گزارش نامه 257 اول مرداد 1401

همآیش ایل شاهسون     روز 24 تیرماه 1401 حدود ساعت 8 بعد از ظهر همآیش با شکوه ایل شاهسون  بغدادی با حضور جمعی از بزرگان ایل در محل باغی در کنار شهرک آوه جزء شهرستان ساوه استان مرکزی (اراک) برگزار شد به این دلیل این همآیش را با شکوه نامیدم که یک گردهمآیی مردمی بود […]

ادامه مطلب...

گزارش نامه 256 نیمه تیر 1401

    میرزا عبدالوهاب و صفرعلی (بخش هفتم)    بگوم ­جان با فهمیدن حاملگی دخترش دنیا به سرش آخر شد، خود را بیشتر از هر زمان درمانده، مستاصل و تنها می ­دید، تنها راه چاره پیش روی خود را شکایت دید  نزد آقای خجسته رئیس انجمن ده رفت و موضوع تجاوز میرزاعبدالوهاب و صفرعلی به رقیه […]

ادامه مطلب...