گزارش نامه 278 نیمه مرداد 1402

فراز و فرود یک زندگی (بخش پانزدهم و پایانی)          روزی ارباب بگدلی پسر کوچک خود را روانه دکان ابرام شیخ نمود تا پنجا ( یک هشتم شش کیلو) قند نسیه بگیرد ابرام شیخ گفت: «نمی ­دهم، پدرت به من خیلی بدهکار است هروقت بدهی­ اش را داد آن وقت دوباره درخواست نسیه کند». و […]

ادامه مطلب...