گزارش نامه 258 نیمه مرداد 1401

صفرعلی و میرزاعبدالوهاب (بخش هشتم)     مشهدی درویشعلی در همان روز اول که خبر را شنید، برای اثبات بی گناهی خود، بی­درنگ واکنش نشان داد و بگوم­ جان مادر رقیه را از خانه ­اش بیرون کرد و صیغه طلاقش را هم خواند. مهریه بگوم­ جان بسیار ناچیز یعنی یک شاخه نبات بود که  بگوم­ جان […]

ادامه مطلب...