گزارش نامه شماره 32- پانزدهم بهمن ماه 91

ذهن خلاق
متاسفانه اكثر ماها در خانواده اي پرورش يافته ايم كه پدر و مادر ها فقط بخاطر حفظ آبرو، محدود كننده اذهان فرزندان شان بوده اند. تا فرزند سخنی، اندیشه ای و تخيلي خارج از عرف بر زبان نیاورد. بعد هم كه وارد مدرسه مي شويم اين سيستم آموزشي ما بوده كه به دليل يكسان سازي نتوانسته اذهان را خلاق بار بياورد. چرا؟ برای اینکه سیستم آموزشی ما تاکید و تکیه بر یکسان سازی دارد و ذهن خلاق در گلزار تفاوت های فردی می روید. تفاوت فردی، کالایی که همه-ی ما از ان گریزانیم و به می کوشیم خود را همرنگ جماعت نشان دهیم. چرا؟ برای اینکه از اعتماد به نفس برخوردار نیستیم. چرا؟ برای اینکه آگاهی مان اندک است چون آگاهی و اطلاعات
نداریم به این باور نرسیده ایم که می دانیم و می توانیم.
اغلب از حرمت نفس هم برخوردار نیستیم یعنی به این باور نرسیده ایم که؛ آزادیم، شرافت و کرامت داریم، خوبیم، دارای حقیم، محترمیم. بنده و حقیر نوکر و خاک-کف پا، کناهکار و روسیاه نیستیم.
براي دست يابي به ذهنیت خلاق بايد از وراي باورهاي منجمد عرفي به دور دست ها بنگريم، بدون ترس، افكار متفاوت را بخوانیم، بدانیم، خود را آنگونه که هستیم بیان کنیم. از آنجایی که تا كنون توانايي هاي ذهني مان را بكار نگرفته-ايم ممكن است كرختي و سستي ما را فرا گرفته باشد بايد عوامل کرختی را بشناسيم و با يك انرژي فوق العاده كار را آغاز كنيم.
اولين و مهمترين كاري كه بايد كرد مطالعه است. همانند ورزشكاري كه براي پرورش اندام هاي خود همه روزه بطور منظم تمرين مي كند ما هم براي پروراندن و توانمند كردن ذهن مان بايد بخوانيم، بخوانيم و بخوانيم. هنگام مطالعه و خواندن سعي كنيم با افكار و عقايد انسان هاي بزرگ و موفق در طول تاريخ آشنا شويم. مرور شرح حال و تاريخچه زندگي هر يك از اين انسان هاي بزرگ مي-تواند به ما بياموزد كه چگونه اين افراد اذهان خود را براي رسيدن به بلندي ها پرورش داده اند. مطالعات خود را در يك جهت خاص كاناليزه نكنيم بلكه سعي كنيم با افكار و انديشه هاي متفاوت آشنا شويم و آنها را بفهميم و عميق تحليل كنيم و در اين راه هيچ هراسي بخود راه ندهيم. ببينيد تمام تحولات علمي جهان از انديشه انسان هاي بزرگ تراوش كرده است و توانسته اند اين همه امكاناتي كه ما به راحتي از آن سود مي جوييم براي بشريت به ارمغان بياورند. ممكن است اين پرسش پيش آيد كه چه كتاب هايي براي مطالعه مفيد ترهستند كه در پاسخ بايد گفت؛ كتاب هايي كه بتواند افق و ديد ما را باز و توسعه دهد. بدون شك كتاب يا كتاب هايي كه تراوش فكري و عقلي انسان هاي بزرگ جهان كه كه توانسته اند از نظر علمي و عقلي به جهان تكاني بدهند در اولويت مطالعه بايد قرار داشته باشد. ما براي پرورش و داشتن ذهني خلاق چاره اي نداريم جز اينكه با بزرگان جهان انس بگيريم نظرات شان را بفهميم و تحليل كنيم نكات مثبت و مهم شان را در ذهن خود جاي دهيم. اجازه دهيم ذهن مان هر مقدار و به هر وسعت كه مي خواهد به بالاها و دور دست ها پرواز كند و هيچ محدوديتي براي تخيلات خود قائل نباشيم آنگاه خواهيد ديد كه به چه نتايج شگفت انگيزي دست خواهيد يافت.
مي دانيد موضوع هاي نظري فرّار هستند براي جلوگيري از فراموشي موضوع-هاي دريافتي، هميشه قلمي و كاغذي همراه داشته باشيد و تيتر موضوع ها و نتيجه ها را يادداشت و در زمان هاي مناسب آنها را مرور كنيد تا ملكه ذهن تان شود امروزه ابزارهاي بهتر و دقيق تر براي ضبط صدا و تصویر بصورت ديجيتالي به بازار آمده كه مي تواند در بسياري جاها انسان را ياري دهد.
اگر محيط كار و يا زندگي يكنواختي داريد سعي كنيد براي جلوگيري از خستگي روان تغييراتي در جهت زيباسازي در آن بوجود آوريد تا چشم انداز دلپذيري داشته باشيد مي دانيم فضاهاي تازه و دل انگيز و زيبا مي تواند ما را به شوق آورد سعي كنيم پويايي مان را حفظ كنيم چون هرچيز در يك جا راكد ماند مي گندد و مي پوسد. پس مسافرت كنيم جاهاي مختلف مانند كوه، دريا، رودخانه، موزه، مناظر طبيعي، نمايشگاه و گالري هاي هنري را ببينيم و با افراد دانا و توانمند آشنا و گفت وگو نماييم. نرمش هاي بدني مي تواند ما را شاداب تر نگهدارد. موسیقی می تواند به ذهن و روان ما آرامش و شادابی بدهد پس موسیقی را باید غذای روان دانست و آن را شنید.
سعي كنيد دوستان خود را از ميان افراد موفق ، دانا و آگاه انتخاب كنيد چون دوستان مي توانند تاثير زيادي بر ما داشته باشند. این مهم در فرهنگ و ادبیات ما هم تاکید شده است:
دوستي با مردم دانا نكوست دشمن دانا به از نادان دوست
دشمن دانا بلندت مي كند بر زمينت مي زند نادان دوست.
                                                                                             محمدعلی شاهسون مارکده 14/11/91
دهستان زرین
روز 29/10/91 ساعت 20 جلسه ای با اعضا شورا و جمعی از معتمدین در محل دفتر دهیاری تشکیل شد. طوماری که با امضا مردم مارکده و قوچان در اعتراض به دادن دهستان به گرم دره تنظیم شده بود ملاحظه گردید و قرار شد روز بعد طومار به استانداری، امام جمعه، فرمانداری، دفتر نماینده مجلس و بخشداری بدهیم و با مقامات گفت وگو گردد. که چکیده گفت-وگوها را با هم می خوانیم.
صبح ساعت 10 روز 30/10/91 یک هیات 10 نفره به دفتر امام جمعه رفتیم. امام جمعه جلسه داشت، توی اتاق انتظار نشستیم تا جلسه تمام شد، آمد بیرون، گفتیم: از مارکده آمده ایم و راجع به اینکه دهستان حق ما بوده و به ما داده نشده می خواهیم صحبت کنیم. گفت: من توی دانشگاه جلسه دارم، هیچ وقت ندارم، تلفنی روز قبل با آقای شاهسون صحبت کردم و گفتم که وظیفه و کار من چیز دیگری است، نمی توانم و درست هم نیست توی این کارها دخالت کنم شما بروید اعتراض تان را از مجاری استانداری پیگیری کنید. در گفت وگوی تلفی با آقای شاهسون قول داده ام که نامه تان را به استانداری ارجاع و پیگیری کنم.
در فرمانداری با آقای گودرزی معاون فرماندار شهرکرد گفت وگو و یک نسخه طومار به ایشان دادیم شفاها هم اعتراض خود را بازگو کردیم که قول داد در باره اعتراض ما با فرماندار گفت وگو و موضوع را برای رسیدگی به استانداری ارسال نمایند.
در استانداری به دفترآقای نوروزی مسئول تقسیمات کشوری رفتیم و طومار را روی میز پهن کردیم و اعتراض مان را بیان کردیم. ایشان گفت: بله، من مسئول مستقیم تقسیمات در استانداری هستم و این لایحه را ما تدوین و امضا کرده ایم و مبنای تقسیم مان هم بر مبنای کار کارشناسی بوده است روستای قوچان هیچ ربطی به مارکده ندارد روستایی جدا است حتی اگر همه نهادهایش هم مشترک باشد تا وقتی ادغام دوتا روستا در هیات وزیران مصوب نگردد دوتا روستا جدا از هم خواهند بود شما فقط درباره خودِ مارکده حرف بزنید. فکر نکنید فرد خاص اعمال نفوذ کرده، نخیر، اصلا ان فرد خاص کاری به کار حوزه ما ندارد و در حوزه ما کار نمی کند تصمیمات صرفا بر مبنای کار کارشناسی اتخاذ شده است. حالا کارشناس مان را می گویم بیاید و برای تان کار کارشناسی را که مبنا بوده توضیح دهد.
آقای کریم زاده کارشناس گفت: مبنای کار ما این بند قانونی بوده که گفته؛ مرکز دهستان از روستاهای همان دهستان انتخاب می شود که در میانه روستاها قرار داشته باشد و می تواند به روستاهای اطراف خود خدمات دهد.
نظر آقای کریم زاده مورد اعتراض نمایندگان روستای مارکده قرار گرفت و گفتند: روستای مارکده از دیرباز مرکزیت داشته سال1338 ما دهدار داشته-ایم سال 1345 مرکز تعاون روستایی در مارکده قرار داده شده است سال 1367 ساختمان مرکزی بهداشتی درمانی در مارکده ساخته شده و به روستاهای همجوار خدمات می دهد روستای مارکده به تنهایی بزرگترین و پرجمعیت ترین روستا توی 6 روستا است این در صورتی است که گرم دره 1171 نفر جمعیت دارد.
کریم زاده گفت: در آنجا 6 روستا نیست و 4 تا روستا هست دوتا روستا پایین تر از گرم دره و یک روستا بالاتر از گرم دره چون روستای گرم دره در میانه قرار دارد بخاطر همین در میانه بودن که می تواند خدمات به اطراف بدهد مبنای کار کارشناسی بوده و به عنوان مرکز دهستان انتخاب شده است و جمعیت روستاها اصلا ملاک و معیار نیست.
نظر کریم زاده که جمعیت ملاک نیست و گرم دره به مارکده خدمات می-دهد مورد اعتراض نمایندگان مارکده قرار گرفت و گفتند: اکنون ما به گرم-دره خدمات می دهیم و اگر جمعیت در انتخاب مرکز دهستان ملاک نیست پس دهستان را برای درخت و بوته ها درست می کنند؟ شما عامدانه آمده اید روستاهای صادق آباد و یاسه چاه را جدا کرده و به هوره داده اید تا این توجیه قانونی را برای دهستان کردن گرم دره داشته باشید چه ضرورت داشته که صادق آباد و یاسه چاه را جدا کنید؟
نوروزی گفت: اینکه چرا صادق آباد و یاسه چاه را به دهستان هوره داده ایم این در حوزه تخصص و مسئولیت ما قرار دارد و به شما ربطی ندارد.
که در پایان آقای نوروزی و کریم زاده قول دادند اعتراض ما را بررسی و پاسخ داده شود.
در محوطه ساختمان استانداری با آقای کاظمی فرماندار شهرکرد برخورد و اعتراض خود را در دادن دهستان به گرم دره اعلام کردیم که گفت: من می دانستم که تغییرات تقسیمات را بررسی می کنند ولی من هیچ گونه اعمال نظری در این فرآیند نداشتم اعتراض حق شماست از طریق قانونی پیگیری کنید بعید می دانم بخواهند تغییری در مصوبه بدهند چون هنوز جوهر مصوبه خشک نشده و بخواهند درخواست اصلاحیه بدهند برای شان خوبیت ندارد به علاوه دهستان یک زمانی دارای امتیاز بوده حالا دیگر آنقدر اهمیت ندارد. من پیشنهاد می کنم دنبال گرفتن شهرداری بروید.
با آقای قربانی مدیرکل بازرسی استانداری گفت وگو کردیم که گفت: با توجه به شناخت دقیقی که من از منطقه دارم دهستان حق مارکده بوده است.
همچنین روز 29/30/91 ساعت 20 جلسه ی خودجوش مردمی با حضور 130 تا 150 نفر اغلب جوانان روستا در محل مسجد گرد آمدند. محمدعلی شاهسون ضمن تشریح ملاقات ها و بازگویی پاسخ هایی که مسئولان به اعتراض مردم مارکده داده اند گفت: برداشت شخصی من این هست که دادن دهستان به روستای گرم دره برنامه ریزی شده بوده است برای توجیه قانونی این کار نخست روستاهای صادق آباد و یاسه چاه را جدا و به دهستان هوره داده اند که هیچ ضرورتی هم نداشته است تا در این محل 4 تا روستا بماند و مارکده از میانه بودن بیفتد آنگاه بر اساس یک بند قانونی که می-گوید مرکز دهستان باید در میانه باشد روستای گرم دره را انتخاب کرده اند این عمل، اِعمال نفوذ آگاهانه، کارشناسی شده و برنامه ریزی شده را در پشت سرِ خود دارد هدف هم ارتقا روستای گرم دره بوده است.
آقای غلامرضا شاهبندری گفت: اصلا اینکه ما به شهرکرد برویم خطاست باید کاری بکنیم که مسئولان به مارکده بیایند و پاسخ دهند. توی مملکت ما شما یا باید پول کلان داشته باشی تا کارت پیش برود! یا باید پارتی گردن کلفت داشته باشی تا بتوانی حقّت را بگیری! اگر این دوتا را نداری باید بتوانی با داد و قال کارت را پیش ببری! برای صدق سخنم داستانی را نقل می کنم گوش کنید. شما همه تان می دانید من یک بچه ناشنوا دارم در سال 83 برای کاشت حلزون شنوایی به تهران رفتم شماره نوبتی که برای ما زدند نفر 380 بود و گفتند 4 سال دیگر نوبتت می شود. بچه من 4 سالش بود و این عمل حداکثر تا 6 سالگی باید انجام شود بعد از آن دیگر تاثیر ندارد. در همان موقع جلسه ای بود در همان مرکز، که جمعی از مسئولان، پزشکان و چند نفر پزشک آمریکایی هم در آن جلسه بودند من این را فهمیدم دست بچه ام را گرفتم و با زور توی جلسه رفتم و با داد و فریاد که؛ بدبختم، چیزی ندارم، از روستا آمده ام، بچه نا شوا دارم که نوبت 4 سال دیگر برای من زده اند این عمل ان وقت برای بچه من دیگر اثر ندارد و با خشم بچه خود را روی میز که میوه و شیرینی فراوانی هم چیده شده بود حدود 2 متر پرت کردم بچه روی میز حدود 2 متر دیگر هم سر خورد و میوه و شیرنی ها را کُپ کرد مسئول جلسه آمد نامه برای بستری شدن بچه ام نوشت و عملی که برایش 30 میلیون تومان برآورد هزینه کرده بودند برای من رایگان انجام دادند. حال اگر شما می خواهید با نامه نگاری حق تان را بگیرید نمی توانید. مطمئن باشید همان فردی که توانسته اعمال نفوذ کند همینجا هم جلو نامه شما را خواهد گرفت شما برای احقاق حق تان هیچ راهی ندارید جز اینکه مدارس را تطیل کنید راه را ببندید تا مسئولان به مارکده بیایند و حق شما را بهتان بدهند.
مسعود شاهسون گفت: شما نباید هیجانی شوید نباید دست به کارهای خطرناک مثل تعطیلی مدرسه و بستن راه بزنید این کارها برای انقلاب ما خوبیت ندارد و چهره خوب روستا را بدنام می کند امروز که ما با مقامات صحبت کردیم قول اصلاح داده اند شما باید صبر کنید و منتظر اقدام مسئولان باشید.
بهرام عرب گفت: قرار است اعضا شورا روز دوشنبه 2/11/91 با سردار جلالی معاون سیاسی استاندار گفت وگو کنند شما دو روز دیگر دست به هیچ اقدامی نزنید شب سه شنبه دوباره بیایید توی مسجد تا شوراها نتیجه گفت وگوی خود را برای شما شرح دهند اگر قول اصلاح و بازگرداندن دهستان به مارکده داده شده، که هیچ، اگر جواب سربالا داده اند، آنگاه هرکاری که می خواهید بکنید.
صبح روز 2/11/91 ساعت 30/9 اعضا شورا به دفتر جلالی معاون سیاسی امنیتی استانداری رفتند منشی گفت: حاج آقا جلالی کسالت دارد و امروز نمی آید.
نزد آقایان نوروزی و کریم زاده رفتند و پرسیدند: اعتراض ما بررسی شد؟ کریم زاده گفت: قول دادیم که بررسی و پاسخ دهیم این کار را خواهیم کرد این کاری نیست که یک روزه انجام شود زمان می خواهد. پاسخ آقای کریم زاده مورد اعتراض مارکده ای ها قرار گرفت و گفتند: این تعلل شما موجب خشم بیشتر مردم خواهد شد و ممکن است مردم دست به کارهای خشنی بزنند مثلا؛ جاده ارتباطی را ببندند. جعفر مردانی کارمند دیگر استانداری حاضر در همان اتاق ناراحت شد و با حالت خشم و عصبانیت گفت: ما مردم گرم دره بیدی نیستیم که بخواهیم از باد شما مارکده ای ها بلرزیم! آقای نوروزی گفت: ما را از بستن جاده نترسانید ما هیچ ترسی از هیچ اقدامی نداریم کار خودمان را می کنیم مردم هیچ اعتراضی ندارند و مشغول زندگی خودشان هستند این شما اعضا شورا هستید که مردم را تحریک می کنید سخنان تحریک آمیز شما را از توی همان جلسه به ما گزارش می دهند و اینکه می گویید سال های 1338 و 1339 مارکده دهدار داشته این چنین چیزی نبوده است. جدا کردن صادق آباد و یاسه چاه از حوزه مارکده از اختیارات ما بوده و هیچ ربطی به شما ندارد که بخواهیم دلیلش را به شما بگوییم. ما گفته ایم اعتراض تان را بررسی کنیم می کنیم.
گروه مارکده ای ساعت 30/11 با آقای کاظمی فرماندار در محل فرمانداری گفت گو کردند به فرماندار گفتند: این که آقایان نوروزی و کریم زاده می-گویند: کار کارشناسی کرده اند درست است اینها ساعت ها اندیشیده اند که چه راهی می توانند پیدا کنند تا گرم دره را بتوانند دهستان کنند آنگاه دیده-اند اگر بتوانند مارکده را از میانه و مرکز بودن بیندازند برای دهستان شدن گرم دره وجه قانونی بدست می آید برای رسیدن به این خواسته شان روستاهای یاسه چاه و صادق آیاد را از 5 کیلومتری مارکده جدا کرده و با فاصله 12 کیلومتری به هوره چسبانده اند تا گرم دره در وسط قرار گیرد. یعنی یک دهستان 6 روستایی با دو برابر جمعیت به مرکزیت هوره درست کرده اند و دهستانی دیگر 4 روستایی و نصفه جمعیت با مرکزیت گرم دره ایجاد کرده اند. از آقای نوروزی می پرسیم چه ضرورت داشته که صادق آباد و یاسه چاه را از حوزه مارکده جدا کنید؟ می گوید: به شما ربطی ندارد. اگر غرضی در کار نبود می توانستند یک دهستان 6 روستایی با مرکزیت مارکده و دهستان 4 روستایی به مرکزیت هوره با جمعیت نزدیک به هم درست کنند با توجه به فاصله ها عقلانی هم بود. ما از جنابعالی درخواست می کنیم به مارکده بیایید پاسخی قانع کننده به مردم بدهید.
آقای کاظمی گفت: فرمانداری و بخشداری در این تصمیم گیری هیچ دخالتی نداشته اند اعتراض حق شما است اعتراض تان را پیگیری کنید. با آقای جلالی ملاقات و اعتراض تان را به اطلاع ایشان برسانید. شکایتی تنظیم و به آقای قربانی بازرس استانداری بدهید و بکوشید با خودِ استاندار هم ملاقاتی داشته باشید. بعید می دانم به این زودی به شما بتوانند پاسخ مثبت دهند. من شنبه و یا یکشنبه با بخشدار همآهنگ می کنم و به مارکده خواهم امد.
ساعت 14 در بخشداری با آقای مظفری بخشدار گفت وگو شد: آقای مظفری گفت: با آقای نوروزی همآهنگ و دو نفری غروب فردا به مارکده می آییم.
روز 3/11/91 ساعت 19 بخشدار امد و در جمع مردم در مسجد گفت: ارتقا دو بخش به شهرستان کار بزرگی بوده که صورت گرفته و می تواند تاثیر بزرگی روی منطقه بگذارد باید دیدها روی کار بزرگ زوم شود دهستان یک زمانی ارزش و اعتباری داشت امروز هر روستایی برای خودش دهیاری دارد و کار مستقل خودش را می کند بنابر این دهستان صرفا یک نام است چیزی افزون بر دیگر روستاها به دهستان داده نمی شود بخشداری هیچ نقشی در تعیین اینکه کدام روستا ده باشد یا دهستان نداشته است این کار توسط اداره تقسیمات کشوری استانداری صورت گرفته است.
سخنان بخشدار مورد اعتراض مردم قرار گرفت چند نفر در اعتراض سخن گفتند.
5/11/91 صبح ساعت 8 اعضا شورا به اتفاق دو نفر دیگر در شهرکرد با آقای زمانیان نماینده مجلس دیدارو گفت وگو نمودند و اعتراض 9 صفحه ای خود را تقدیم نمودند که گفت: من این نامه را به خود وزیر خواهم داد.
یکشنبه 8/11/91 ساعت 19 آقای کاظمی فرماندار به اتفاق مظفری بخشدار به مارکده آمد جلسه ای با حضور 200 نفر در مسجد تشکیل شد نخست محمدعلی شاهسون پرسش های مردم را به شرح زیر خواند:
همین قانونی که میانه ساختگی بودن گرم دره را با آن تعریف کرده اند در تبصره 1 گفته حداقل تراکم جمعیتی یک دهستان باید 4000 نفر باشد. این درحالی است که دهستان زرین به مرکزیت گرم دره: 3500 نفر است یعنی یک عمل خلاف قانون. و دهستان هوره با 6967 نفر ایجاد شده. می پرسیم چرا یک دهستان باید دو برابر جمعیت و دهستان دیگر نصف؟ اگر صادق آباد و یاسه چای را در حوزه مارکده نگه می داشتند و مارکده که از قدیم مرکز بود دهستان بهش می دادند جمعیت دو دهستان از یک تعادل برخوردار بود چه زیانی برای استان، شهرستان، بخش و دهستان داشت که نکردند؟
تبصره 3 همین قانون گفته مرکز دهستان باید مناسب ترین محل برای ارائه خدمات به روستاهای همجوار باشد. می پرسیم: صادق آباد و یاسه چاه در 5 کیلومتری مارکده هم اکنون از مارکده خدمات می گیرند چرا از مارکده جدا کرده اند و به هوره با فاصله 12 کیلومتر چسبانده اند که عمل خلاف قانون است؟ اگر هدف از تعیین محل دهستان خدمات رسانی است مارکده درست در میانه این 6 روستا هست و از دیرباز تا کنون هم به روستاهای همجوار خدمات ارائه می داده و هم اکنون هم این خدمات را در همه زمینه ها ارائه می دهد پس چرا میانه بودن واقعی مارکده را عامدانه به هم زده اند؟ چرا مسئولان خدمات رسانی گسترده مارکده را نمی بینند؟
با اینکه دهستان هوره، روستا و جمعیت به اندازه کافی داشته و دارد، چه ضرورت کارشناسی ایجاب می کرده که روستاهای صادق آباد و یاسه چاه را از حوزه مارکده که 5 کیلومتر فاصله هست جدا کنند و به هوره که 12 کیلومتر فاصله دارند بچسبانند؟ آیا بجز این بوده که خواسته اند با زیرکی مارکده را از مرکزیت بیندازند تا به هدف خود که تعریفی ساختگی میانه بودن برای گرم دره است ارائه دهند؟ تا بتوانند مرکز دهستان بنامندش؟
کدام قانون و معیار کارشناسی حکم می کند که 2200 نفر مارکده و قوچان راه بیفتند بروند از 1200 نفر گرم دره خدمات بگیرند؟
جناب آقای کاظمی: خودتان کامل در جریان هستید که سالن ورزشی سهم مارکده را به گرم دره دادند. به نظر دکتر شمسی پور، مدیرکل ورزش و جوانان استان، که کتبا نوشت: برابر شاخص های جمعیتی و در دسترس بودن، مارکده مناسب برای ساخت سالن هست. هم اعتنایی نکردند، فریادهای ما اعضا شورا را هم کسی نشنید و اگر مسئولی هم شنید اهمیت نداد. می پرسیم چرا؟ چه انگیزه ای پشت این سماجت استانداری در بالا کشیدن گرم دره هست؟ سالن ورزشی را درجایی می سازند که بیشترین استفاده از آن گردد می پرسیم 2200 نفر از سالن بیشتر استفاده می کنند یا 1200 نفر؟
جناب آقای فرماندار: آیا اگر روستایی در استانداری نیرو نداشت باید مرتب حقش پای مال گردد؟
به گواهی خودتان شورای مارکده 10 سال مرتب شورای نمونه بوده آیا پایمال کردن حق روستای ما در استانداری پاداش نمونه بودن ما است؟
آقای کاظمی فرماندار گفت: قطعا پاسخ این پرسش ها را من نمی توانم بدهم آنهایی که این تصمیم را گرفته اند باید بدهند من در جریان طرح ارتقا دو بخش به شهرستان قرار داشتم ولی از تدوین جزئیات ان اطلاع نداشتم که اکنون بتوانم پاسخ بدهم من گزارش 9 صفحه ای را که با انشاء خوب تدوین شده و نیز این پرسش ها را به اطلاع استانداری خواهم رساند و رایزنی خواهم نمود اعضا شورا شنبه و یکشنبه به دفتر من بیایند تا نتیجه رایزنی هایم را به انها بگویم در باره سالن ورزشی ما گروه کارشناسی انتخاب کردیم که واقعیت ها را از نزدیک دیده و گزارش تنظیم کنند و این کار هم شد ولی در استانداری یک مصوبه از زمان مدیرکلی حسین میرزایی پیدا کردند و روی اجرای آن اصرار ورزیدند چون انها مافوق ما هستند ما هم عملا کاری نتوانستیم بکنیم نظر من غیر از این بود که اتفاق افتاد این قابل جبران است. آقای بخشدار سالن ورزشی مارکده را در دستور کار خودت بگذار و پیگیری کنید تا سالنی هم در مارکده ساخته شود.
روز 11/11/91 ساعت 21 دو نفر اعضا شورای بخش، یک نفر معتمد از هوره، یک نفر از دشتی و یک نفر از سوادجان به مارکده آمدند و در جلسه ای مشترک با شورای مارکده و قوچان شرکت نمودند. چکیده سخنان پنهان و آشکار اینان این بود که: دهستان از هر دید و زاویه که نگاه کنیم حق شما بوده اینکه شما می گویید آقای جعفر مردانی در استانداری اعمال نفوذ نموده و دهستان را به گرم دره داده اینگونه نبوده، دادن دهستان به گرم دره یک کار کارشناسی و مبنایش هم سیاسی است. دلیل اینکار این بوده که؛ گرم دره یک طومار چندسال قبل داشته اند که می خواسته اند به استان اصفهان بروند حال با دادن دهستان به گرم دره هدف این بوده که زمینه این خواسته را از بین ببرند. دلیل دیگر اینکه گرم دره روستای مرزی است با دادن دهستان خواسته اند قدری اهمیت بهش بدهند تا بلکه بتوانند حجت آباد را هم از اصفهان بگیرند و بتوانند در آینده آب خروجی از تونل را مدیریت کنند. پس یک تصمیم ظریف کارشناسی بوده است. شما بیایید با قوچان ادغام شوید خواسته خود را روی شهر شدن متمرکز کنید و دهستان را مطرح نکنید و نام آن فرد را هم نبرید. این فرد یک نیروی محلی است می توانیم از وجود او برای رشد منطقه بهره ببریم.
محمدعلی شاهسون گفت: حال که مسئولان می خواهند روستای گرم دره را در برابر اصفهان بَزَک کنند چرا باید هزینه بَزَک آن را ما بپردازیم؟ این عقلانی نیست که برای ساخت خانه ای شیک و نو، خانه ای دیگر را خراب کنیم و سنگ بنای خانه جدید را از سنگ های خانه تخریب شده بگذاریم. خرد انسانی می گوید؛ برو از کوه سنگ بیاور و خانه نو و شیک و بزک کرده بساز. آیا نمی شود روستایی را بدون اینکه اسم دهستان رویش بگذارند آبادش کرد؟ بنظر من اعمال نفوذ در این تصمیم مشهود است اگر اعمال نفوذ نبوده چه ضرورت داشته که صادق آباد و یاسه چاه را از این حوزه جدا کنند؟ و برای گرم دره تعریف وسط بودن بتراشند؟ خوب این شش تا روستا را با هم نگه می داشتند و دهستان را هم به گرم دره می دادند؟ و شجاعانه می-گفتند: بخاطر روستای مرزی بودن چنین تصمیمی گرفته ایم؟ توجیه مرزی و سیاسی بودن گرم دره را شما طرح می کنید و اصرار هم دارید که من نمی دانم چرا؟ این در حالی است که کارشناسان استانداری چنین حرفی را نمی زنند. استدلال کارشناسان این است که روستای گرم دره وسط است و می تواند خدمات بهتر و بیشتری به روستاهای همجوار بدهد؟ این ادعا از نظر ما خلاف واقعیت است. وسط بودن گرم دره ساختگی و جعلی است و این مارکده هست که از گذشته تا کنون هم وسط بوده، هم بزرگتر بوده و هم به روستاهای همجوار خدمات می داده است. به هر صورت ما از مجاری قانونی سخت پیگیر حق از دست رفته مان خواهیم بود اگر در استان پاسخ قانع کننده به ما داده نشد به دیوان عدالت اداری شکایت خواهیم برد. نمی دانم چه مقدار در این راه موفق خواهیم شد ولی کوشش خود را خواهیم کرد. دقیقا یک سال قبل به پیشنهاد من شورای مارکده مصوب نمود و رئیس شورا را هم موظف شد با همآهنگی اعضا شورای قوچان جلسه ای تشکیل تا راجع به ادغام گفت وگو کنیم ولی متاسفانه تا کنون این جلسه برگزار نشده است. ما پیگیر ادغام دو روستا و تبدیل به شهر شدن را هم پی خواهیم گرفت و به زودی موافقت نامه ادغام و درخواست شهر شدن را به استانداری می بریم با این امید که به نتیجه منتج شود.
محمد عرب گفت: روستای ما روستایی ولایت مدار است و مردم ما مردمی ولایی هستند ما از حق مان دفاع می کنیم دهستان حق ما است.
بهرام عرب گفت: کارشناسان می گویند گرم دره را دهستان کرده ایم تا به مارکده خدمات بدهد ما از طریق تعاون روستایی و مرکز بهداشتی درمانی و نیز بازار به گرم دره خدمات داده و می دهیم. مردم گرم دره تمام خریدشان را از مارکده می کنند.
نیازعلی شاهبندری گفت: دقیقا یک سال قبل فوتبالیست های مارکده و قوچان در گرم دره مسابقه می دادند همان موقع بچه های گرم دره به قوچانی ها گفته بودند گرم دره دهستان شده و نامش را هم زرین گذاشته اند اگر آقای جعفر مردانی در این کار دخیل نبوده چه کسی این خبر را به گرم دره داده است؟
مسعود شاهسون گفت: مالک اشتر علیه السلام فرمانده لشکر امام علی علیه-السلام بود با لشکریان معاویه می جنگید از شوق و علاقه کشتن افراد دشمن هرچه تیر و شمشیر بهش می خورد اصلا متوجه نبود جنگید تا به نزدیک خیمه معاویه علیه لعنه رسید حضرت علی علیه السلام پیام فرستاد که برگرد. مالک گفت: چند ساعت دیگر به من مهلت بده تا این لعین را به درک واصل کنم. دوباره حضرت علی علیه السلام پیام فرستاد که اگر علی را زنده می خواهی برگرد. برای من مدرسه جای مقدسی هست من هیچگاه بدون وضو توی مدرسه ای نمی روم. من در گزارشی که در پایان دوره 4 ساله اول شورایی ام نوشته ام یکی از بندهای آن گزارش هم این بود که مارکده و قوچان ادغام شوند و یک نام زیبا انتخاب کنند.
صبح شنبه 14/11/91 ساعت 30/8 با آقای کاظمی فرماندار شهرستان شهرکرد ملاقات کردم و گفتم: فرمودید شنبه یکشنبه بیایید دفتر من، آمده ام ببینم کی وقت دارید تا خدمت تان برسیم؟ اقای کاظمی گفت: ما همیشه می گفتیم مردم مارکده مردمان خوبی هستند آن شب من آمدم مارکده این خوبی را نشان ندادند چند نفر که دیدید رفتارهای نادرست از خود نشان دادند می خواهم بگویم توی هر جمعی ممکن است 4 نفر هم کم دان باشند و آداب و ادب را رعایت نکنند ولی بیشتر مردم باید مسائل خوب از بد را تشخیص بدهند این تشخیص را هم من از آن جمع ندیدم ازشان پرسیدم که اعضا شورا را قبول دارید چیزی نگفتند. گفتم: می خواهید افراد دیگری به نمایندگی از شما صحبت کنند باز هم چیزی نگفتند یک نفر پیشنهاد کرد شهرداری بگیریم گفتند نه، ما نمی خواهیم من مانده ام با کی صحبت کنم؟ شما که می خواهید با من گفت وگو کنید مطمئن هستید نمایندگان مردم هستید؟ بعد هم شب رفته اند درب مدارس را قفل زده اند شما اعضا شورا باید این افراد را شناسایی و معرفی کنید تا گوشمال شوند.
توافق گردید روز دو شنبه 16/11/91 ساعت 30/9 سه نفر اعضا شورا و سه نفر از معتمدان روستا با آقای فرماندار گفت وگو نماییم.
                                                                                             گزارش از محمدعلی شاهسون مارکده