گزارش نامه 209 اول تیر 99

جشنواره شعر و موسیقی سنتی ایل بزرگ شاهسون

روز 21 بهمن 97 از ساعت 2 تا 6 بعد از ظهر جشنواره شعر و موسیقی سنتی ایل بزرگ شاهسون در محل شهرک صادقیه تهران با حضور جمعی  برگزار گردید. 

 جمعیت نسبتا زیادی جمع شده بود گفته¬شد که از جاهای مختلف آمده¬اند از شهر تهران بزرگ، قم، ساوه، شهریار، ورامین، شهر ری، کرج و اطراف آن  و… از مارکده من و همسرم بودیم. جمعی بودیم هم¬تبار، گردهم آمده بودیم تا شکوه شعر و موسیقی و هنر رقص سنتی خود را به نمایش بگذاریم و لذت ببریم و ساعاتی شاد و خوش باشیم. به گفته¬ی استاد شهریار« بیز خوْشودوق خیرات اوْلسون، توْی   اوْلسون » جای تک¬تک همشهریان شادزی و شادی¬خواه مارکده¬ای¬ام خالی، کاش می¬بودید، می¬دیدید، می¬شنیدید، با شادی¬ها همراه می¬شدید، دست می¬زدید، می¬رقصیدید و لذت می¬بردید. 

برنامه¬های شعر و موسیقی متنوعی اجرا شد. چندین نفر آشیق¬های هنرمند محبوب شاهسون¬ها با چگورهای¬شان روی صحنه رفتند و برای مردم شعر عرفانی و اجتماعی خواندند و چگور نواختند از جمله: آشیق گونش، آشیق صحرایی، آشیق زرگر، آشیق قلندر و… نوازندگان مختلف هم به جشنواره دعوت شده بودند که هریک با ساز خود روی صحنه آمدند برای جمع آهنگ شاد نواختند و خوانندگان محبوب مردمی از جمله امید ترکمن، نادر رنجبر، سجاد توکلیان و…  همراه نوازنده¬ها ترانه¬های شادی¬بخش شاهسونی به زبان ترکی خواندند. چند نفر شاعر هم در جشنواره حضور داشتند که یک یک روی صحنه رفتند و برای جمعیت حاضر سروده¬های خود را خواندند از جمله: سرکار خانم مریم یواشه، چوبان¬اوغلو، فردوسی و… دو دختر خانم 10-12 ساله، خانم طناز غفاری و خانم یاسمن فردوسی با لباس محلی شاهسونی هم برای حاضران اشعار ترکی خواندند. مجری برنامه خانم فرحناز غفاری از شاهسونان دشت مغان بود که با لباس محلی شاهسونی و با صدای زیبایش روی سن شعر و جمله¬های قصار را به زبان ترکی دکلمه می¬کرد. خوشبختانه بر حسب اتفاق با پدر و شوهرِ خانم فرحناز در کنار هم نشسته بودیم هر دو از شور و شوق و علاقه این خانم نسبت به شعر، موسیقی و هنرهای ایل شاهسون برایم گفتند.   

اما شورانگیز ترین لحظات جشنواره که همه را به وجد آورد و در چهار نوبت با فاصله اتفاق افتاد و آن هنگامی بود که گروه السون به سرپرستی داود ترکمن اجرای موسیقی داشت و ترانه¬های ترکی شاهسونی شاد خوانده شد همزمان هم هنرمندان رقصنده گروه، هالای رقصیدند در یکی از این نوبت¬های اجرای گروه السون تعدادی از مردان حدود 50 ساله و بالاتر از جمله چند نفر از آشیق¬های سرشناس دست در دست یکدیگر هالای رقصیدند که با شکوه¬ترین، شورانگیزترین و زیباترین لحظات جشنواره بود. چقدر این بزرگ مردان، زیبا، اصیل و با وقار هالای می¬رقصیدند. من با دیدن رقص زیبا و اصیل هالای این مردان بزرگ¬سال، اشگ در چشمانم حلقه زد و با خود زمزمه کردم؛ چرا باید همشهری¬های شادزی و شادی¬خواه من از دیدن این هنر رقص زیبا دور باشند؟ 

وقتی گروه السون برنامه اجرا می¬کرد تعداد زیادی از مردان جوان به فضای باز کنار صحنه برای رقص می¬آمدند و جلو شلوغ می¬شد تعدادی هم در راهرو بین صندلی¬ها به رقص می¬پرداختند پس از اتمام موسیقی دوباره سرجای خود بر می¬گشتند. برنامه پایانی جشنواره بازهم اجرای گروه السون همراه با رقص دسته¬جمعی بود اغلب مردان در جلو سن و فضای باز کنار سن در حال رقص هالای بودند در این میان آشیق محمد صحرایی در میان رقصندگان شوری بپا کرد و تحسین همه را بر انگیخت. 

جادارد از همه دست¬اندرکاران برگزاری جشنواره شعر و موسیقی سنتی ایل بزرگ شاهسون بویژه جناب آقای حمید مرادی تشکر و قدردانی نمایم که یک بعد از ظهر سرشار از شادی برای جمعی مردم هم¬تبار فراهم کردند تا بتوانند اندکی خستگی شعارهای رسمی و تکراری را از روان خود بزدایند، اندکی از فضای گریه و روضه و نوحه دائمی دور باشند و روان¬شان اندکی از گزند تلقین¬ها و دروغ¬های شبانه روزی رسانه سراسری دور بماند. 

                              محمدعلی شاهسون مارکده