گزارش نامه شماره 14- پانزدهم اردیبهشت 91

لرآقاییاین داستان کوتاه، ولی پر معنی را از چند پیرمرد، در روستاهای حاشیه زاینده رود شنیده ام، برای شما خوانندگان نقل می کنم.دکتر علی خان بختیاری، یکی از خان زاده های متعدد بختیاری و ساکن شهر سامان بوده. روزی به یک پیرمرد سامانی می گوید: مش عبدالله، پدر مرا دیده بودی؟ می شناختی؟ پیر مرد […]

ادامه مطلب...

گزارش نامه شماره 13- اول اردی بهشت 91

استبداد زدگیمی توان با جرئت گفت همه ی ماها صرف نظر از جنسیت، موقعیت طبقاتی و اجتماعی، میزان تحصیلات، مذهبی و غیر مذهبی بودن، روستایی و شهری، ثروتمند و تهی دست، کم و بیش دچار نوعی بیماری مزمن فرهنگی تاریخی هستیم که نام آن استبداد زدگی است. این بیماری همه گیر از آدمی به آدمِ […]

ادامه مطلب...

گزارش نامه شماره 12- نیمه فروردین 1391

کتاب خوانیاگر از یکایک مردم  روستامان بپرسید که کتاب خواندن خوب یا بد است؟ فکر نمی کنم حتا یک نفر آن را بد بداند با اینکه خواندن کتاب را خوب می دانند می بینیم در جامعه ی روستایی ما خیلی کم کتاب خوانده می شود. حال اگر از پدر و مادرهای کتاب نخوان جامعه ی […]

ادامه مطلب...

گزارش نامه شماره 11- اول فروردین ماه 91

نوروز فرخنده باستانی بر همشهریان مهربانم در روستای مارکده و همچنین بر بازدیدکنندگان وب سایت روستای مارکده خجسته باد بورژواها چه می کنند؟در طي چند سال گذشته پديده دلالي، بويژه دلالي در دادوستد بادام در روستامان بسيار رشد كرده، و در دل‌ها جا باز كرده و محبوب شده است. این محبوبیت موجب شده که بسیاری […]

ادامه مطلب...

گزارش نامه شماره 10-پانزدهم اسفند 90

مفهوم و توهم توسعه و دموکراسیامروزه بشر با تکیه بر توان مندی-های خود و بهره گیری از طبیعت توانسته است رویاهای قرن های متمادی انسان را جامه عمل بپوشاند، پرواز کند، به فضا برود، عمق زمین را کاوش کند، هر لحظه بتواند اخبار و تصاویر هر نقطه دنیا را ببیند، بر بیماری هایی که سال […]

ادامه مطلب...

گزارش نامه شماره 9- اول اسفند ماه 90

یادی از تلفن خانه قدیم مارکدهمن 13-14 سال بیشتر نداشتم که از گذر روزگار به نوعی مجبور و به روایتی مفتخر به انجام کارهای تلفن خانه مارکده شدم. تابستان های سال 74 و 75، بود و یک خط تلفن. بسیاری از اوقات باید قوچان را هم پوشش می دادیم. شماره 3750 شهر بن با یک […]

ادامه مطلب...

گزارش نامه شماره 8 – پانزدهم بهمن ماه 90

عاشیق غریبداستان عاشیق قریب داستانی عاشقانه، بر آمده از زبان و فرهنگ ترکی است. در گذشته، قصه های شفاهی، گویندگان زیاد و شنوندگان علاقه مند فراوانی داشت. مردم، زن و مرد، در فصل بیکاری دورهم جمع می شدند و قصه گوهای روستا قصه و داستان می گفتند، ییر (شعر ترکی) می خواندند. یکی از داستان […]

ادامه مطلب...

گزارش نامه شماره 7-اول بهمن ماه 1390

لطفا پس از خواندن مطالب این سایت نظر خود را در ارتباط با کیفیت مطالب مندرج در سایت از دیدگاه شما و همچنین کیفیت ظاهری سایت بیان نمایید یاسوچایروز 26/10/90 ساعت 17 در خانه ی آقای نبی الله علامی، یکی از پیرمردان روستای یاسوچای، پای سخنان ایشان نشستم. ایشان چند داستان و رویداد گذشته ی […]

ادامه مطلب...

گزارش نامه شماره 6- پانزدهم دی ماه 90

هورهروز 18/9/90 ساعت 15 با دو نفر از مردم هوره گفت وگو کرده ام. اولین پرسشم این بود که چرا نام هوره؟منطقه زمین های کشاورزی قریه فروافتاده، در محلی گود، همانند مرداب قرار داشته گویا به چنین محل هایی خور گفته می شده و این کلمه خور کم کم تبدیل به هور شده است. روایتی دیگر […]

ادامه مطلب...

گزارش نامه شماره 5- اول دی ماه 1390

جلسه شوراروز 25/9/90 ساعت 30/19 اعضا شورا به اتفاق نماینده و سردانگ های طرح باغداری مینو جلسه داشت و اعتراض 21 نفر متقاضی به عدم ثبت-نام در طرح را بررسی نمودند. دو نفر از معترضین دارای شرایط تشخیص داده و مقرر گردید که ثبت نام گردند. دو نفر مشروط تشخیص داده شد و در صورت […]

ادامه مطلب...