مروارید مارکده

مرواريد جسمي است جامد، كروي شكل، براق و نسبتاً سخت كه از انجماد ترشحات مخاط بدن انواعي از نرم تنان دو كفه اي بنام صدف مرواريد، حول اجسام خارجي مثل يك ريزه شن بوجود مي آيد. تركيبات شيميايي آن، كربنات دو كليسم است. رنگ مرواري سفيد، سياه و يا زرد است و نوع سفيد آن […]

ادامه مطلب...