جارچي ماركده شماره 52- پانزدهم خرداد ماه 90

جلسه شورا   2/3/90
 شورای اسلامی مارکده در تاریخ 2/3/90 ساعت 21 با حضور آقایان: کریم شاهسون دهیار روستا و اسدالله عرب، غلام شاهسون و جعفر عرب اعضا شورای ورزش روستا در محل دفتر دهیاری جلسه داشت.
محمدعلی شاهسون گفت: به دنبال جلسه¬ای که در دفتر آقای زمانی مسئول تربیت¬بدنی سامان داشتیم و آقای زمانی مسئولیت¬های اعضا شورای ورزش روستا را بر شمرد و قرار شد شما اعضا شورای ورزش روستا فعال¬تر شوید و ورزش¬کاران روستا را تشویق نمایید که بیمه شوند و نیز تیم¬های ورزشی درست کنید که بتوانیم در میدان¬های ورزشی حضور فعال و چشم¬گیر داشته باشیم ولی متاسفانه حرکتی و فعالیتی مشاهده نمی¬شود. به همین جهت این جلسه برگزار گردید ببینیم چرا اینقدر در ورزش روستا رکود است؟ و چکار باید کرد که از این حالت رکود به درآییم؟ آیا اگر میدان بزرگ ورزش در چپ¬دره را آماده کنیم و کمی هم امکانات برایش فراهم آوریم می¬شود مسابقاتی برگزار نمود و آنجا را رونق داد؟  آقای اسدالله عرب درباره تصرف زمین ورزش توسط محمدرضا شاهسون چند بار تذکر داده است اکنون هم مطرح نمودند باید به اطلاع برسانم ما اعضا شورا چند بار از کریم شاهسون خواسته¬ایم که با اقامه دعوا در دادگاه از ایشان رفع تصرف کند صورت¬جلسه این درخواست¬های ما هم موجود است ولی گویا قدری از طرف ایشان در این خصوص تعلل شده است مجددا در همین جلسه از دهیار می¬خواهیم که با ضمیمه کردن تعهد نامبرده مبنی بر رها کردن زمین به مراجع قضایی شکایت و از زمین تصرفی خلع ید نماید. موضوعی دیگر که در این جلسه باید درباره¬اش تصمیم¬گیری شود این هست که نامه¬ای از دفتر آقای مهندس ترابی نماینده مردم شهرکرد در مجلس آمده که مبلغ 150000 تومان به ورزش روستا کمک مالی شده که قرار شده آقای کریم شاهسون این پول را دریافت کند حال باید ببینیم این مبلغ را در چه محلی هزینه کنیم که ورزش¬کاران بتوانند بهترین بهره برداری را از آن بکنند.
مسعود شاهسون گفت: چند سال قبل شما در زمینه¬ی ورزشی و برگزاری مسابقات فعال تر بودید توضیح دهید ببینیم علل این بی تحرکی در ورزشکاران روستا چیست؟
اسدالله عرب گفت: در زمینه بیمه من با چند نفر ورزش¬کار که برای انجام ورزش به سالن هوره می¬روند گفت¬وگو کردم و تقاضا نمودم مدارک و مبلغ 2500 تومان جهت بیمه بپردازند ولی متاسفانه هیچ یک استقبال نکردند. من می¬پذیرم که آن شور و شوق و استقبال چند سال قبل افت کرده است و یک حالت رکود در ورزشکاران روستا بوجود آمده است یکی از علتش این هست که قبلا بازی در میدان¬های خاکی بود امروزه سه دسته هستند که همه هفته به سالن ورزشی هوره می¬روند نکته¬ای باز مایه تاسف هست همین گروه¬ها که برای ورزش به سالن ورزشی می¬روند بیشتر دنبال گذران وقت هستند تا انجام ورزش و کسب مهارت ورزشی و یاد گیری قوانین فوتبال. به همین جهت اگر بخواهیم از میان این سه گروه 5 نفر ورزش¬کار با مهارت جدا کنیم که در میدان¬های ورزشی به رقابت بپردازند نداریم. من فکر نمی¬کنم کسی از میدان ورزش در چپ دره استقبال کند من پیشنهاد می¬کنم همین زمین کوچک در کنار گورستان را آماده سازی و فنس کشی کنیم بهتر استقبال خواهند کرد. من یک گلایه هم از شورا و دهیار دارم قدری از زمین ورزش در چپ¬دره را آقای محمدرضا شاهسون تصرف نموده که چند بار هم یادآوری و تذکر داده¬ام ولی تا کنون از زمین رفع تصرف نشده است.
جعفر عرب گفت: امروزه فوتبالیست¬ها روی بازی در سالن متمرکز شده¬اند و یقینا به میدان ورزشی در چپ¬دره کسی نمی¬رود ولی اگر زمین کنار گورستان را آماده کنیم استقبال خواهند نمود.
کریم شاهسون گفت: یک بار بر علیه آقای محمدرضا شاهسون به دادگاه سامان شکایت نمودم که ایشان به من تعهد داد زمین تصرفی را رها کند تا من هم از شکایتم صرف نظر کنم ولی به قول خود عمل نکرد من مجددا طرح شکایت خواهم کرد. 
جلسه دو ساعت به درازا کشید و روی موضوعات مختلف و مقایسه دو زمین ورزش و نیز علل رکود ورزش روستا گفت¬وگو به عمل آمد سرانجام تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
1- مقرر گردید با دعوت کتبی دهیار روستا، یک جلسه عمومی حد اقل یکصد نفره با حضور اکثریت ورزش¬کاران روز شنبه مورخ 7/3/90 ساعت 21 در محل مسجد برگذار گردد در آن جلسه از ورزشکاران درخواست شود همگی بیمه ورزشی شوند و جوانان تشویق شوند که چند تیم فوتبال تشکیل دهند و گفت¬وگو و نظر خواهی جهت برگزاری مسابقات ورزشی در سطح روستا و منطقه گردد.
2- مقرر گردید زمین کوچک ورزش در کنار گورستان برای بازی آماده گردد و زمین بزرگ چپ¬دره بماند برای سال¬های آتی.
3- مقرر گردید فردا صبح ساعت 30/8 آقایان غلام شاهسون و اسدالله عرب و کریم شاهسون از زمین ورزش کوچک کنار گورستان بازدید نمایند اگر لازم است و جا دارد بوسیله لودر بزرگتر و هموار تر گردد و نیز سمت غرب و جنوب زمین متراژ و بررسی برای نصب فنس گردد.
4- همچنین اعضا شورای ورزش روستا متعهد شدند پس از آماده شدن زمین، شورای ورزش روستا به گونه¬ای برنامه ریزی نماید که بعد از ظهر پنجشنبه به خاطر رعایت حال کسانی که برای زیارت عزیزان فوت شده خود به گورستان می¬آیند بازی در زمین انجام نشود.  
5- آقایان اسدالله عرب غلام شاهسون و جعفر عرب متعهد شدند وقتی زمین هموار و فنس کشی گردید با همکاری ورزشکاران با شن¬کش، شن و سنگ¬های میدان را جمع¬آوری نمایند.
6- در پایان جلسه، کریم شاهسون دهیار گفت: آقای مهندس امیر بهارلو مسئول فنی دهیاری دیگر با دهیاری همکاری ندارد و اکنون دهیاری بدون مسئول فنی است پیشنهاد می¬کنم آقای مهندس داود عرب فرزند خداداد که مهندسی معماری دارد و از افراد بومی روستا هست را دعوت به همکاری کنیم.
که پس از بحث و گفتگو مقرر گردید؛ دهیار با نامبرده برای مدت سه ماه به صورت آزمایشی قرارداد تنظیم نماید اگر کارش مورد رضایت بود قرار داد با اطلاع اعضا شورا تمدید گردد.  گزارش از محمدعلی شاهسون مارکده
جلسه ورزشی
به دعوت کریم شاهسون دهیار از 60 نفر از جوانان ورزشکار روستا جلسه¬
ای در تاریخ 9/3/90 ساعت 21 با حضور 35 نفر در محل مسجد جامع تشکیل گردید. نخست دهیار، اعضا شورای اسلامی و اعضا شورای ورزش روستا سخنان آقای زمانی مسئول تربیت بدنی سامان و نیز تصمیات اتخاذ شده جلسه قبل را برای حاضران بازگو نمودند آنگاه در باره موضوعات مختلف ورزش روستا بحث و گفت¬وگو شد و سرانجام تصمیمات زیر اتخاذ گردید که صورت جلسه و به امضا رسید.
از فردا صبح تا یک هفته ورزشکاران روستا باید مدارک و مبلغ 2500 تومان جهت بیمه ورزشی تحویل آقای اسدالله عرب یکی از اعضا ورزش روستا نمایند
از این تاریخ به بعد اعضا شورای ورزش روستا با جدیت تمام برای پیشبرد ورزش روستا برنامه ریزی کنند، چند تیم ورزشی تشکیل دهند و مرتب بازی گردد تا افراد مهارت پیدا کنند و بتوانند در مسابقات ورزشی شرکت نمایند همچنین شورای ورزش روستا به مناسبت¬های مختلف برنامه ریزی جهت برگزاری مسابقات ورزشی نمایند.
آقای کریم شاهسون دهیار به اتفاق اعضا شورای ورزش روستا موظف شدند حد اکثر ظرف یک¬ماه آینده میدان کنار گورستان را وسیع¬تر نمایند وسایل فنس کشی سمت جنوب و غرب میدان را فراهم و تیرهای دروازه را آماده نمایند. اعضا شورای ورزش روستا یک روز با دعوت از ورزشکاران فنس¬ها و تیرهای دروازه نصب و شن¬های میدان جمع¬آوری و زمین آماده بازی گردد.
همچنین مقرر گردید و اعضا ورزش روستا ملزم به رعایت شدند؛ از این تاریخ به بعد به کسی ورزشکار روستا اطلاق می¬گردد و عضویت او در تیم¬های ورزشی پذیرفته می¬شود و اجازه ورود به میدان ورزشی داده می-شود و نیز در مسابقات ورزشی می¬تواند شرکت نماید که کارت بیمه ورزشی داشته باشد.                                                                            گزارش از محمدعلی شاهسون مارکده  
بازدید از گلخانه
با همآهنگی خدمات کشاورزی بن روز 4/3/90 ساعت 9 صبح آقایان: محمود عرب، رمضان عرب و محمدعلی شاهسون به اتفاق مهندس خبازی از گلخانه¬ی پرورش گلِ رُز بازدید نمودند.
گل¬خانه متعلق به آقای ابراهیمی و پسران واقع در قسمت غرب شهر هفشجان و در منطقه صنعتی این شهر بود.  مساحت گلخانه 5000 متر مربع در یک سالن با پوشش سقف دو لایه پلاستیک، پرده¬های کرکره¬ای زیر سقف به منظور جلوگیری از نور شدید آفتاب در تابستان، بخاری تولید گرما و چند فن بزرگ برای تهویه، استخر ذخیره آب، پمپ خانه، سردخانه، انبار مواد غذایی (کود)، دفتر و غیره بود. تقریبا همه¬ی سطح سالن گل رز کشت شده بود اما نه در زمین، بلکه ناوهایU شکل از جنس پلاستیک به عرض و عمق حدود 50-60 سانتیمتر و هر یک به طول نیمی از سالن به شکل ردیف روی چهارپایه¬های فلزی قرار داده شده بود و توی این ناو-ها دو ردیف بوته یا درختچه¬ی گل رُز کشت کرده بودند و دو ردیف هم لوله جهت آب¬رسانی پای بوته¬ها کشیده شده بود زیر ناو¬ها هم جوی پلاستیکی قرار داده شده بود برای هدایت پساب و آب اضافه ناو¬ها. از دو طرف این ناو¬ها شاخه¬های گلِ¬رز به حالت شکستگی خم و به طرف پایین آویزان بودند که می¬گفتند «بِندِش» کرده¬ایم . و از تنه¬ها شاخه¬های صاف و تازه و شاداب روییده و سر هر شاخه¬ای غنچه¬ای خود نمایی می¬کرد. نکته¬ی جالب اینکه هیچ¬گونه خاکی در ناو و پای ریشه درختچه گل نبود یک نمونه ریگ و سنگ خرد شده¬ی سفید رنگ بود که گفتند سنگ پخته شده به نام پِرلیت است و یک حالت خنثی دارد به منظور پوشش ریشه. ماده دیگری قهوه¬ای رنگ با شن¬ها مخلوط بود که گفته شد پوسته¬ی نارگیل¬اند که از کشور کاستاریکا و سریلانکا آورده می¬شود قیمت بالایی هم دارند و برای نگهداشتن رطوبت به شن¬ها اضافه می¬شود.  
وقتی وارد شدیم آقای ابراهیمی پدر با خوشرویی ما را پذیرا شدند و در پاسخ این پرسشِ ما که؛ انگیزه احداث گلخانه گلِ¬رُز چی بوده؟ آیا تخصص و تحصیل در این زمینه داشته¬اید؟ گفت: نه، نه تحصیل این رشته را داشته¬ایم و نه تخصص، من خودم قبلا کویت می¬رفتم بعد در هفشجان یک کارگاه سنگ¬شکن زدم پسرم افشین که تحصیلاتش لیسانس مترجمی زبان انگلیسی است از یک گلخانه¬ای واقع در کاج¬رستم بازدید نموده و از این کار خوشش آمده به درخواست ایشان ما اقدام به ایجاد این گلخانه کردیم اکنون یک نفر مهندس اصفهانی به ما مشاوره می¬دهد.
بعد آقای مهندس افشین ابراهیمی مدیر گلخانه آمدند و در پاسخ پرسش-های ما توضیحاتی دادند که خلاصه¬ای از این توضیحات را برایتان نقل می¬کنم.
حدود 800 میلیون تومان هزینه¬ی احداث سالن و تجهیزات و خرید اولیه بوته¬ی گل بوده که نیمی از آن را وام با 12 درصد سود گرفته¬ایم و نیمی دیگر آورده خودمان بوده است. بوته¬ی گل را برای کشت مستقیم از شرکت پِریسمان کشور هلند می¬خریم هلندی¬ها در تولید گل شهرت جهانی دارند همه¬ی سالن کشت گل رز هلندی است یک نمونه گل رز با چندین رنگ است محصول تولیدی¬مان که شاخه¬های گل است صرفا مصرف تزئینی دارد و به تهران می¬فرستیم معمولا رنگ قرمز طرفدار بیشتری دارد در شهرکرد تقریبا مصرف و فروش نداریم یک شاخه¬ی گل را از ما به مبلغ 800 تومان می¬خرند. شاخه¬های گل را می¬چینیم توی سردخانه نگهداری و بسته¬بندی می¬کنیم و بعد با اتوبوس شب هنگام به تهران می-فرستیم حدود 40 روز طول می¬کشد تا یک شاخه گل بدست آید. این شاخه¬هایی که می¬بینید از دو طرف این ناو¬ها به حالت شکستگی خم شده بدینجهت است که از تنه¬ی بوته شاخه¬های تازه بروید و گل دهد از هر تنه چندین شاخه تازه می¬روید و این شاخه¬ی خم شده غذا سازی می¬کند. تولید زمستان¬ کمتر است. به این دلیل توی ظرف کاشته شده¬اند که به آفت از جمله شته حساس¬اند بدین شکل بهتر و راحت¬تر می¬توانیم آفت¬ها را سمپاشی کنیم با این حال مرتب و فراوان شته می¬گیرند نمی¬توان سم زد چون برگ¬هایش می¬ریزد بلکه دائم با پمپ سمپاش شته¬ها را می¬شوییم ما 6 ماه در سال از بخاری استفاده می¬کنیم محاسبات ما بر اساس گازوئیل لیتری 16 تومان بوده اکنون با این قیمت مقرون به صرفه نیست سوخت که گران شده  قیمت کود هم بالطبع بالا رفته ولی گل گران نشده است و ما اگر اطلاعات امروز را داشتیم به چنین کاری اقدام نمی¬کردیم زمستان به دلیل اینکه طول روزش کوتاه است تولید ما به یک سوم کاهش پیدا می¬کند و اینجا هم سرد سیر است مصرف انرژی جهت گرما بالاست در استان چند نفر گلخانه¬های خود را تعطیل کردند. ما همه¬ی بوته¬های رز مورد نیازمان جهت کشت را ناگزیر از هلند می¬خریم چون قلمه¬هایی که اینجا تکثیر می¬کنیم آن کیفیت بوته¬هلندی را ندارد و آفت خیلی بیشتری هم می¬گیرد به علاوه شرکتی که بوته نهال می¬فروشد هیچ خوشش نمی-آید که ما بخواهیم از بوته¬های آنها تکثیر کنیم بعضی گلخانه داران بوته¬ها را از کشور کنیا می¬آورند که کیفیت گل هلند را ندارد بوته¬های گلی که در هلند تولید می¬شود اصلاح شده است ما اینجا اگر از همان بوته پیوند هم بزنیم همانند مادر نمی¬شود در هلند گل رز را روی پایه نسترن پیوند می-زنند و به ما می¬فروشند. آبیاری همه روزه در 6 نوبت است و از ساعت 30/7 شروع و هر دو ساعت یکبار به مدت 2 دقیقه به صورت اتوماتیک آبیاری می¬شود زمستان تعداد آبیاری¬ها کمتر است غذایش 13 نمونه کود شیمیایی از جمله نیترات کلسیم، نیترات پتاسیم، سولفات منیزیم، مس، روی، آهن، منگنز و… است  دوتا تانک در اتاق تغذیه هست که در یکی نیترات¬ها و در دیگری سولفات¬ها با آب مخلوط و به پای گل¬ها می¬آید آب را هم آزمایش می¬کنیم PH آب را با اسید نیتریک تنظیم می¬کنیم. بهترین پایه پیوند گل رز پایه نسترن است پایه نسترن نسبت به بیماری-های ریشه  مقاوم است. هلندی¬ها با تغییر در ژنیتیک گل¬ها دائم رنگ  گل¬های تولیدی¬شان را تغییر می¬دهند در ایران هنوز نتوانسته¬اند چنین کاری بکنند ما برای اینکه بتوانیم کارمان را تداوم دهیم ناگزیریم تولیدمان را افزایش دهیم دلال¬های خرید و فروش گل اغلب در تهران هستند ما محصول¬مان را برای آنها می¬فرستیم دلال¬ها دو گونه عمل می¬کنند یک روش همانند دلال¬های میوه و تره¬بار گل را می¬فروشد و کارمزدش را بر میدارد یک روش هم دلال با تولید کننده گل قرار داد قطعی خرید سالیانه می¬بندد. با صرفه ترین شیوه¬ی تولید گل رز، کشت گلخانه¬ای بود ولی با گران شدن گازوئیل این نظر امروز تغییر کرده است در بهار و تابستان عده¬ای از جمله در دزفول، بندرعباس و محلات در فضای باز تولید گل می¬کنند البته کیفیت گل ما را ندارد که به دلیل پایین بودن هزینه¬ها با ما رقابت می¬کنند بهترین موقع بازار گل تولیدی گلخانه¬ای زمستان است که در استان ما بخاطر سردی هوا و کوتاهی طول روز تولید تقریبا یک سوم  است اگر اقتصاد را دخالت ندهم از کارمان راضی¬ام چون یک کار تولیدی هنری و زیبایی است ولی با گران شدن گازوئیل و بالطبع کود و دیگر چیزها ممکن است تداوم کارمان را با خطر روبرو کند اگر امروز فردی با من مشورت کند برای ایجاد گلخانه، من توصیه می¬کنم در استان چهارمحال و بختیاری چنین کاری را نکند پیشنهاد می¬کنم جایی که هوایش معتدل تر است ایجاد کند البته این را بگویم به خاطر مرتفع بودن منطقه¬ی ما و فشار کمتر جو و اعتدال هوای استان چهارمحال کیفیت گل¬های تولیدی¬ بسیار بالاست به گونه¬ای که ما سال گذشته بخاطر کیفیت بالای گل¬های تولیدی¬مان بهترین تولید کننده بودیم مقدار تولید گلِ رز در هوای سرد پایین می¬آید ولی کیفیتش بهتر می¬شود ولی علارغم تولید گل با کیفیت بالا با توجه به گرانی سوخت و دیگر نیازها بازهم در جای دیگر با کیفیت پایین¬تر با صرفه تر است چون فرض کنید گل با کیفیت پایین تر شاخه¬ای 200 تومان ارزانتر به فروش برسد همین گل با هزینه 400 تومان کمتر تولید می¬شود. هلندی¬ها علم و اطلاعات ژنتیک گل¬ها را به دیگری نمی¬دهند این را هم بگویم هلندی¬ها دیگر در کشور خودشان تولید گل نمی¬کنند چون آنجا انرژی و دیگر هزینه¬ها بسیار بالا است آنها مناطق خوش آب و هوا و معتدل را در سراسر جهان مطالعه کرده¬اند و در کشورهایی که آب و هوای معتدل دارند و هزینه¬ها هم پایین است به تولید می¬پردازند برای مثال درکشور کنیا و اکوادور. سرمایه و علم-شان را برده¬اند آنجا و اقدام به تولید می¬کنند و تولید گلِ¬شان را به سراسر جهان صادر می¬کنند نکته¬ای که قابل توجه است در هلند بازار جهانی گل بنام آلِسمیر وجود دارد در این بازار آزاد هرکه از هر گوشه جهان می¬تواند گل¬هایش آورده و بفروش برساند. حتا هلندی¬ها در همین کشورها اقدام به تولید بوته و نهال برای فروش هم می¬کنند ولی این بوته و نهال¬ها کیفیت بوته و نهال تولید شده درخود هلند را ندارد یکی از علت¬هایش آلوده بودن به آفت¬ها است. درست است که تحصیلات من با کارم مرتبط نیست ولی در مسافرت به کشورهای اروپایی از جمله هلند برای خرید بوته¬ی¬گل و نیز اسپانیا برای خرید سازه، کارساز بود 
                                                                   گزارش از مجمد علي شاهسون ماركده                         
 همآیش حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات
به دعوت سازمان جهاد کشاورزی، روز 20/2/90 ساعت 9 صبح، همایش حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات، با حضور جمعی از کشاورزان و مسئولان در محل سالن اجتماعات سازمان جهادکشاورزی استان در شهرکرد برگزار شد. در این همآیش آقایان: مهندس عبدالهی رئیس امور اراضی، مهندس نیازی رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مهندس موسوی رئیس دادگستری استان و مهندس اورنگی رئیس امور اراضی کشور و معاون وزیر جهاد کشاورزی سخن گفتند. که چکیده¬ای از سخنان بیان شده را برای اطلاعات همشهریان در اینجا  با هم مرور می¬کنیم.
نخست مهندس عبدالهی گفت: موضوع این همآیش حفظ کاربری اراضی است منابع خاک جزء منابع زیربنایی در هر جامعه است و به منظور توسعه پایدار ما موظف هستیم ضمن بهره¬برداری بهینه، از این منابع حفاظت هم بکنیم. حفظ کاربری اراضی بدین منظور است که ما در اقلیم خشک و نیمه خشک کره زمین و با بارندگی کمتر از متوسط حد جهانی قرار د اریم این خشکی و کم¬بارشی در سال¬های اخیر تشدید هم شده است همه¬ی اینها حکم می¬کند که ما هوشمندانه از زمین¬های کشاورزی¬مان بیشتر و بیشتر محافظت کنیم. در حوزه¬های آبخیز استان ما میزان فرسایش خاک و هدر رفت منابع¬مان بسیار بالا است حدود 11 درصد از سرزمین ما اراضی مستعد کشاورزی است که با توجه به رشد جمعیت¬ و نیاز به غذا وسعت کمی است و می¬طلبد که به صورت بهینه از آن استفاده کنیم. هزینه¬ای که صرف می¬شود تا زمین¬های غیر کشاورزی را آماده برای کشت کنیم به نسبت با هزینه¬های حفظ و نگهداری از زمین¬های کشاورزی موجود بسیار بالاست این است که برای دست یابی به توسعه ضرورت دارد از زمین¬های کشاورزی ¬مان حفظ و حراست کنیم. آمار می-گوید در ازاء دو تا سه هکتار زمین کشاورزی که با تغییر کاربری از مدار تولید بیرون می¬رود یک شغل سالم و چند مواد غذایی از سفره مردم حذف می¬شود و به دنبال آن رانت¬خواری اقتصادی و دلال¬بازی و گردش پول ناسالم بوجود می¬آید. از سال 85 تا کنون حدود 941 فقره کاربری غیر مجاز شناسایی که به مراجع قضایی ارجاع داده شده است که حدود 700 فقره از این پرونده¬های ارجاع شده حکم به نفع دولت صادر شده است حدود 103 فقره قلع و قمع صادر شده در این فرآیند حدود 50 هکتار زمین اراضی حفاظت شده است انگیزه افراد متخلف نخست به منظور ایجاد سکونت گاه تفریحی و احداث ویلا بویژه در حاشیه زاینده است دسته دوم افراد روستایی هستند که بر حسب نیاز در خارج از طرح¬های هادی برای سکونت خود زمین را تغییر می¬دهند. ما ممنوعیت تغییر کاربری را با تشکیل کلاس¬های آموزشی، چاپ و توزیع بروشور و نیز از طریق رادیو و تلویزیون به اطلاع رسانده و هشدار¬های لازم را داده¬ایم.
سپس مهندس نیازی گفت: یک زمانی استان چهارمحال و بختیاری را سوئیس ایران می¬گفتند چون آب و هوا و مناظر خوبی دارد. سه هزار کیلومتر رودخانه دارد بویژه رودخانه زاینده رود که از سرچشمه تا محلی که از استان خارج می¬شود 50 کیلومتر مسیرش در چهار محال و بختیاری است. حدود 20000 هزار هکتار باغ در شهرستان شهرکرد داریم که 15000 هکتارش در حاشیه زاینده رود است.  این 15000 هکتار برای تولید و توسعه واگذار شده است ولی اتفاق دیگری دارد می¬افتد.  این آب و هوا و مناظر خوب  امروز با تغییر کاربری زمین¬های کشاورزی دارد به ضرر ما تمام می¬شود. آقایان تغییر کاربری یک جرم عمومی است. بعضی¬ها زمین را تغییر کاربری می¬دهند پرونده به دادگاه می¬رود آنگاه فرد به من مراجعه و تقاضا دارد که من رضایت بدهم، قانون چنین اجازه¬ای به من نداده است. می¬گویم ما برابر قانون برای تغییر کاربری مجوز می¬دهیم سال قبل ما 1000 تا مجوز تغییر کاربری صادر کرده¬ایم. کسانی که می¬خواهند ساختی بسازند بیایند مجوز بگیرند. ما نزدیک 50 تا مجوز تغییر کاربری برای گردشگری داده¬ایم. متاسفانه بعضی ادارات و ارگان¬های دولتی هم بدون اخذ مجوز اقدام به تغییر کاربری می¬کنند همین¬جا می¬گویم در برابر قانون فرقی نمی¬کند. یک بحثی هم در این میان مطرح است هر آدم متخلفی می¬خواهد ثابت کند که قبل از سال 85 اقدام به ساخت نموده تقاضای من از استانداری این هست که بودجه¬ای به ما بدهند که بتوانیم یک عکس هوایی ماهواره¬ای از سال 85 خریداری کنیم تا به استناد آن بتوانیم این ادعاها را ارزیابی کنیم. بعضی از این سودجویان که در کنار طرح¬های هادی شهرها و روستاها زمین زیادی دارند از یک شگردی استفاده می¬کنند می¬آیند یک قطعه از زمین¬شان را حسینیه یا مسجد می-سازند یا یک قطعه¬اش را به یک ارگان دولتی هدیه می¬کنند با این ترفند می¬خواهند زمین¬شان را جزء طرح هادی نمایند و سود سرشار ببرند. شکل دیگر تخلف¬ هم  داریم مثلا یک هکتار زمین برای احداث باغ واگذار کرده¬ایم رفته دو هکتار زمین تصرف کرده است و یا محل زمین واگذاری را عوض کرده است اینها همه اش مصداق تخلف است. آقایان من همینجا تکرار می¬کنم اراضی که برای باغ و زراعت به شما واگذاری استیجاری شده فروش و واگذاری آن جرم است قانون این اجازه را به ما می¬دهد که این خرید و فروش¬ها را باطل کنیم ما در این زمینه¬ها اطلاع رسانی فراوانی کرده¬ایم کسی نمی¬تواند بگوید من اطلاع نداشته¬ام. مقداری از تخلفات هم ساخت و سازهای غیر مجاز در کنار روستاها است این کار هم جرم است اگر روستایی زمین کم دارد مسئولان بیایند از مجاری قانون مجوز بگیرند و خط طرح هادی را افزایش دهند همین¬گونه که روستای مارکده چنین تقاضایی را آورده که در حال بررسی است.
بعد آقای موسوی گفت: تغییر کاربری اراضی که به صورت غیر مجاز
 صورت گیرد برخلاف قانون و جرم است برای جلوگیری از تغییر کاربری-های زراعی دو شیوه باید عمل شود یکی پیشگیری و دیگری مقابله. برای پیشگیری ضرورت دارد ما کشاورزان را حمایت کنیم قانون را دقیق و کامل به اطلاع¬شان برسانیم تا همان¬گونه که از خانه¬شان مراقبت می¬کنند از زمین¬شان هم مراقبت کنند تا تغییر در کاربری¬اش صورت نگیرد کشاورز وقتی دنبال تغییر کاربری می¬رود که منفعت بیشتر را در تغییر کاربری می¬بیند اگر کشاورزی مقرون به صرفه باشد چرا کشاورز به تغییر کاربری بیندیشد؟ حاکمیت و جهاد کشاورزی باید کشاورز را حمایت کند تا بستر برای تغییر کاربری فراهم نشود. بحث دیگر اجرای قانون است و ما اجرا کننده قانون هستیم جهاد کشاورزی به اندازه کافی قانون تغییر کاربری را به اطلاع رسانده است حتا اگر کسی بخواهد در زمین و ملک زراعی و یا باغی¬اش بر حسب ضرورت خانه برای سکونتش بسازد باید مجوز بگیرد      اگر کسی که غیر مجاز زمینی را تغییر کاربری دهد و بگوید از قانون خبر نداشته¬ام به استناد قانون از او پذیرفته نیست و ما حکم بر تخریب، قلع و قمع و جریمه نقدی می¬دهیم و با قوه قهریه هم حکم را اجرا می¬کنیم. مسئولان کشاورزی باید بر اراضی اشراف داشته باشند تا مبادا کسی خلاف قانون کاری بکند و اگر مسئولی هم تخلف را گزارش نکند آن مسئول و یا مامور هم توسط دادستان به عنوان مدعی¬العموم تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. ماموران جهاد کشاورزی هرگاه تغییر کاربری غیر مجازی را مشاهده کردند به عنوان ضابط دادگستری باید بلا فاصله موضوع را صورت جلسه به فرد متخلف تخلف را تذکر و هشدار¬دهند و کار را تعطیل کنند واگر فرد متخلف اعتنا نکرد با کمک گرفتن از نیروی انتظامی کار را تعطیل و پرونده را به دادگاه بفرستند این حق جهاد کشاورزی است که با حضور نماینده دادگاه و نیز با کمک گرفتن از نیروی انتظامی و بدون حکم دادگاه بنای غیر مجاز در حال اجرا را تخریب و قلع و قمع کند اگر کسی هم مقابله نمود به عنوان متمرد محسوب و دوتا جرم مرتکب شده است هم جرم تغییر کاربری و هم تمرد در مقابل مامور دولت. ولی اگر ساخت به اتمام رسیده پرونده به دادگاه ارسال می¬گردد.  بنابر این از همه می¬خواهم که مقید به قانون باشند چون قانون به نفع همه است موضوعی دیگر که عده¬ای مطرح و ازش می¬نالند و مردم را آزار می¬دهد بحث تبعیض است گفته ¬می¬شود به ساختمان بعضی کاری ندارند ولی از کار بعضی دیگر جلوگیری می¬کنند امیدوارم که این گفته¬ها درست نباشد اگر چنین چیزی مشاهده شد قابل تعقیب است. در پرونده¬های تخلف تغییر کاربری رضایت آقای نیازی رئیس سازمان پذیرفته نیست.
بعد آقای اورنگی گفت: چرا قانون حفظ کاربری زراعی به عنوان یک قانون حاکمیتی و فرابخشی است؟ زمین و آب و خاک یکی از منابع مهم زیربنایی هر جامعه و یک ثروت ملی است چند صد سال طول می¬کشد تا یک سانتیمتر خاک ایجاد شود به همین جهت همه¬ی جوامع برای زمین-شان یک نظام و سامان دارند برای تدوین همین قانون، قوانین چهل کشور در سراسر جهان را مطالعه کرده¬ایم همه¬ی کشورهای جهان برای حفظ کاربری زمین¬های کشاورزی شان قوانین سختی دارند دلیل عمده و اصلی این همه سختگیری در حفظ کاربری اراضی هم این هست که زمین یک کالا نیست که وقتی از دستش دادیم بتوان از جای دیگر وارد و جایگزین نمود زمین غیر قابل تکثیر غیر قابل تولید و وارداتی نیست بنابراین وقتی قطعه زمینی از کاربری زراعی خارج شود به هیچ بهایی برای آن جایگزینی نیست. بحث زمین¬خواری پدیده¬ی نا میمونی است که به دنبال شرایط اقتصادی و منابع مالی سرگردان در جامعه عده¬ای سودجو و منفعت طلب را به سمت و سوی زمین¬خواری سوق می¬دهد زمین¬خواری در جامعه¬ی ما شکل¬های مختلف به خود گرفته بخشی در قالب همین تغییر کاربری است بخشی در فروش زمین¬های استیجاری است بخشی در قالب تصرف زمین¬های منابع ملی است. کشاورزی بخش مهم اقتصادی بویژه در تامین مواد غذایی و اشتغال کشور است پس برای ما اهمیت دارد که در حفظ و حراست از آن جدی باشیم. ما در اول انقلاب کل تولیدات کشاورزی مان 25 میلیون تن بود اکنون به 107 میلیون تن رسیده و برابر برنامه وزارت جهاد کشاورزی در پایان سال 90 این رقم به 118 میلیون تن باید برسد.  از 164 میلیون کیلومتر مربع سطح خاک کشور ما تنها 23 میلیون کیلومتر مربع برای کشاورزی مناسب و حدود 13 میلیون هکتار این زمین استعداد کشت آبی دارد هر یک هکتار زمین کشاورزی ما که از چرخه تولید خارج می¬شود بین 5 تا 8 تن از محصول کشاورزی ما کم می¬شود و بین دو تا 3 نفر بیکار می¬شوند با توجه به این اطلاعات و اهمیتی که زمین زراعی دارد قانون¬گذار چنین قانون سختی را در مقابله با متخلفان وضع نموده است.
                                                    گزارش از محمدعلی شاهسون مارکده
گلایه از شرکت برق
چندین سال است که مکرر از زبان مسئولان در رسانه¬ها¬ می¬شنویم: «جهت رفاه مردم خرید انشعاب برق را به روز کرده¬ایم». با توجه به همین وعده مسئولان، من هم در مهرماه 89 به شرکت برق بخش بن مراجعه و درخواست یک انشعاب برق خانگی نمودم که گفته شد: «نامه¬ای از دهیاری روستا و نیز قبض برق همسایه¬تان را ارائه دهید تا اقدام کنیم». و من یکی دو روز بعد مدارک خواسته شده را تحویل دادم. که گفتند: «باید بیاییم از محل خانه¬ات بازدید کنیم». روزها منتظر ماندم این وعده عملی نگردید بارها تلفنی تماس گرفته و درخواست نمودم بیایند بازدید کنند نیامدند چند بار مراجعه نموده و درخواست خود را تکرار کردم ولی بازدید نیامدند تا اینکه روز 11/9/89 که مراجعه کرده بودم بدون اینکه بازدیدی صورت گرفته باشد فیش بانکی به من داده شد و گفتند: «مبلغ را به حساب واریز تا فردا بیاییم برقت را وصل کنیم» و من چنین کردم و از فردای آن روز و فرداهای دیگر منتظر ماندم که نیامدند. حداقل هفته¬ای یک بار تلفنی تماس می¬گرفتم و نیز چند بار مراجعه نمودم و با یادآوری قول مسئول شرکت، درخواست وصل برق خانه¬ام را تکرار می¬کردم که هربار گفته می¬شد؛ «هفته¬ی آینده می¬آییم». چند بار هم موضوع را تلفنی به حراست شرکت گفتم که قول رسیدگی دادند ولی اقدامی نشد. ناگزیر در تاریخ 28/2/90 شکایتی تنظیم و با ضمیمه فیش پول واریزی به مدیریت شرکت برق استان تقدیم نمودم که جهت رسیدگی به حراست شرکت ارسال شد در شکایت¬نامه ذکر کرده و نیز شفاهی هم به مسئول حراست گفتم؛ در ذهن و زبان مردم جا افتاده که کارها در شرکت برق به جای ضابطه با رابطه و … پیش می¬رود و من چون نخواستم از این شیوه¬های ناپسند و غیر اخلاقی استفاده کنم کارم به تاخیر افتاده است. مسئول حراست شرکت برق استان در حضور من با مسئول برق بخش بن تلفنی صحبت نمود و گفت که: «مشکل ایشان حاد است برق خانه¬اش را زود وصل کنید». که من اعتراض نموده گفتم: نه، مشکل حادی ندارم 7 ماه قبل پول به حساب ریخته¬ام و چون نخواسته¬ام از طریق رابطه و… کارم پیش برود و تکیه بر قانون و ضابطه نمودم کارم مانده است. مسئول حراست شرکت قول پیگیری را دادند و من ساعت 12 از شرکت برق خارج و یک راست به خانه آمدم. دقایقی بعد مامور شرکت برق به خانه¬ام جهت نصب کنتور برق مراجعه نمود و گفت: «رئیس برق بخش بن دو ساعت قبل به من زنگ زد و گفت تا یک ساعت دیگر کنتور برق خانه¬ی شما را وصل کنم». این پرسش برایم پیش آمده که چرا باید کارکنان اداره¬ای کار و وظیفه¬ی خود را انجام ندهند تا با زور آنها را وادار به انجام کارشان کنند؟ و  اینکه مسئول حراست که اینقدر قدرت دارد و می¬تواند این همه فشار به مسئولی وارد کند چرا با سرکشی به کارهای کارکنان شرکت، اجرای ضوابط قانونی را مدیریت نمی¬کند تا موجب نارضایتی مردم پیش نیاید؟ 
                                                                                           غلامعلی عرب 
دیگران کاشتند…
«دیگران کاشتند و ما خوردیم ما هم می¬کاریم تا دیگران بخورند » در گذشته این جمله¬ی پرمغز را در کتاب¬های درسی می¬خواندیم و می¬آموختیم که؛ انسان نباید همه چیز را برای خود بخواهد همین¬گونه که از دست¬رنج دیگران بهره می¬برد باید از دست¬رنج خود به دیگران هم سودی برساند. این جمله به صورت تمثیل در زبان و ادبیات فارسی جاری و ساری است جمله¬ای است اخلاقی و انسانی و دل نشین که از عمق فرهنگ و اندیشه ایرانی نشات گرفته است. چه کسی نخست این جمله را گفته؟ می¬گویند: روزی خسرو انوشیروان، پادشاه نامدار ساسانی در هنگام شکار از کنار مزرعه¬ای می¬گذشته، چشمش به پیر مردی می¬افتد که نهال گردو بر زمین می¬نشانده است. پادشاه از کار دهقانِ پیر تعجب می¬کند و می¬پرسد: مگر از رشد و بارآوری درخت گردو با خبر نیستی! گردو 10-20 سال عمر می-خواهد تا ببار آید!؟ و از ظاهر تو چنین بر¬ می¬آید که چنین عمری نخواهی داشت که بتوانی میوه آن را بچینی!؟ دهقان که، پیری¬خردمند بوده، در می¬گوید: دیگران کاشتند و ما خوردیم ما هم می¬کاریم تا دیگران بخورند.
قصدم از آوردن این مقدمه این هست که به نسل کنونی روستامان که باغ¬های وسیعی احداث و درختان فراوانی نشانده بگویم؛ خدا قوت، دست مریزاد. بعد، بگویم؛ روستای ما هم از این پیران خردمند داشته است و با ذکر سرگذشت احداث جوی آغجه¬قیه از خدمات گذشتگان روستامان که بسی رنج بردند تا درختانی نشاندند، و با فقر و نبود امکانات به پای آنها جوی آبی کشاندند، یادی بکنم بی گمان آنها با زبان خاموش خود به نسل ما می¬گویند: «سلام اُولسون شوکتیزَه اِلیزَه»«بیزدَن دَ بیر یاد ایلییَن ساق اُولسون»
به همین منظور روز 27 بهمن ماه 89 با آقای جواد عرب فرزند یدالله درباره احداث جوی آب آغجه¬قیه یا همان عاشق¬آباد پایین گفت¬وگو کرده¬ام که با هم می¬خوانیم.
از گذشته¬های دور مزرعه¬عاشق¬آباد پایین از هرز¬آب دره امام آبیاری می¬شد بدین جهت اسیلی بزرگ و درازی برای ذخیره آب کمی بالاتر از دره کوچک، قبل از داروم ساخته بودند. هرز¬آب دره امام در اسیل ذخیره می-شد و به نوبت هر یک روز، در سال¬های آب¬سالی، یک نوبت اسیل را باز و چند کرت کوچک را آبیاری می¬کردند. از آنجایی که در تابستان این هرز-آب کم می¬شد و در سال¬های خشک¬سالی بی¬آب می¬شد کشاورزان همیشه به این اندیشه بودند که با احداث جویی، از رودخانه آب به مزرعه ببرند. گویا یکی دوبار هم کار را آغاز می¬کنند ولی به دلیل کم بودن تعداد، نبود امکانات و نیز نبود مدیر و کارشناسی کارآمد، کاری از پیش نمی¬رود. یک وقت هم فردی بنام شیخ کرم¬علی، که نمی¬دانم کجایی بوده، و شغل و مهارت سنگبری داشته به محل می¬آید و پیش¬نهاد می¬کند که زمین¬های مزرعه عاشق¬آباد پایین را به 7 دانگ تقسیم کنند و یک دانگ از هفت دانگ زمین¬ها را به او واگذار کنند تا او جوی آب را طراحی و کار کشاورزان را مدیریت و آب رودخانه را به مزرعه ببرد. کشاورزان از این پیشنهاد استقبال می¬کنند ولی شیخ کرم¬علی با برآوردی که دوباره می¬کند در خود چنین توانی نمی¬بیند و یا این کار را غیر ممکن می¬داند آنگاه پیشنهاد خود را پس می¬گیرد. سال¬ها از این رویداد می¬گذرد ولی احداث جوی و بردن آب رودخانه به مزرعه ذهن و ضمیر کشاورز عاشق¬آبادی را مشغول داشت.  
استارت اقدام بعدی را شادروان آقای امیر شاهبندری قوچانی مشهور به حاج امیر زد. روزی از روزهای سال 1336یا 1337 امیر شاهبندری به خانه¬ی ما آمد و با پدرم شادروان یدالله عرب به گفت¬وگو نشست. امیر گفت: مشهدی یدالله، من تصمیم گرفته¬ام هرجور شده آب رودخانه را به عاشق¬آباد پایین ببرم چون این زمین بدون آب هیچ ارزشی ندارد حال آمده¬ام با تو مشورت و رای¬زنی کنم ببینم نظرت چیست؟ و چه راه حلی پیشنهاد می¬کنی؟ پدرم گفت: این کار از دست فیض¬الله شاهسون بر می-آید هم در احداث جوی مهارت دارد و هم مدیریت قوی اجتماعی دارد من پیشنهاد می¬کنم با او وارد گفت¬وگو شویم و انجام این کار را به او واگذار کنیم اگر بپذیرد هم کم¬هزینه¬تر و هم زودتر و با اطمینان بیشتری انجام خواهد داد گفت¬وگو با فیض¬الله شاهسون و راضی کردن او با من. شما 9 حبه مالک هستی برای آغاز کار مبلغ 100 تومان به صورت علی¬الحساب در اختیار من بگذار تا پیش پرداخت کنم و او را راضی به انجام این کار نمایم.
پیشنهاد پدرم شادروان امیر شاهبندری را به فکر فرو برد بعد از یک ماه دوباره آمد. مبلغ 100 تومان فراهم کرده بود در یک جلسه¬ای که با چند نفر از کشاورزان عمده به منظور رای¬زنی تشکیل شده بود تحویل پدرم داد و پدرم از طرف کشاورزان نمایندگی یافت که با فیض¬الله وارد گفت-وگو و قول و قرار بگذارد. پدرم شبی به خانه فیض¬الله شاهسون رفت و پیشنهاد را مطرح نمود فیض¬الله گفت: دو روز مهلت بده تا من کار را ارزیابی کنم آنگاه جواب خواهم داد. بعد از دو روز مجددا پدرم مراجعه و فیض¬الله پیشنهاد را می¬پذیرد و قرار می¬شود جوی عاشق¬آباد بالا امتداد داده شود تا آب روی زمین¬های عاشق¬آباد پایین برود و فیض¬الله به عنوان کارشناس، معمار و طراح احداث جوی و نیز مدیریت کارگران را هم عهده-دار باشد تا این کار انجام شود و پدرم هم به نمایندگی از طرف کشاورزان متعهد شد که اولا پس از رفتن آب سر زمین¬ها بقیه مزد فیض¬الله را از کشاورزان جمع و پرداخت نماید دوما در طی احداث جوی روزانه هر تعداد کارگر که نیاز بود 16 یا 32 نفر در روز در اختیار فیض¬الله بگذارد و نیز مقدار مورد نیاز چوب برای داروم که لازم شد بریده و تحویل دهد. با توجه به جو اجتماعی امروز نکته¬ی مهمی در این توافق و قرارداد نهفته است که برای عبرت جوانان ضرورت دارد بازگو شود و آن این است که این قرارداد شفاهی بود هیچ نوشته¬ای در بین نبود یعنی می¬خواهم بگویم گذشتگان ما به یکدیگر اعتماد کامل داشتند و یک فرهنگ جوانمردی بر روستا حاکم بود و خوبی و بدی آدم¬ها بر اساس وفاداری به قول و تعهدشان ارزیابی می¬گردید.
در آن زمان خوب یادم هست که حرف¬های زیادی زده می¬شد عده¬ای بدبین بودند و می¬گفتند آب جوی عاشق¬آباد بالا به همه¬ی زمین¬های عاشق¬آباد پایین سوار نمی¬شود و این کار و زحمت ما بیهوده است و در پشت سر غرغر می¬کردند و نق می¬زدند و از کار و زحمتی که بر آنها تحمیل شده ناراضی بودند عده¬ای می¬گفتند حتا اگر نیمی بیشتر از زمین¬ها را هم بتوان با آب رودخانه آب داد بازهم خوب است و می¬ارزد و عده¬ای هم خوش باور بودند و پیش¬بینی می¬کردند که آب جوی به همه¬ی زمین-ها سوار و مزرعه از آب رودخانه سیراب خواهد شد این گروه خوشبین دیگران را امیدوار و تشویق به کار بیشتر و جدی¬تر می¬کردند چیزی که موجب می¬شد انسجام کشاورزان در امر احداث جوی از هم نپاشد و کارها روز به روز پیشرفت امیدوار کننده¬ای داشته باشد مدیریت و جدیت فیض-الله بود به راستی این آدم هم معمار خوبی در این کار بود و هم مدیریت خوبی برای بکار واداشتن مردم داشت و هم الحق والانصاف خودش هم به اندازه دوتا مرد کار می¬کرد. این کارکردن بیشتر از بقیه، شیوه او در همه¬ی کارهای شراکتی بود برای مثال هنگام لایروبی جوی آب قریه هم خودش کار می¬انداخت و هم قدری بیشتر از سهم خودش کار می¬کرد و در پایان هم کارهای دیگران را کنترل می¬نمود.
نکته¬ای که دارای اهمیت است و امروز باید بدان توجه نمود این هست که ابزار آلات امروز برای سنجش ارتفاع و محاسبه شیب جوی نبود همه کارها فقط با چشم و از روی تجربه انجام می¬شد. نخست کار از انتهای جوی در انتهای زمین¬های عاشق¬آباد بالا آغاز شد جاهایی که سنگی بود با شکستن سنگ و چیدن دیوارهای سنگی و بستن داروم و جاهایی که شنی بود با برداشتن شنها جوی احداث می¬گردید. احداث جوی در مدت یک زمستان سال طول کشید و جوی به گونه¬ای طراحی و احداث شد که در آخر اسیل به جوی قدیمی وصل و از آنجا به بعد آب زاینده رود با جوی قدیمی سرِ همه¬ی زمین¬ها رفت. شادمانی وجود کشاورزان را فرا گرفت و از این کار بسیار خوشحال و راضی بودند چون با کمترین هزینه و در یک فصل بیکاری این کار بزرگ صورت گرفته بود. پدرم هم بقیه مزد فیض-الله شاهسون را از کشاورزان جمع¬آوری و پرداخت نمود. باز می¬خواهم تاکید کنم فیض¬الله شاهسون هم طراح جوی بود هم مدیریت اجرای آن را بر عهده داشت و آن روز با آن امکانات اندک کشاورزان عاشق¬آباد با مدیریت ایشان کار بزرگی انجام دادند. علاوه بر فیض¬الله شاهسون، شادروانان؛ امیر شاه¬بندری، احمد عرب مشهور به حاج احمد، حیدر شاهسون مشهور به مشهدی حیدر، یدالله عرب مشهور به یدالله مختار و …¬ در فراهم آوردن تدارکات، دادن دلگرمی و امیدواری و بسیج مردم و حمایت و پشتیبانی از مدیریت فیض¬الله، در انجام این کار بزرگ نقش برجسته¬ای داشتند که انصاف حکم می¬کند یادی هم از آنها کرده شود. روان همه¬¬شان شاد باد.
                                                                                  محمدعلی شاهسون مارکده 29/2/90