گزارش نامه 286 نیمه بهمن ماه 1402

     قصه مرادعلی (بخش هشتم)      در آن سال آقای عباس کرمی کدخدا، چند نوبت بر علیه من شکایت کرد. یک بار عنوان شکایتش این بود که؛ میوه زردآلوها را تکانده و به سرقت برده است. و من را به اتفاق برادران و خواهران کوچکم و نیز مادر و همسر من که بچه شیر خواره […]

ادامه مطلب...