گزارش نامه 231 اول تیر 1400

   یک خاطره      زنده یاد محمدتقی نجفی، از طایفه گله­ دارهای شهرکرد، جزء اولین دوره سپاهیان دانش و اولین سپاهی دانش بود که به روستای مارکده فرستاده شد جوانی بود پاک، صادق و صمیمی. منِ نگارنده یکی از اولین دانش  آموزان آقای نجفی و بعد از او خیام اصفهانی بودم. درست ده سال بعد […]

ادامه مطلب...