آواي ماركده شماره 140-پانزدهم فروردين 1388

جلسه ی عمومیبه دعوت آقای قاسمی امام جماعت روستا از همه ی مردم، جلسه ای با حضور بیش از 80 نفر از بزرگان، معتمدین و مسئولان روستا در تاریخ 11/1/88 بعد از نماز مغرب و عشا در محل مسجد جامع تشکیل گردید. آقای قاسمی ضمن انتقاد از پذیرائی های پر هزینه ی چند شب متوالی […]

ادامه مطلب...

آوای مارکده شماره 139-یکم فروردین 1388

نوروز باستانی بر هم میهنان گرامی باد. تشکر و قدردانیجناب آقای مهندس علیخانی مدیر محترم بانک کشاورزی شعبه سامان.سلام و نوروز تان خجسته باد. بدینوسیله از کمک، همکاری، همیاری و راهنمایی  شما در امر تقسیط باقی مانده بدهی اقساط به تعویق افتاده شرکت تعاونی باغداری فردوس مارکده کمال تشکر و قدردانی را می نماییم. همچنین […]

ادامه مطلب...

آواي ماركده شماره 138-پانزدهم اسفند 1387

جلسه مجمع عمومیروز 30/11/87 ساعت 10 صبح جلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم شرکت تعاونی روستایی مارکده در محل مسجد مارکده تشکیل شد. هدف از این جلسه ارائه گزارش مالی شرکت تعاونی به اعضا، تصویب تراز های مالی و انتخاب هیات مدیره و بازرس بود. در این جلسه هیچ گونه گزارش مالی از طرف مدیر عامل […]

ادامه مطلب...

آواي ماركده شماره 137-يكم اسفندماه 1387

گفتگو با مدیر کل بانکروز 17/11/87 ساعت 9 صبح آقایان؛ محمود عرب مدیر عامل فردوس، علیرضا عرب و رمضانعلی عرب هیات مدیره فردوس و محمدعلی شاهسون عضو شورای روستا با آقای حاتمی مدیر کل بانک کشاورزی استان در محل دفتر ایشان گفتگو کردند. موضوع گفتگو؛ درخواست قسط بندی بدهی کلان اقساط وام های به تعویق […]

ادامه مطلب...

آواي ماركده شماره 136 – پانزدهم بهمن ماه1387

جلسه ی فردوسبه دعوت مدیر عامل فردوس، جلسه ای در تاریخ 3/11/87 ساعت 20 با حضور 18 نفر اعضا هیات مدیره و سردانگ  های فردوس در محل مسجد مارکده تشکیل شد. نخست محمود عرب مدیر عامل گفت: هدف از این دعوت و نشست بررسی و حل چند مشکل هست. یکی کمبود توزیع آب در زمین […]

ادامه مطلب...

آواي ماركده شماره 135-يكم بهمن ماه 1387

جلسه مسجدبه دعوت شیخ علی اصغر شاهسون جلسه ای در تاریخ 19/10/87 ساعت 20 با حضوربیش از10 نفر در محل مسجد روی قبرستان کهنه برگزار شد. هدف از این دعوت و نشست بررسی پیشنهاد ساخت مسجد و یا حسینه در این محل بود که پس از گفتگو مقرر گردید: جلسات بعدی در محل مسجد جامع […]

ادامه مطلب...

آوای مارکده شماره 133- یکم دی ماه 1387

جلسه آموزش نویسندگیروز 15/9/87 ساعت 10 صبح جلسه آموزش نویسندگی با حضور جمعی از جوانان روستای یاسه چای در محل مدرسه برگزار شد. آقای احمد بیگدلی گفت: این دومین جلسه است که پیرامون نوشتن پژوهش، سخن می گوییم. به طور معمول پژوهش یک مقدمه دارد، سرفصل موضوعی و معنایی دارد، بعد شرح اصل موضوع، و […]

ادامه مطلب...

آوای مارکده شماره 132- پانزدهم آذر 1387

جلسه صادق آبادروز شنبه مورخه 2/9/87 ساعت 20 جلسه ای با حضور آقای کرمی، عضو شورای صادق آباد، دهیار این روستا، دهیار و دو نفر شورای یاسه چای، دو نفر شورای مارکده و سه نفر شورای گرمدره در منزل هرمز کرمی در روستای صادق آباد تشکیل شد. هدف از این نشست بررسی گزارش اعضا شورا […]

ادامه مطلب...

آواي ماركده شماره 131 – يكم آذرماه 1387

جلسه تربيت بدنيروز چهارشنبه مورخه 22/8/87 ساعت 18 جلسه اي به پيشنهاد مدير كل محترم تربيت بدني استان؛ آقاي حسين ميرزايي، و به دعوت آقاي زماني، مسئول تربيت بدني سامان و با حضور اعضا شورا و دهياران 6 روستا ( ماركده، قراقوش، گرمدره، قوچان، صادق آباد و يا سه چاي ) در محل ساختمان تربيت […]

ادامه مطلب...

آواي ماركده شماره 130-پانزدهم آبان 1387

جلسه هيات مديره نگين روز يكشنبه مورخه 12/8/87 ساعت 20 جلسه هيات مديره نگين با حضور آقايان: محمود عرب، جهانگير شاهسون، مصطفي عرب، حميد شاهسون و محمدعلي شاهسون در محل دفتر شركت تشكيل شد. نخست محمود عرب گزارشي از پيگيري پرونده داد سپس دليل عدم نصب ليست اعضا را به شيشه دفتر، بدين شرح بيان […]

ادامه مطلب...