اعتراض به تونل گلاب

به دعوت آقای نورالله حیدری دستنایی، ماینده مردم شهرستان اردل، جلسه ای در تاریخ 15/3/90 ساعت 18 با حضور اعضا شورای شهر سامان، عضا شورای روستاهای حاشیه زاینده ود در محل دفتر دهیاری مارکده تشکیل گردید. که چکیده ای از سخنان جلسه برای اطلاع همشهریان  چاپ می گردد.نخست آقای حیدری گفت: همه می دانیم که […]

ادامه مطلب...