جارچی مارکده شماره 56-پانزدهم مردادماه 90

تونل گلاب (قسمت سوم)
آقای دکتر جعفری گفت: من بنا نداشتم صحبتی داشته باشم  ولی نکاتی را از زبان مردم دیار چهارمحال و بختیاری عرض می¬کنم. همین نکات را در سفر سوم به آقای احمدی¬نژاد هم گفته¬ام. مردم چهارمحال و بختیاری سخاوتمندند این را با چه زبانی باید بگوییم. از مقدار آبی که در استان ما روان و خارج می¬شود مقدار 15 درصد برای آشامیدن و کشاورزی و صنعت استان ما کافی است. مردم ما می¬گویند 85 درصد آب تولیدی استان ما مال شما و 15 درصد مال ما. جناب آقای مدیرکل آب استان اصفهان، مردم این دیار خیلی خویشتن دارند. شما وقتی کف زاینده¬رود خشک می¬شود تراکتورها را ردیف می¬کنید و مانور می¬دهید. مردم این استان آب آشامیدنی ندارند. جناب آقای عنابستانی ظاهرا کار خیلی بیخ دارد. استاندار این مملکت می¬گوید؛ بارها با وزیر نشستیم، صحبت کردیم، حرف حساب نیست. پیداست که کار خیلی بیخ دارد. یک مشاور در وزارت خانه به وزیر می¬گوید؛ من اجازه نمی¬دهم! یعنی چی؟  شما می¬فرمایید باید کارمطالعاتی انجام شود. می¬گویم؛ اولا کار مطالعاتی انجام گرفته است. مردم حرف حساب می¬زنند که می¬گویند؛ کار عملیاتی را تا اعلام نتیجه¬ی کار کارشناسی متوقف کنید. صبر مردم هم حدی دارد. آقای حیدری گفتند: سه سال است که با کارشناسان و وزیر مذاکره می¬کنیم کسی گوش نمی¬کند. استاندار این استان می¬گوید: چند بار با مشاوران و وزیر جلسه داشتم نمی¬پذیرند. من می¬پرسم؛ اگر لابی یک استان بسیار قوی است، اگر قدرت یک استانی بسیار قوی است، آیا اسلام به ما اجازه می¬دهد مسیر یک رودخانه را تغییر بدهیم؟ آیا مسائل حقوقی به ما اجازه می¬دهند مسیر رودخانه را تغییر بدهیم؟ آیا اخلاق به ما چنین اجازه¬ای می¬دهد؟ که مردمی را از حق طبیعی شان بی نسیب کنیم؟ صرفا بخاطر اینکه آب شرب جایی دیگر سالم باشد؟ از وقتی که آقای احمدی¬نژاد مدیر آب استان ما شدند مشکلات ما مضاعف شده است. رئس جمهور قبلی گفت؛ اینجا سوئیس است. رئیس جمهور بعدی گفت؛ اینجا پاریس است. من می¬گویم: اینجا چهارمحال و بختیاری است و این آب مال این سرزمین است. شما می¬گویید: کارشناسان بیایند بنشینند و بررسی کنند. من نمی¬دانم شما چه چیز را می¬خواهید بررسی کنید. تونلی با این عمق، در عمق زمین، حتا بدون انتقال آب، تمام چشمه¬ها را خواهد خشکاند. تونل دوم کوهرنگ را زدید چشمه مروارید خشک شد. خشک شدن چشمه، یعنی مهاجرت، مهاجرت یعنی فقر. اینکه گفته می¬شود مردم در پشت کوه¬ها نمی¬فهمند اینکه می¬گویند این آب باید به اصفهان بیاید این ادبیات دوستان اصفهانی بد هست. استاندار می¬نالد و می¬گوید فضا سازی است و من نمی¬توانم کارکنم. شما چند بار گفتید؛ کارکارشناسی انجام شود. خوب این کارها را تعطیل کنید تا کار کارشناسی انجام شود. تونل گلاب یک 800 متر تا اتمام دارد. می¬پرسیم چرا تونلی با دهانه خروجی 4 متر در 5/4 متر؟ سازمان بازرسی کل کشور گفته؛ پروژه اشکال دارد. محققین می¬گویند؛ اشکال دارد. کارشناسان می¬گویند؛ اشکال دارد. کار با فشار یک لابی قوی در حال انجام است. ما نمی¬فهمیم به کی باید پاسخ بدهیم. استاندار می-گوید؛ مستاصل هستم. نمایندگان می¬گویند؛ مستاصل هستیم. اینکه مساواتی نیست. اینکه عدالتی نیست. شما بر خلاف شرع، خلاف اخلاق، خلاف موازین حقوقی بستر رودخانه را می¬خواهید تغییر بدهید.  40 کیلومتر بستر این رودخانه در استان ما قرار دارد این کشاورز بنده خدا که 40 سال است سرمایه گذاری کرده چه خاکی به سرش کند؟ اینجوری که نمی¬شود؟ آقای مهندس؛ چرا مصوبه هیات دولت زمین مانده؟ این چه قدرتی است که نمی¬گذارد کارها انجام شود؟ مگر رئیس جمهور نگفتند؛ دولت عدالت گستر! مگر خودشان را رئیس آب استان نکردند؟ چرا نمایندگان مردم نتوانند با ایشان ملاقات کنند؟ ما از ایشان گله مندیم. من هشدار می¬دهم. خدا نکند کسی بخواهد به این مردم خیانت کند. کسی مبادا پشت صحنه بخواهد سر حیات و زندگی این مردم زد و بندی کند. و هشدار دوم، اگر خون از دماغ کسی در یک درگیری بریزد جناب مهندس شما مسئول هستسید. این یعنی چی که، یک نفر اصفهانی بدون اجازه از مسئولان این استان برود توی منابع آبی استان؟ این یعنی چی شما نیروی نظامی از اصفهان توی استان ما می¬آورید؟ این توهین بزرگی است.  مردم اینجا مگر مونگل هستند؟ آخی خویشتن داری مردم نباید باعث سوء استفاده قرار گیرد.  این رفتارها با هیچ منطقی سازگار نیست. شما به این مردم احترام بگذارید و کار تونل گلاب و کار انتقال آب بهشت¬آباد را تا انجام کار کارشناسی تعطیل کنید. اگر این پروژه¬های انتقال آب اجرا شود یک لیوان آب برای خوردن در استان نخواهد ماند. ظلم مملکت را تباه می¬کند. این چه فضا سازی است که شما اصفهانی¬ها می¬کنید؟ شهردار شهر شما که یک استاد دانشگاه است بنشینه بگه؛ اینها هیچی حالیشان نیست!؟ توی 30 درجه منفی¬ی صفر گردو می¬کارند؟ آیا این حرف منطقی است؟ یک عده گله¬دار اینجا هستند؟ من نمی¬خواهم احساسات مردم را خدشه دار کنم. این چه منطقی است که شما دارید؟ کاری که در هیات دولت مصوب شده روی زمین مانده و اجرا نمی¬شود ولی تونل گلاب که کارشناسی نشده کارش کلید خورده و رو به اتمام است. بنا این بود که برادری باشد، نه غارت، بنا بود اخلاق باشد، نه حقوق دیگران را زیر پا گذاشتن. شما از تمام پتانسیل¬ها استفاده کرده¬اید تا یک استان را در محرومیت نگهدارید. می¬پرسم چرا؟ به چه دلیل؟ ما حرف¬مان را به کی بزنیم؟ به حرف استاندارمان گوش نمی¬کنند. به حرف نمایندگان¬مان گوش نمی¬کنند. این مردم پس حرف¬شان را به کی باید بزنند؟ این خواست¬های مردم منطقی است. شما با تعطیل پروژه¬ها عمل منطقی تر انجام دهید.
عطارزاده: ما می¬گوییم تیم کارشناسی بیاید بنشیند و بررسی کند. همه¬ی این مواردی که شماها در این جلسه فرمودید جزء دستور کارهای من بوده است. قوانین به ما می¬گوید؛ هر کاری را چگونه انجام باید داد. شما از من نخواهید که من کار خلافی را انجام دهم. خواهش می¬کنم اجازه بدهید ما روندی را که رفتیم سرعت بدهیم. دوستان کارشناس هم کار خودشان را بکنند. اگر به این نتیجه رسیدند که نمی¬توان کار را ادامه داد جلوش را خواهیم گرف. کار خلاف قانون نمی¬توانم بکنم و نمی¬گذارند انجام دهم. توقف کار در اختیار من نیست. من از آقای استاندار می¬خواهم که اگر جزء وظایف ایشان هست شورای تامین را تشکیل دهند و اگر صلاح دیدند کار را تعطیل کنند.
استاندار: طرح بهشت¬آباد را من می¬توانم تعطیل کنم ولی تونل گلاب در حوزه من نیست. من شنبه صبح جلسه تامین دارم دستور تعطیل بهشت-آباد را صادر می¬کنم.
امیرخانی: شما دم از قانون و قانون¬مداری می¬زنید این در حالی است که تونل گلاب را دور از چشم مردم و خلاف قانون زده¬اید.
ترابی: آقای عطارزاده گفتند اعتبار پروژه¬ها ابلاغ نشده و اعتباری هم که دارند یک دهم پروژه¬هاشان نمی¬شود خوب وقتی اعتبار برای کارها نیست تعطیل کنند.
استاندار: آقای عطارزاده می¬فرمایند؛ حالا به عنوان نبود اعتبار و یا هر عنوانی دیگر کار تونل گلاب را موقتی تعطیل می¬کنیم تا کار کارشناسی صورت گیرد.       
                                                              گزارش از محمدعلی شاهسون مارکده

اعتراض به واردات بادام چینی
به دنبال واردات بادام و گردوی چینی به کشور در سال گذشته و خسارت وارده به باغداران به دلیل پایین آمدن قیمت بادام و گردو، شورای اسلامی مارکده متن اعتراضی زیر را خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی تنظیم و پس از اخذ امضا روسای شورای¬های اسلامی بخش سامان آن را به دفتر آقای مهندس ترابی نماینده مجلس تحویل و درخواست گردید به رئیس مجلس تقدیم و رونوشت آن را به وزیر بازرگانی و نیز دفتر رئیس جمهوری ارسال و پی¬گیری لازم را انجام و نتیجه را به اعضا شوراهای اسلامی اطلاع دهد.
«ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، سلام، ما اعضا شوراهای اسلامی روستاهای بخش سامان شهرستان شهرکرد به نمایندگی از آحاد مردم به استحضار می¬رسانیم:
بخش سامان در حاشیه رودخانه زاینده¬رود واقع و ما مردم این بخش طی 20 سال اخیر با کمک مسئولان دولتی و همت والا و زحمت طاقت فرسای خودمان و نیز سرمایه گذاری¬های کلان میلیاردی که کرده¬ایم توانسته¬ایم بیش از 19000 هکتار باغ بادام، هلو و گردو ایجاد و اکنون این باغ¬ها به بار نشسته و سالیانه بیش از 22000 تن بادام و بالغ بر  10000 تن مغز بادام تولید داریم که عمدتا  از کشور صادر و موجب ارز آوری برای کشور است. استان چهارمحال و بختیاری در تولید بادام مقام نخست را در کشور دارد و ما نزدیک به یک درصد از بادام کل جهان را تولید می¬کنیم.
متاسفانه سال گذشته مقامات دولتی با دادن اجازه واردات مغز بادام بی-کیفیت و گردو از کشور چین موجب خسارت کلان به ما کشاورزان شده و ما را به خاک سیاه نشانده است. می¬پرسیم کشوری که خود تولید و صادر کننده بادام است چه ضرورت دارد که مغز بادام وارد کند؟ مگر صارات و واردات نباید مبتنی بر منافع کشورمان باشد؟
ما کشاورزان بخش سامان، شهرستان شهرکرد با توجه به حذف یارانه¬ها و بالا رفتن هزینه¬ها¬ی تولید، از جنابعالی تقاضا داریم ترتیبی اتخاذ فرمایید که امسال از واردات مغز بادام و گردو به کشور جلوگیری گردد.»
طرح مینو
به درخواست آقای عباس شاهسون نماینده طرح باغداری مینو جلسه¬ای در تاریخ 4/5/90 ساعت 22 با حضور آقایان: مسعود شاهسون و محمدعلی شاهسون اعضا شورا و عباس شاهسون نماینده طرح، و محمد عرب فرزند رضاقلی، مهدی عرب فرزند محمد، حجت¬الله عرب فرزند نجفعلی، اسماعیل عرب فرزند قربانعلی، حسین شاهسون فرزند ابراهیم و امین عرب فرزند علی سردانگ¬های طرح باغداری مینو در محل دفتر دهیاری تشکیل گردید. آقای عباس شاهسون گفت: نخست می¬خواهم از کمک¬های شایان شورای روستا در امر پیشبرد کارهای این طرح تشکر و قدردانی کنم اگر این کمک¬ها نبود هرگز موفق نمی¬شدیم از آنجایی¬ سردانگ¬های این طرح همه جوان هستند و ممکن است کم تجربه باشند من از شورای اسلامی تقاضا دارم در مدیریت اجرای کارهای طرح مینو هم نقش کمکی را بپذیرند و حتا یکی از صاحبان امضا حساب طرح در بانک هم اعضا شورا باشند. زمین 61 هکتاری که قبلا نقشه برداری شده بود با زمینی که دوباره با توافق نمایندگان طرح گلستان و اعضا شورا قرار گردید ضمیمه طرح مینو گردد به مساحت 151 هکتار نقشه برداری و در هم ادغام و در قالب یک طرح ارائه شده و 80 لیتر آب اختصاص داده شده که بهای آن 200 میلیون تومان است که با توجه به بحران آب هرچه زودتر مثلا همین فردا باید با اداره آب قرار داد ببندم چون اگر پرونده را پیگیری نکنیم اینگونه فرض می¬شود که اجرایی نمی¬شود و ممکن است آبش را به طرحی که می¬تواند زود اجرایی شود بدهند برای عقد قرار داد باید 20 درصد بهای آب را نقدا به حساب واریز کنم که می¬شود 40 میلیون تومان شما حد اکثر باید تا صبح شنبه مبلغ 40 میلیون تومان را به من تحویل دهید تا به حساب اداره آب واریز کنم اگر دیر بجنبیم ممکن است زیان جبران ناپذیری مثلا از دست دادن آب تخصیص داده شده بینجامد به علاوه اداره جهاد کشاورزی هم لیست شرکا را می¬خواهد با توجه به این دو خواسته و نیز هزینه¬های دیگر بوجود آمده من پیشنهاد می¬کنم طی فردا و پس فردا از متقاضیان ثبت نام کنیم و هر یک مبلغ 400 هزار تومان هم به حساب واریز نمایند تا مبلغ مورد نیاز فراهم گردد. در پایان پیشنهاد می-کنم نام طرح از مینو به طرح سردار عرب تغییر یابد.
محمدعلی شاهسون گفت: نه، درست نیست که ما اعضا شورا صاحب امضا و مسئولیت کارهای اجرایی طرح را مستقیم به عهده بگیریم بلکه کارهای اجرایی طرح را نماینده به اتفاق سردانگ¬ها باید انجام دهند ولی اگر لازم و ضرورت داشته باشد به درخواست سردانگ¬ها و برای اطمینان بیشتر یک نفر از اعضا شورا بر کارها و مسائل مالی نظارت خواهد کرد.
مسعود شاهسون گفت: شورا همیشه کمک کرده و از این به بعد هم کمک خواهد نمود و اصلا صلاح نیست که اعضا شورا دخالت و یا نظارت مستقیم در کارها داشته باشند نماینده و سردانگ¬ها کارها را انجام می¬دهند هرجا کارشان به مشکل برخورد اطلاع دهند ما در حد توان¬مان کمک و مشکل پیش¬آمده را حل می¬کنیم اینگونه بهتر است.
که پس از بحث و گفت¬وگو قرار شد محمدعلی شاهسون اطلاعیه¬ای مبنی بر فراخوان ثبت¬نام تنظیم و فردا صبح آقای حسین شاهسون به درب تمام دکان¬های روستا نصب نماید همچنین آقای محمد عرب فرزند رضاقلی قبول نمود که فردا صبح چند مرتبه موضوع فراخوان ثبت¬نام در طرح باغداری مینو را از بلندگوی مسجد اعلام نماید. و موارد زیر به توافق رسید، مصوب و صورت¬جلسه شد وبه امضا حاضران در جلسه رسید.
قرار شد دو برگ فرم تقاضا و تعهد نامه تنظیم و متقاضیان این دو فرم را تکمیل و امضا نمایند.
قرار شد کریم شاهسون دهیار از متقاضیان ثبت نام نماید
قرار شد هر یک از متقاضیان مبلغ 300 هزار تومان طی روزهای 5 و 6 و 8/5/90 به حساب طرح در پست بانک مارکده واریز نمایند.
قرار شد فردا صبح با درخواست شورای اسلامی حساب بانکی برای طرح در پست بانک مارکده افتتاح گردد.
قرار شد همه¬ی پسران مارکده¬ای که ساکن مارکده¬اند و بالاتر از 18 سال سن دارند در این طرح ثبت نام گردند.
مقرر شد هر یک از شرکا مدارک مورد نیاز ادارات و نیز دفترخانه را فراهم و ارائه دهد در غیر این صورت اگر به دلیل نداشتن مدارک حذف گردید اعضا شورا و نیز سردانگ¬ها هیچ مسئولیتی ندارند.
هر یک از متقاضیان یک پوشه، یک برگ کپی شناسنامه، کارت ملی و کارت پایان خدمت به علاوه فیش بانکی واریز 300 هزار تومان را فراهم و دو برگ فرم تقاضا نامه و تعهد نامه را امضا و به کریم شاهسون ارائه دهد فقط در صورت ارائه این مدارک به عضویت طرح در خواهد آمد.
هیچ یک از سردانگ¬ها و نیز نماینده طرح حق دریافت پول و وجه و نیز چک از شرکا را ندارند تمام پول¬های حواله شده باید به حساب بانک واریز و سپس برای هزینه¬ها برداشت گردد تا بتوان حساب¬ها را کنترل کرد.
قرار شد برداشت از حساب با سه امضا آقایان: اسماعیل عرب فرزند قربانعلی، حسین شاهسون فرزند ابراهیم و محمد عرب فرزند رضاقلی باشد.
قرار شد کریم شاهسون افرادی را که ساکن بودن و یا مارکده¬ای بودن¬شان دارای شبهه است ثبت نام نکند اعضا شورای اسلامی در جلسه¬ای با حضور نمایندگان طرح صلاحیت این افراد را بررسی و نظر خود را مکتوب ارائه خواهد داد.
جلسه بررسی اسامی شرکا طرح باغداری مینو در تاریخ 11/5/90 ساعت 30/21 با حضور سه نفر اعضا شورا و سه نفر از سردانگ¬های طرح مینو در محل دفتر دهیاری تشکیل و یکصد و شانزده نفر لیست تنظیم شده، یک-یک بررسی گردید. یک نفر برای بررسی بیشتر از لیست خارج گردید. تعدادی از متقاضیان هم بدون واریزِ پولِ حواله شده، مدارک ارائه داده¬اند که مدارک آنها فعلا کنار گذاشته شد. تخمین زده می¬شود بیش از 200 نفر واجد شرایط در روستا برای ثبت نام در این طرح موجود باشد که مقرر گردید در یک فرصت دیگر با اعلام قبلی از آنها ثبت نام به عمل آید و به صورت لیست ضمیمه تنظیم و به اداره کشاورزی ارائه شود. در پایان مقرر گردید لیست 116 نفری توسط رئیس شورای اسلامی امضا و مهر و بوسیله آقای عباس شاهسون نماینده طرح به اداره کشاورزی ارائه و پرونده پیگیری گردد.              
                                                             گزارش از محمدعلی شاهسون مارکده 
مهلت اعتراض
اداره منابع طبیعی طی بخشنامه¬ها و نیز پیامک اطلاع داده کسانی¬که به زمین¬های ملی اعلام شده اعتراضی دارند فقط تا 12/6/90 وقت دارند که اعتراض خود را به اداره منابع طبیعی اعلام نمایند.
حرف¬های مردم
1- روستای مارکده از سال 80 طرح جمع¬آوری زباله را آغاز و تا سه چهار ماه قبل به خوبی اجرا نمود که منظم و مرتب جمع¬آوری شدنش زبان¬زد بود. اکنون سه ماه است جمع¬آوری زباله با التماس و خفت و خیلی بد انجام می¬شود می¬پرسیم روستای ما که آغازگر جمع¬آوری زباله بود چرا حالا التماس می¬کند؟ چرا؟
2- در ثبت¬نام طرح مینو دوگانگی به چشم می¬خورد از طرفی از همه دعوت می¬شود که ثبت نام کنند از طرف دیگر از متقاضی تعهد گرفته می¬شود که اگر سند به نامش صادر نشد اعتراضی نکند آیا این عوام¬فریبی نیست؟ آیا احتیاج مبرم به پول نبوده است؟
3- روز 11/5/90 دو دستگاه ویلای زیبای مارکده بوسیله جهاد کشاورزی و به حکم دادگاه تخریب شد این ننگی است برای شورای روستا و این ننگ در پرونده شورای روستا ثبت و تا ابد باقی خواهد ماند.
4- این از بی عرضگی شورای روستا بود که دو دستگاه ویلا را خراب
 کردند. تخریب ویلاها یعنی بی اعتباری شورای روستا. شورا پاسخ دهد.
5- می¬گویند که؛ نماینده طرح مینو در اعتراض به شورا در مورد تخریب ویلاها از نمایندگی استعفا داده آیا این خبر درست است؟
پاسخ: نماینده طرح باغداری مینو کماکان نماینده مینو است و به کار خود ادامه می¬دهد.
دانش¬آموزان ممتاز
نشریه محلی جارچی مارکده به منظور ارج نهادن به علم و دانش نام دانش¬آموزان ممتاز مدرسه راهنمایی پسرانه¬ی روستای مارکده را در این شماره چاپ می¬نماید.
دانش¬آموزان ممتاز کلاس اول: مصطفی شاهسون فرزند خلیل معدل 93/18. محمدعلی عرب فرزند اکبر معدل 75/18. مهدی عرب فرزند غلامرضا معدل 45/18.
دانش¬آموزان ممتاز کلاس دوم: رسول شاهبندری فرزند صفر معدل 90/18. مهدی شاهبندری فرزند عباس معدل 46/17. مهدی شاهسون فرزند محمدرضا معدل 05/16.
دانش¬آموزان ممتاز کلاس سوم: کرامت شاهسون فرزند علی معدل 09/19. محسن شاهسون فرزند حبیب¬الله معدل 96/17. داود شاهبندری فرزند احمد معدل 25/16.
با تشکر از زحمات آقایان: پژمان خاکسار حقانی دبیر ریاضی، غلامرضا حیدری دبیر زبان، جعفر هادی دبیر علوم اجتماعی، ابوالفتح شاهسون دبیر ادبیات، غلامرضا سلیمی دبیر دینی و قرآن، ابوالفضل عرب دبیر عربی، محمدرضا هاشمی دبیر ورزش، علیرضا صمیمی¬فر دبیر علوم تجربی.
درصد قبولی¬های خردادماه این آموزشگاه در کلاس اول 66 درصد، کلاس دوم 75 درصد و کلاس سوم صددرصد بوده و بیشترین تجدیدی در دروس زبان و ریاضی است.
مدیریت آموزشگاه به خاطر کمک¬های نقدی و غیر نقدی و نیز همفکری-ای که اولیا دانش آموزان با آموزشگاه داشته¬اند تشکر و قدردانی می¬نماید.  
بازدید از شیلات
با همآهنگی مهندس مهدی عرب، روز 22/3/90 ساعت 5 بعد از ظهر آقایان: محمود عرب، محمدرضا شاهسون، رمضان عرب، علیرضا عرب و محمدعلی شاهسون از مجتمع شیلات پرورش ماهی دشت¬آبی واقع در چشمه¬سردآب روستای رستم¬آباد از توابع شهرستان اردل بازدید و با آقای مهندس مهران ناصری مدیر آن مجتمع گفت¬وگو نمودند که چکیده¬ی
 دیده¬ها و شنیده¬ها را برای اطلاع همشهریان چاپ می¬کنیم.
در سمت غربِ روستای رستم¬آباد و در قسمت جنوب رودخانه، چشمه¬ای
 پرآب و با آبی سرد، با نام چشمه سردآب، در یک سراشیبی، از دل کوه بیرون می¬زد چندین مجتمع پرورش ماهی در کنار یکدیگر درست کرده بودند یکی از این مجتمع¬ها مجتمع دشت¬آبی بود به علت شیب تقریبا تندِ زمین آب¬ها همانند آبشار از بالا به پایین می¬ریخت. و بین حوضچه¬های متعدد که در ردیف هم درست شده بود تقسیم می¬گردید. وقتی وارد مجتمع شدیم آقای مهندس ناصری از ما استقبال نمود و در حین بازدید به پرسش¬های ما هم پاسخ گفت.
 مجتمع از چهار فاز یا قسمت درست شده. فاز اول در محل ورودی آب است و بچه ماهی¬ در آن می¬ریزیم بچه ماهی¬ها که درشت¬تر شدند آنها را در فازهای بعدی جا می¬دهیم و باز کمی درشت تر که شدند به فاز بعدی انتقال می¬دهیم آب هم از حوضچه¬های فاز اول به فاز دوم و … می¬رود یعنی از یک آب چهار بار استفاده می¬شود چون آبش سرد است از نظر اکسیژن مشکلی پیش نمی¬آید اکنون ماه¬های پر آب سال است و همه¬ی حوضچه¬های کارگاه دارای آب و ماهی است. بچه ماهی¬ها به بیماری¬ها حساسترند آنها را در محل ورودی آب قرار می¬دهیم و ماهی¬های بزرگتر که مقاوم¬ترند در مراحل بعدی آب قرار داده می¬شوند. تعداد بچه ماهی¬ها در هر حوضچه بیشتر و تعداد ماهی¬های بزرگتر در هر حوضچه کمتر است. ماهی¬هایی که در ایران پرورش داده می¬شود از نژاد ایرانی و نیز خارجی هست البته ماهی¬های ایرانی و خارجی هر یک خصوصیات خود را دارد خارجی¬ها هم از کشورهای مختلف است نژادهای خارجی اغلب اصلاح شده هستند و برای پرورش اقتصادی¬ترند برای مثال؛ ما  بچه ماهی فرانسوی داشتیم که دوره رشدش 9 ماه بوده و بچه ماهی ایرانی هم داشتیم که رشدش 2 سال طول کشیده به علاوه ماهی¬های فرانسوی  یک نواخت، یک دست و همه به یک اندازه و همانند رشد می¬کنند. وقتی هوای اطراف سرد باشد طول دوره رشد ماهی طولانی تر می¬شود هر آبی قابلیت پرورش ماهی را ندارد برای مثال در دیناران چشمه¬ای هست که ماهی در آب آن خوب پرورش نمی¬یابد چون آبش گاز دارد. آبِ چشمه-سرد¬آب، یکی از سرچشمه¬های رودخانه کارون است. در رودخانه زاینده رود به این علت نمی¬گذارند شیلات زده شود که از آن آب برای آشامیدن استفاده می¬شود چون پساب شیلات آب آشامیدنی را آلوده می¬کند فاضلاب ماهی مواد آمونیاک و ازت است به علاوه معمولا در شیلات¬ها یک سری دارو برای مبارزه با بیماری ماهی¬ها مصرف می¬شود ما اینجا به خاطر سردی آب بیماری کم داریم ولی سراغ دارم در جاهای دیگر به خاطر بالاتر بودن دمای آب بیماری شایع تر است ناگزیر باید آنتی¬بیوتیک و دیگر داروها استفاده کنند یکی از داروها مالاشید است که سرطان زا است ماهی قزل¬آلا در 27 درجه حرارت دیگر نمی¬تواند فعالیت کند و می¬میرند. ما بیشتر خودمان بچه ماهی تولید می¬کنیم بچه ماهی¬های تولیدی ما دورگه محسوب می¬شوند چون اغلب ماهی¬های ماده را از خارج می¬آوریم و نرها ایرانی هستند اگر نر و ماده خارجی را بیاوریم و در اینجا تخم ریزی کنند همان ماهی خارجی خواهد بود ولی تمام تخم ماهی که از خارج وارد می-شود همه¬اش ماده است وقتی همین تخم¬های ماده بزرگ و به مرحله بلوغ می¬رسند و تخم¬ریزی می¬کنند ناگزیر برای باروری تخم¬ها از اسپرم نرِ ایرانی استفاده می¬شود که دورگه بوجود می¬آید. ما که کارمان پرورش ماهی است با یک نگاه ماهی خارجی و ایرانی را تشخیص می¬دهیم ولی تشخیص ماهی دورگه قدری مشکل است. هزینه¬ی آزمایش روی نژادها و اصلاح نژاد بالاست گاهی هر یک از شرکت¬ها اقدام به آزمایشاتی می¬کنند ولی تا کنون نتیجه¬ای گرفته نشده است اداره شیلات باید تحقیقات اصلاح نژاد بکند و یک نژاد خاص شرایط آب و هوای ایران تولید کند که متاسفانه توی مملکت ما به کار تحقیقاتی و آزمایشی بهایی داده نمی¬شود. ماهی¬های تولیدی ما از طریق دلال بازی در بازار تهران به فروش می¬رسد ماهی سرد¬آب بسیار معروف است. کشورهای نروژ و دانمارک و نیز فرانسه در زمینه پرورش ماهی قزال¬آلا پیشرو هستند. اغلب در سطح جهان در آب¬های سیستم مدار بسته¬ی چرخشی ماهی پرورش می¬دهند یعنی آب را تصفیه و دوباره به حوضچه بر می¬گردانند یعنی با هریک لیتر آب در این سیستم 18 تن ماهی تولید می¬کنند ولی اینجا چون آب به اندازه کافی هست از آب یک بار استفاده می¬شود. بازار اصفهان قدری ماهی¬های درشت¬تر مثلا بالاتر از 500 گرم و بازار تهران ماهی¬های ریزتر حدود 350 گرم را بیشتر می¬پسندد. نگهداری ماهی در محل¬های تراکم مانند همین محل¬های پرورش ماهی چندان برای درشت¬تر شدن مناسب نیست می-بینید بعضی از بال¬های همین ماهی¬ها که قدری درشت شده¬اند به اصطلاح می¬گوییم خورده شده در حقیقت به علت تراکم، باکتری و یا قارچ گرفته و سفیدک زده و قدری از باله پوسیده شده است ولی اگر شرایط ایدآل باشد ماهی قزل¬آلا به 40 کیلو وزن هم می¬رسد ما خودمان ماهی 6-7 کیلو هم داشته¬ایم. ما به صورت مصنوعی در طول سال یکبار از شکم ماهی¬های ماده تخم می¬دوشیم ماهی در محیط¬های شنی تخم ریزی می¬کند توی  حوضچه چون شن نیست هرگز تخم ریزی نمی¬کنند بدینجهت ما تخم¬های آنها را مصنوعی می¬گیریم ماهی¬های ماده¬ی ما فرانسوی و ماهی¬های نر ایرانی¬اند توی ماهی¬های قزل¬آلا رنگین کمان از بقیه رگه¬های دیگر ماهی مقاوم¬تر است ماهی¬های نر پوزه¬شان کشیده¬تر است ماهی از دوسالگی تخم ریزی می¬کند ولی تخم دوساله مناسب نیست و ما آنها را دور می¬ریزیم تخم ماهی¬های سه تا 5 ساله بهترین است هر ماهی از 150 تا 500 گرم، بستگی به درشتی و ریزی ماهی، تخم دارد هر گرم حدود 12 تا 15 تخم ماهی است تخم ماده را که گرفتیم توی ظرف قرار می¬دهیم از ماهی¬های نر هم اسپرم می¬گیریم و روی تخم ماهی¬ها می¬کشیم تلقیح انجام و بارور می¬کنیم وکمی بعد توی آب قرار می¬دهیم.
                                                       گزارش از محمدعلی شاهسون مارکده
پاسخ به بند 2 حرف¬های مردم
همشهری عزیز، شورا باید به چه سازی برقصد. مرتبه قبل گفتیم فقط پایان خدمتی¬ها را ثبت نام می¬کنیم تعدادی گفتند شما چه کاره¬اید که پایان خدمت می¬خواهید؟ نام ما را بنویسید ما خودمان پاسخ دفترخانه را خواهیم داد. حالا همه را می¬نویسیم و می¬گوییم پاسخ دفترخانه با خودتان. باز عده¬ای ساز دیگری کوک کرده¬اند. ارائه مدارک لازم به دفترخانه جهت تنظیم سند یک قانون است قانون را کسی نمی¬تواند زیر پا بگذارد. این چه منطقی است که «فقط برای پول». توی همین مارکده افراد زیادی هستند که حاضرند پول چند سهم را بپردازند و ثبت¬نام کنند. آیا بهتر نیست قبل از گفتن قدری به پی آمد سخن¬مان بیندیشیم؟!