گزارش نامه 273 اول خرداد 1402

فراز و فرود یک زندگی (بخش دهم)     در این ایام که ارباب بگدلی را وقت خوش بود، خبر رسید که ملوک ضرابی (خانم ملوکِ فرش ­فروش کاشانی معروف به ملوک ضرابی، زاده 1286 خورشیدی در کاشان و در گذشته در 1378 خورشیدی در تهران خواننده موسیقی سنتی ایرانی بود) در تهران کنسرت دارد. ارباب بگدلی […]

ادامه مطلب...

گزارش نامه 272 نیمه اردیبهشت 1402

فراز و فرود یک زندگی (بخش نهم)     گفته می ­شود؛ شهربانو دختری زیبا رو و با تناسب اندام و دختری اجتماعی و با هوش بالا بوده است این زیبارویی شهربانو را، ارباب بگدلی هنگامی که او همراه مادرش برای انجام کار به خانه ­اش می ­آمده دیده بود. خانم شاه ­زینب چون در خانه […]

ادامه مطلب...