گزارش نامه 230 نیمه خرداد 1400

     یاسوچای      قلعه ­تک، نام اولیه ده یاسه­ چاه امروزی است. شکل واقعی گویشیِ واژه قلعه­ تک، به زبان ترکی محلی، «قالاتک» بوده است.        قالا، ترکی شده همان قلعه فارسی است. تک هم همان یکی است. یعنی: تک قلعه، و یا قلعه­ ی تک. علت اینکه قلعه تک نامیده شده این بوده که […]

ادامه مطلب...