنیاد مسکن استان تقاضا می شود موضوع رفع کمبود زمین مسکونی در روستاهای بخش سامان به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
آقای مهندس انصاری گفت: برنامه تدوین طرح هادی روستاهای بخش سامان اکثرا انجام شده که در این زمینه مشکل نداریم. در مورد تامین اعتبارات نوسازی روستاها لازم به ذکر است که این اعتبارات محدود هستند که اگر همه اعتبارات را به یک روستا اختصاص دهیم در طول یک سال ممکن است بتوانیم کار چشمگیر انجام دهیم که این کار باعث ایجاد نا رضایتی در روستاهای دیگر می شود که ناگزیر باید در چند روستا هزینه نماییم جهت مرتفع نمودن مشکل کمبود زمین مسکونی در روستاهای بخش سامان علاوه بر زمین های ملی که از طرف اعضا شورای اسلامی و دهیاری های روستاهای بخش سامان پیشنهاد می شود دو سکونت گاه در روستاهای شوراب کبیر و مارکده در نظر گرفته شده است که مساحت زمین در نظر گرفته شده در مارکده 544 هکتار می باشد که کار مطالعاتی آن در دست اقدام است و این مکان ها جهت سکونت سرریز جمعیت 70 درصد روستاهای بخش سامان می باشد در روستای مارکده علاوه بر مکان در نظر گرفته شده دو قطعه زمین در حاشیه طرح هادی به مساحت های 6/11 هکتار در شمال طرح هادی و 6/4 هکتار در شرق روستا در نظر گرفته شده است که زمین شرق روستا ( آغدش ) در آینده نزدیک تفکیک و به متقاضیان تحویل خواهد شد. به مردم اطلاع رسانی شود که احداث ساختمان فقط در دو طبقه مجاز است و بیش از آن غیر قانونی است اخیرا دستورالعمی در 8 بند توسط حفاظت امور اراضی، منابع ملی و آبخیز داری کشور صادر شده است که اگر مفاد آن عملی شود خود به خود مشکلات کمبود زمین مسکونی در روستاها مرتفع خواهد شد. دهیاران و شورای اسلامی روستاها با شناسایی اراضی ملی حاشیه روستاها و معرفی آن به بنیاد مسکن جهت تملک و الحاق به طرح هادی بنیاد را یاری نمایند. در زمان بازنگری طرح های هادی روستاهایی که افق ده ساله آن به پایان رسیده است دهیاران و اعضا شورای اسلامی در کمیسیون بازنگری دعوت خواهند شد. در مورد تسهیلات مسکن روستایی هرکس متقاضی باشد و در محدوده طرح هادی قرار داشته باشند بدون هیچ محدودیتی بعد از اخذ پروانه ساختمان می توانند از تسهیلات مسکن روستایی استفاده کنند اخیرا طبق تفاهم نامه بنیاد مسکن و اداره راه و ترابری مقرر شده است کار احداث جوی و جدول خیابان های اصلی روستاهایی که پل ارتباطی روستاها و مناطق دیگر می باشند توسط بنیاد مسکن زیر سازی و آسفالت آن توسط اداره راه وترابری انجام شود.
آقای مهندس کاوه گفت: موانع و مشکلات اراضی مسکونی از طریق خود بنیاد مسکن به امور اراضی ابلاغ شود تا از مراجعه بیهوده اشخاص به اداره جلوگیری شود.
آقای اکبری گفت: جهت اخذ واگذاری و الحاق زمین های ملی به طرح هادی روستاها بهتر است که بنیاد مسکن ضمن شناسایی زمین های مورد نظر به منابع طبیعی اعلام نماید تا ضمن بررسی مراحل واگذاری انجام شود منابع طبیعی آمادگی دارد زمین هایی را که در آنها ساخت و ساز غیر مجاز صورت گرفته است را با پیگیری بنیاد مسکن به طرح ها الحاق شود.
مهندس قاسمی گفت: جهاد کشاورزی ممکن است تنها با تغییر کاربری اراضی باغی با خاک درجه 3 طبق قوانین موجود موافقت نماید در غیر این صورت به هیچ وچه با تغییر کاربری زمین های باغی به مسکونی موافقت نخواهد شد.   
                                                                               گزارش از کریم شاهسون
حرف های مردم
1- آوای ( جارچی ) شماره 30 را خواندم چون مقاله نداشت خوشم نیامد آخی من آوا را برای مقاله هایش می خوانم. از نوشته ی نقد عملکرد شورا هم خوشم نیامد، برای این که در فرهنگ روستایی ما هنوز نقد جا نیفتاده، نقد را با عیب و ایراد و بد گویی یکی می دانیم، آنوقت من که نقد شده ام، قهر می کنم، کینه به دل می گیرم، کناره گیری می کنم. تو بخاطر اتحاد فامیلی این نقد را نباید می نوشتی. بهتر بود با ایشان صحبت می کردی و اینها را یواشکی بهش می گفتی، نه این که توی روزنامه بنویسی. به علاوه بعضی از خواننده ها هم از نقد عملکرد شورا این نتیجه گیری را کرده و می کنند که دو نفر شورا به جان هم افتاده اند، و حرف دیگری هم که شنیده ام این بوده که می گویند؛ محمدعلی شاهسون یک مدت با مدیر عامل سابق فردوس در افتاده بود و امروز با…
2- دورویی، تظاهر و ریاکاری، با گوشت و پوست بسیاری از ما مردم
 مارکده گره خورده، جزئی از شخصیت ما شده. جوری با شخصیت ما عجین شده که خودمان هم متوجه نیستیم که دو رو هستیم. چون می بینی برای چیز بی اهمیت و پیش پا افتاده هم ظاهری داریم و باطنی. برای مثال: من همیشه نشریه آوا را می خرم و می خوانم چند نفر هستند که علاقه مندند آوا را بخوانند ولی بخاطر این که دیگران نگویند؛ تو هم طرفدار محمدعلی شاهسون شدی! و درِ دکان حبیب شاهسون دیدیمت! خود، مستقیم آوا  نمی خرند، می آیند درِ دکانِ من، آوا را می خوانند و بعضی هاشان هم با کمال پررویی آوای مرا که خریده ام بر می دارند و می برند.
3- چند سال قبل مغازه ای با کار فرهنگی باز نمودم بعضی ها چوب لای چرخ گذاشتند که کارت غیر مجاز است ناگزیر با کلی هزینه پروانه گرفتم اکنون پسر فلان حاجی روستا بدون پروانه داره از طریق کار فرهنگی کاسبی می کنه. آیا دهیار ما خواب است؟
4- می خواستم از تمام کسانی که در برگزاری جشن نیمه شعبان تلاش کردند تا جشن با شکوه برگزار گردد تشکر کنم.
5- قیمت مصوب و رسمی سیمان در مارکده چقدر باید باشد؟ لطفا بپرسید و به مردم اعلام کنید.
6- تصمیم دهیار مبنی بر تعیین نگهبان و دریافت پول از مسافران استفاده کننده از سرویس های بهداشتی قابل تقدیر است.
7- از دهیار می خواهیم که فکری به حال نخاله های ساختمانی که هر روز در گوشه و کنار روستا تخلیه می شود بکند.
8- هیات مدیره و مدیر عامل فردوس در سال 88 از هر سهام دار 200 هزار تومان گرفتند تا پمپ رزرو بخرند چند روز قبل پمپ آب شرکت فردوس خراب شد که گفتند پمپ رزرو قابل نصب و استفاده نیست! لطفا مسئولان شرکت فردوس کوتاهی خود را به مردم گزارش دهند.
9- شنیده ها حاکی است که رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی نگین از کارهای مدیر عامل ناراحت است و او را متهم به دیکتاتوری کرده است و قهر کرده و در جلسات شرکت نمی کند می خواهم بگویم: آقای رئیس هیات مدیره، تو این اختیار را داری که مدیر عامل را برکنار کنی اگر نمی توانی هیات مدیره را اداره کنی بپذیر که ناتوانی. درکارهای اجتماعی و مسئولیت ها قهر نباید جایی داشته باشد بهتر است بجای قهر در جلسه شرکت کنی و حرفت را بزنی و اگر دیدی گوش شنوا نیست حرفت را از طریق نشریه محلی روستا به اطلاع مردم برسان. اگر در خود توانایی نمی دیدی چرا مسئولیت رئیس هیات مدیرگی را پذیرفته ای؟
نقدی بر گزارش شورا  (قسمت سوم) 
سطر 7 صفحه دوم می خوانیم: (بررسی نحوه توزیع سهمیه آرد خانه پزی اهالی توسط شرکت تعاونی روستایی مارکده) جمله دو پهلو است چه کسی توزیع آرد را بررسی نموده؟ اگر شرکت تعاونی بررسی کرده چه ربطی به عملکرد شورا دارد؟ اگر منظور این هست که شورا بررسی کرده، که واقعیت قدری متفاوت است.
 ببینید اتحادیه تعاونی های روستایی قصد داشته که آمار جدید از جمعیت روستاها بگیرد و دفترچه های جدید توزیع آرد بدهد جمع آوری آمار به علت عدم همکاری مردم روستاها کند پیش می رفته. در برج 5 اداره غله توزیع آرد را بر اساس آمار جدید ارائه شده تحویل می دهد. این آمار ناقص بوده بنابر این آرد کمی تحویل می شود. در همین حین اعضا شورای مارکده لیست توزیع آرد تعاونی را با دفترچه های مردم مطابقت می نمودند. مدیر عامل قبلی به دروغ توی روستا تبلیغ می کند، علت کم شدن سهمیه آرد، گزارش های شورا به ادارات بوده است. شورا موضوع را از طریق اداره غله پیگیری نمود. اداره غله طی نامه ای کتبی با عنوان شورای مارکده به شرح زیر نوشت.
« شورای محترم اسلامی روستای مارکده. سلام علیکم. در پاسخ به نامه شماره 302- 30/9/88 مبنی بر چگونگی توزیع آرد در آن روستا به اطلاع می رساند:
 1- مسلما سهمیه آرد تخصیصی تحت عنوان خبازی و خانه پزی روستایی به ساکنان روستاها تعلق گرفته و در صورت نقل و مکان خانواری به شهر و استفاده از امکانات شهری، سهمیه روستایی با اعلام مراجع مربوطه حذف خواهد شد.  2- سهمیه آرد طبق مصوبه شورای محترم اقتصاد برای هر نفر 10 کیلو گرم در ماه تعیین گردیده که با کسر مقدار 600 گرم جهت تخصیص به مراکز، نهادها و…  400/9 کیلو گرم تحویل می گردد.
3- با توجه به ایفای نقش نظارتی شوراها، این اداره کل بررسی های لازم را بر روی لیست های توزیع آرد انجام و پس از ممهور شدن به مهر شورا، نسبت به تایید ان اقدام می نماید.
4- قیمت هر کیسه آرد  40 کیلویی 4622 ریال می باشد ( جهت مصرف کنند)  5- سهمیه آرد روستای مارکده در حال حاضر 14080 کیلو گرم در ماه تخصیص و تحویل می گردد…»
 با این حال تعاون روستایی مارکده زیر بار این نامه هم نرفت و هم چنان بر دروغ پراکنی بر علیه شورا ادامه می داد و کم شدن سهمیه آرد را به اقدامات کنترل دفترچه و گزارش شورا از نواقص توزیع آرد نسبت می داد. شورا مجددا موضوع را از طریق بخشداری پیگیری نمود تا جلسه مورخه 20/11/88 با حضور بخشدار، مسئولان اتحادیه، تعاونی روستایی شهرستان، تعاونی مارکده و اعضا شورا تشکیل شد و صورت جلسه ای به شرح زیر تنظیم و ابلاغ گردید:
 « 1- مقرر گردید مدیران شرکت های تعاون روستایی مارکده، هوره، سامان و … ما به التفاوت کمبود آرد خانه پزی پنج ماه گذشته، از شهریور لغایت بهمن ماه سال جاری را دقیقا استخراج و میزان آن را به تعاون روستایی شهرستان شهرکرد ارسال نمایند.
2- مقرر شد توسط رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان و مدیر عامل اتحادیه های شهرستان نسبت به تامین و تحویل میزان سهمیه آرد خانوارها در طول یک سال به ازاء هر نفر ماهیانه 400/9 کیلوگرم اقدام و تسویه گردد.
3- مقرر شد مدیر عامل شرکت تعاونی ها با همکاری شوراهای اسلامی
لیست اسامی افراد متولدین و مزدوجین و همچنین لیست افراد متوفی، یا
 مهاجرین را در یک سال استخراج و نسبت به اصلاح دفترچه و لیست مربوطه اقدام نماید.
4- مقرر شد مطابق نامه های ابلاغی اداره کل غله استان تحویل آرد خانه پزی بر اساس آمار افراد ساکن دائم در روستا توزیع و تحویل گردد.
5- مقرر شد لیست آرد خانه پزی توزیع شده در هر ماه به مدت دو روز در اختیار شورا جهت کنترل و نظارت دقیق قرار گیرد و سپس مهر و امضا گردد.
6- مقرر شد جلسه ای به صورت خاص جهت رسیدگی به مسائل و مشکلات شرکت تعاونی مارکده با حضور مدیر عامل جدید، اسبق و شورای اسلامی روستا تشکیل گردد.
7- مقرر شد حسابداری شرکت های  تعاونی روستایی سامان، هوره و مارکده از طریق مناقصه برگزار و انتخاب گردد.
8- مقرر شد دریافت مبلغ حق عضویت شرکت تعاونی روستایی و افزایش سهام آن با تصویب اعضای مجمع به صورت اختیاری صورت پذیرد.
9- مقرر گردید رئیس اداره تعاون روستایی شهر سامان با همآهنگی اداره کل تعاون روستایی استان مدت گردشکار و توزیع نوبه ای آرد سهمیه ای بین اهالی روستائیان را مشخص نماید تا امکان کنترل و نظارت بر آن توسط عوامل نظارتی بالاخص اعضای شورای اسلامی فراهم گردد.
10- مقرر شد لیست توزیع آرد بین اهالی روستاها مطابق واقعیت و آنچه عملا توزیع می شود تهیه گردد و پس از مهر و امضای اعضای شورای اسلامی تحویل اداره تعاون روستایی شهرستان و اداره غله استان قرار داده شود».      ادامه دارد                        محمدعلی شاهسون مارکده