آخرین مطالب وب سایت روستای مارکده

گزارش نامه 259 اول شهریور 1401

صفرعلی و میرزاعبدالوهاب (بخش نهم و پایانی)   – به قرآن قسم، به ارواح بابام، من ای حرفه نزدم، فلکناز از خودش اینه در اورد.      ستاره اعتراف رقیه که؛ من چنین حرفی نزدم فلکناز این حرف را از خودش در آورد، را با تمام قوت توی ده پخش کرد به هر زنی از زنان ده […]

گزارش نامه 258 نیمه مرداد 1401

صفرعلی و میرزاعبدالوهاب (بخش هشتم)     مشهدی درویشعلی در همان روز اول که خبر را شنید، برای اثبات بی گناهی خود، بی­درنگ واکنش نشان داد و بگوم­ جان مادر رقیه را از خانه ­اش بیرون کرد و صیغه طلاقش را هم خواند. مهریه بگوم­ جان بسیار ناچیز یعنی یک شاخه نبات بود که  بگوم­ جان […]

گزارش نامه 257 اول مرداد 1401

همآیش ایل شاهسون     روز 24 تیرماه 1401 حدود ساعت 8 بعد از ظهر همآیش با شکوه ایل شاهسون  بغدادی با حضور جمعی از بزرگان ایل در محل باغی در کنار شهرک آوه جزء شهرستان ساوه استان مرکزی (اراک) برگزار شد به این دلیل این همآیش را با شکوه نامیدم که یک گردهمآیی مردمی بود […]

گزارش نامه 256 نیمه تیر 1401

    میرزا عبدالوهاب و صفرعلی (بخش هفتم)    بگوم ­جان با فهمیدن حاملگی دخترش دنیا به سرش آخر شد، خود را بیشتر از هر زمان درمانده، مستاصل و تنها می ­دید، تنها راه چاره پیش روی خود را شکایت دید  نزد آقای خجسته رئیس انجمن ده رفت و موضوع تجاوز میرزاعبدالوهاب و صفرعلی به رقیه […]


آخرین دیدگاه های وب سایت روستای مارکده

دیدگاهی برای نمایش وجود ندارد.