فردوس ماركده از نگاهی نو

“فردوس ماركده از نگاهي نو” مقاله اي است نوشته محمد عرب دهيار سابق روستا كه از زاويه اي ديگر به فردوس ” كه اولين مزرعه عمومي روستا است كه بروش آبياري قطره اي آبياري مي گردد” پرداخته است. براي مشاهده مطلب زير كه به صورت فايل pdf است به لينك زير رويد و يا ان را از لينك زير دانلود نماييد.