عمو ابراهیم و علی کاکا

  اگر کندوکاوی در فرهنگ و ادبیات شفاهی گذشته­ ی روستای ­مان مارکده داشته باشیم به یک موضوع تا حدودی فراگیر بر می­ خوریم و آن باورهای خرافی است. باورهای خرافی چی­ ها هستند؟            باوری که زیربنا و ته پی ­اش عقل و خرد نباشد به همین جهت اگر پرسشی از اساس این باور گردد […]

ادامه مطلب...